Generativ AI och förtroende med Einstein

Det är viktigt att dina data förblir säkra medan du innoverar med ny teknik. Med Tableau AI behåller vi förtroende som högsta prioritet, och vi strävar efter att se till att dina data är säkra samtidigt som vi skapar upplevelser som är korrekta och säkra.

Tableau AI och dina data

För att hålla dina data säkra har Salesforce avtal med leverantörer av stora språkmodeller (LLM), som OpenAI. Organisationer kan utnyttja generativ AI utan att privata data används för att träna LLM.

Pålitlig generativ AI

Salesforces Einstein-lösningar med generativ AI utformas, utvecklas och levereras baserat på fem principer för pålitlig generativ AI.

  • Korrekthet: Vi prioriterar korrekthet, precision och återkallande i våra modeller, och vi backar upp våra modellutdata med förklaringar och källor när så är möjligt. Vi rekommenderar att en människa kontrollerar modellens utdata innan detta delas med slutanvändare.

  • Säkerhet: Vi jobbar på att identifiera och mildra partiskhet, toxicitet och skadliga effekter från modeller som används i våra produkter genom branschledande tekniker för identifiering och begränsning.

  • Ärlighet: Vi säkerställer att data vi använder i våra modeller respekterar ursprunget och vi har samtycke till att använda data.

  • Befogenhet: När så är möjligt utformar vi modeller som inkluderar mänskligt engagemang som en del av arbetsflödet.

  • Hållbarhet: Vi strävar efter att bygga modeller i rätt storlek som prioriterar korrekthet och minskar vårt koldioxidavtryck.

Mer information om pålitlig AI finns i Salesforce Research: Trusted AI(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Granska utdata från generativ AI

Generativ AI är ett verktyg som kan hjälpa dig att snabbt identifiera insikter, fatta smartare affärsbeslut och bli mer produktiv. Denna teknik ersätter inte mänskligt omdöme. Du är ytterst ansvarig för alla LLM-genererade utdata som du införlivar i din dataanalys och delar med dina användare.

Oavsett om det handlar om att generera en beräkningssyntax som ska användas i ett Tableau Prep-flöde, att sammanfatta insikter gällande mätvärden som du följer eller att skapa visualiseringar för dig från dina data, är det viktigt att alltid verifiera att LLM-utdata är korrekta och lämpliga.

Fokusera på innehållets korrekthet och säkerhet innan du införlivar det i dina flöden, visualiseringar och analyser.

  • Korrekthet: Generativ AI kan ibland "hallucinera" – fabricera utdata som inte är grundade på fakta eller på befintliga källor. Innan du lägger till några förslag, kontrollera att viktiga detaljer är korrekta. Till exempel, stöds den föreslagna syntaxen för en beräkning av Tableau?

  • Partiskhet och toxicitet: Eftersom AI skapas av människor och tränas på data skapade av människor, kan den också innehålla partiskhet mot historiskt marginaliserade grupper. I sällsynta fall kan vissa utdata innehålla skadligt språk. Kontrollera dina utdata och se till att de är lämpliga för dina användare.

Om resultatet inte uppfyller dina standarder eller affärsbehov behöver du inte använda det. Med vissa funktioner kan du redigera svaret direkt innan du tillämpar det på dina data, och du kan också försöka börja om för att generera annan utdata. Du kan hjälpa oss att förbättra resultatet genom att ge oss feedback och tala om för oss vad som var fel.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!