Tableaus data- och analysenkät

Det här innehållet är en del av Tableau Blueprint – ett ramverk med vilket ni kan zooma in och förbättra hur organisationen använder data för att få större genomslag. Sätt igång genom att göra vår utvärdering(Länken öppnas i ett nytt fönster).

För segmentsledare identifierar data- och analysenkäten, som finns i Tableau Blueprint Planner (Tableau Blueprint-planeraren), viktiga datakällor, hur data distribueras och konsumeras och vilken analytisk kompetens som finns eller behöver utvecklas i teamen. Företagsteam som ska använda Tableau bör göra data- och analysenkäten eller arbeta tillsammans med en medlem från IT för att underlätta dokumentation av informationen. Beakta alla datakällor – från CSV-filer, rapporter som distribueras via e-post och lokala databaser till företagets datalager, molnprogram och externa källor. Detta bör vara en del av introduktionsprocessen när nya team tillkommer. Alla segmentsledare bör undersöka sina team för att få följande information:

Team

 • Vad är teamets funktion?
 • Hur många användare riktar det sig till?
 • Finns det en datateknikfunktion i teamet?
 • Finns det en metod för dataforskning i teamet eller en forskare på företaget som kan skapa modeller och utnyttja förutsägelser?
 • Har ditt team åtkomst i dag till det som behöver analyseras?

Dataurval och hantering

 • Vilka affärsproblem eller företagsfrågor behöver lösas eller besvaras?
 • Hur delar ditt team källdata? (Salesforce, datalager, filexport, tredjepartslösningar)
 • Vilka är de viktiga datakällorna för teamet?
 • Hur ofta förändras data?
 • Vilka uppdateringshastigheter krävs?

Säkerhet

 • Hur skyddas data?

Distribution

 • Hur distribueras data?
 • Hur ofta distribueras data?
 • Vilka format används?
 • Vem förbereder rapporter för distribution?
 • Vilka är mottagarna?
 • Finns det krav på att bädda in?

Konsumtion

 • Hur konsumeras data? Ny eller ersättningslösning/rapport?
 • Exporterar konsumenter och gör de eventuell ytterligare manipulation med hänsyn till ditt team?
 • Hur används data i kontext av mottagarens jobb/roll?

Kunskaper

 • Vilka analyskunskaper och kapaciteter finns det i teamet?
 • Vilka analyskunskaper och kapaciteter behöver utvecklas?
 • Vem ska identifieras som och utbildas till Tableau-mästare i teamet?
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!