Om Tableau-hjälp

Ta itu med omedvetna fördomar i tekniskt språk

I ett försök att anpassa oss till jämlikhet, som är en av våra grundläggande företagsvärderingar, har vi ändrat terminologin för att vara mer inkluderande där så är möjligt. Eftersom ändrade termer på vissa ställen kan orsaka fel som medför att programmet inte fungerar som det ska behåller vi befintlig terminologi på följande platser:

  • Tableau API:er: metoder, parametrar och variabler
  • Tableau CLI:er: kommandon och alternativ
  • Tableau Resource Monitoring Tool installationsprogram, installationskataloger och termer i konfigurationsfiler
  • Systemdokumentation från tredje part

Se Salesforce uppdaterar tekniskt språk i pågående ansträngningar för att åtgärda omedvetna fördomar på Salesforce-webbplatsen för mer information om våra pågående ansträngningar för att ta itu med omedvetna fördomar.

Inaktuella och utfasade funktioner

Från och med oktober 2023 ändrar vi användning av termer i Tableau-hjälpen så här:

  • Inaktuell: En inaktuell funktion är en som vi planerar att ta bort från Tableau i en framtida version.
  • Utfasad: En utfasad funktion är en som inte längre är tillgänglig i den senaste versionen av Tableau. Den har tagits bort från programmet.

Funktioner som har blivit inaktuella eller som har fasats ut kan fortfarande dokumenteras för kunder som kör äldre versioner av Tableau som fortfarande stöds.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!