Generativ AI och dataanvändning i Tableau

Tableau AI bygger på data. Som Tableau-kund är det viktigt för dig att veta vilka data som används i funktionerna där du har aktiverat Tableau AI.

I denna tabell visas både kunddata, det vill säga uppgifter som lämnats av kunden till våra tjänster enligt definitionen i vårt avtal om huvudtjänster(Länken öppnas i ett nytt fönster), och användningsdata, som är data som hänför sig till användarnas interaktioner med Tableau.

Data som skickas till en funktion med Tableau AI aktiverad kan användas för att förbättra dina tjänster och funktioner eller för att utveckla nya funktioner som du kan använda utan extra kostnad.

Obs! Funktionerna i den här listan använder inte globala modeller, som är modeller som letar efter aggregerade, anonyma trender bland flera Tableau-kunder.

ProduktFunktionData som användsGenerativ AI-modell som används
Tableau CloudTableau AI aktiverade Pulse-insiktssammanfattningar

Data som kunden tillhandahåller i de publicerade datakällorna som används för att skapa Tableau Pulse-mätvärden.

Data som kunden tillhandahåller vid skapandet av mätvärdesdefinitioner i Tableau Pulse, som mätvärdesnamn, beskrivning och formeln för att beräkna det.

OpenAI
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!