ผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชม

ใบอนุญาตตามจำนวนคอร์ของ Tableau Server มีตัวเลือก “ผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชม” ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อให้ผู้คนเข้าถึงมุมมอง Tableau ได้โดยไม่ต้องมีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์

สิทธิ์เข้าถึงของผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชมเปิดใช้อยู่ตามค่าเริ่มต้นเมื่อมีการติดตั้ง Tableau Server ด้วยใบอนุญาตตามจำนวนคอร์ โดยสิทธิ์เข้าถึงดังกล่าวจะใช้ไม่ได้กับการให้สิทธิ์อนุญาตตามผู้ใช้ หากคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะใช้สิทธิ์เข้าถึงของผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชม คุณควรปิดใช้สิทธิ์เข้าถึงดังกล่าว

สิทธิ์เข้าถึงแบบผู้เยี่ยมชมจะอนุญาตให้ผู้ใช้ดูและโต้ตอบกับมุมมอง Tableau ได้เท่านั้น ผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชมจะไม่สามารถเรียกดูอินเทอร์เฟซของ Tableau Server หรือดูองค์ประกอบอินเทอร์เฟซเซิร์ฟเวอร์ในมุมมอง เช่น ชื่อผู้ใช้ การตั้งค่าบัญชี ความคิดเห็น และอื่นๆ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาต โปรดดู จัดการใบอนุญาต

คำแนะนำ: หากต้องการแชร์มุมมองกับผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชม โปรดระบุลิงก์ URL หรือมุมมองแบบฝังลงในหน้าเว็บ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูความช่วยเหลือสำหรับผู้ใช้ Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

สิทธิ์ของผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชม

ผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชมจะมีความสามารถต่อไปนี้ได้

 • เวิร์กบุ๊กและมุมมอง: ดู ส่งออกรูปภาพ ข้อมูลสรุป ดูความคิดเห็น กรอง ข้อมูลทั้งหมด แก้ไขเว็บ ดาวน์โหลด (เพื่อบันทึกสำเนาภายใน)
 • แหล่งข้อมูล: ดูและดาวน์โหลด

หากคุณเพิ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชมไปยังกลุ่มที่มีระดับการเข้าถึงทรัพยากรเนื้อหาที่สูงกว่า สิทธิ์เข้าถึงของผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชมจะมีความสามารถไม่เกินที่ระบุไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม บัญชีผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชมจะปฏิบัติตามการตั้งค่าสิทธิ์ที่เข้มงวดกว่า

ผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังหรือตำแหน่งที่ไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลเข้าสู่ระบบเท่านั้น แหล่งข้อมูลที่แจ้งผู้ใช้ให้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบจะไม่สามารถเข้าถึงโดยผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชมได้ โปรดดูการเข้าถึงข้อมูลสำหรับแหล่งข้อมูล Tableau ที่เผยแพร่

เปิดใช้หรือปิดใช้สิทธิ์เข้าถึงแบบผู้เยี่ยมชม

คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีผู้เยี่ยมชมในระดับเซิร์ฟเวอร์หรือระดับไซต์

หมายเหตุ: การเปิดใช้ผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชมสำหรับไซต์สามารถเพิ่มจำนวนผู้ชมพร้อมกันที่เป็นไปได้นอกเหนือจากรายชื่อผู้ใช้ที่คุณคาดไว้ มุมมองสำหรับการดูแลระบบสถานะ > การเข้าชมไปยังมุมมองสามารถช่วยให้คุณประเมินกิจกรรมได้

 1. ในเมนูไซต์ ให้คลิกจัดการไซต์ทั้งหมดแล้วจึงคลิกการตั้งค่า > ทั่วไป
 2. สำหรับสิทธิ์เข้าถึงแบบผู้เยี่ยมชม ให้เลือกหรือล้างเปิดใช้สิทธิ์เข้าถึงแบบผู้เยี่ยมชม
 3. คลิกบันทึก

การดำเนินการนี้จะเปิดใช้ผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชมในทุกไซต์ คุณสามารถไปยังการตั้งค่าเดียวกันสำหรับไซต์ที่เฉพาะเจาะจงได้ หากไม่ต้องการอนุญาตสิทธิ์เข้าถึงแบบผู้เยี่ยมชมสำหรับไซต์ ให้ทำดังนี้

 1. ในเมนูไซต์ ให้เลือกไซต์
 2. คลิกการตั้งค่าและล้างช่องทำเครื่องหมายเปิดใช้สิทธิ์เข้าถึงแบบผู้เยี่ยมชมสำหรับไซต์นี้ในแท็บทั่วไป

หากบัญชีผู้เยี่ยมชมเปิดใช้อยู่บนบางไซต์หรือทั้งหมด และคุณปิดสิทธิ์เข้าถึงแบบผู้เยี่ยมชมในระดับเซิร์ฟเวอร์ สิทธิ์เข้าถึงดังกล่าวจะปิดใช้สำหรับทุกไซต์เช่นกัน

หมายเหตุ: คุณสามารถปิดสิทธิ์เข้าถึงของผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชมในระดับเซิร์ฟเวอร์หรือระดับไซต์ได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถนำผู้ใช้ออกได้ ดังนั้นแม้ว่าจะไม่มีใครสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือมุมมองได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ แต่ผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชมจะยังคงปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้ใช้ไซต์และรายชื่อกลุ่มสำหรับกลุ่มที่คุณได้เพิ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชม

ลักษณะเพิ่มเติมของบัญชีผู้เยี่ยมชม

ผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชมนั้นมีเอกลักษณ์แตกต่างกันในลักษณะเพิ่มเติมต่อไปนี้

 • ในฐานะบัญชีผู้ใช้บัญชีเดียว บัญชีจะแสดงผู้ใช้ทั้งหมดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ซึ่งเข้าถึงมุมมอง Tableau
 • เมื่อเปิดใช้แล้ว บัญชีจะเป็นสมาชิกกลุ่ม “ผู้ใช้ทั้งหมด”
 • คุณสามารถเพิ่มบัญชีเป็นสมาชิกของกลุ่มอื่นๆ บนไซต์ได้
 • คุณไม่สามารถแก้ไขหรือเลือกบัญชีเป็นเจ้าของทรัพยากรเนื้อหาได้
 • บัญชีไม่ได้รับอนุญาตให้บันทึกมุมมองที่กำหนดเอง
 • ผู้เยี่ยมชมไม่สามารถใช้ในตัวกรองผู้ใช้ได้
 • คุณไม่สามารถลบบัญชีได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปิดการเข้าถึงบัญชีได้โดยล้างช่องทำเครื่องหมายที่อธิบายไว้ในขั้นตอนข้างต้น
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ