ข้อมูลการใช้งานเซิร์ฟเวอร์

ผู้ดูแลระบบ Tableau Server สามารถควบคุมได้ว่าข้อมูลการใช้งานจาก Tableau Server จะถูกส่งไปยัง Tableau หรือไม่ ตัวเลือกนี้จะเปิดใช้งานและปิดใช้งานได้ในการติดตั้งครั้งแรก หรือหลังจากติดตั้ง Tableau Server โดยใช้ TSM Web UI หรือบรรทัดคำสั่ง ตามค่าเริ่มต้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการใช้งานนี้ โปรดดูข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

นอกจากข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์แล้ว ผลิตภัณฑ์ Tableau ยังส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์พื้นฐานไปยัง Tableau อีกด้วย ข้อมูลนี้จะถูกส่งไม่ว่าคุณจะปิดใช้งานการส่งข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือไม่ คุณสามารถปิดใช้งานการส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์พื้นฐานแยกต่างหากได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์พื้นฐาน

ปิดใช้งานการแชร์ข้อมูลการใช้งาน

คุณสามารถปิดใช้งานการแชร์ข้อมูลการใช้งานเมื่อคุณติดตั้ง Tableau Server หรือหลังการติดตั้งได้ทุกเวลา

การปิดการใช้งานการแชร์ข้อมูลการใช้งานเมื่อติดตั้ง

หากต้องการปิดใช้งานการแชร์ข้อมูลการใช้งานด้วย Tableau เมื่อคุณกำลังติดตั้ง Tableau Server ให้ล้างตัวเลือกระหว่างการกำหนดค่าเริ่มต้นของเซิร์ฟเวอร์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์

การปิดการใช้งานการแชร์ข้อมูลการใช้งานหลังติดตั้ง

  1. เปิด TSM ในเบราว์เซอร์:

    https://<tsm-computer-name>:8850. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเข้าสู่ระบบ Tableau Services Manager Web UI

  2. คลิกแท็บการบำรุงรักษา

  3. ในส่วนงานบำรุงรักษาอื่นๆ ในข้อมูลการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ ให้ล้างส่งข้อมูลการใช้งานเพื่อปรับปรุงฟีเจอร์ของ Tableau:

  4. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิกการเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการ จากนั้นคลิกปรับใช้การเปลี่ยนแปลงและรีสตาร์ท

หากคุณไม่ต้องการแชร์ข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ปิดใช้งานตัวเลือกโดยใช้คำสั่งการกำหนดค่า tsm นี้:

tsm configuration set -k shareproductusagedata.enabled -v false
tsm pending-changes apply

หากการเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการจำเป็นต้องรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ คำสั่ง pending-changes apply จะแสดงข้อความแจ้งเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าจะรีสตาร์ท โดยข้อความแจ้งนี้จะปรากฏขึ้นแม้ว่าเซิร์ฟเวอร์จะหยุดทำงาน แต่ในกรณีนี้จะไม่มีการรีสตาร์ท คุณสามารถระงับข้อความแจ้งได้โดยใช้ตัวเลือก --ignore-prompt แต่การดำเนินการนี้จะไม่เปลี่ยนลักษณะการรีสตาร์ท หากการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องใช้การรีสตาร์ท ระบบจะปรับใช้การเปลี่ยนแปลงนั้นโดยไม่มีข้อความแจ้ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู tsm pending-changes apply

 

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ