แก้ปัญหาด้านการให้สิทธิ์อนุญาต

หัวข้อนี้มีคำแนะนำสำหรับการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิอนุญาตของ Tableau Server

คีย์ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใช้ได้กับการส่งต่อเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี

หากคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังเรียกใช้ Tableau Server ได้รับการกำหนดค่าให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านพร็อกซีส่งต่อ ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อ การกำหนดค่าการดำเนินการคีย์ผลิตภัณฑ์ด้วยพร็อกซีส่งต่อ ก่อนที่จะพยายามเปิดใช้งาน รีเฟรช หรือปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์

จัดการเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีใบอนุญาต

Tableau มีการให้สิทธิ์อนุญาตด้วยกัน 2 แบบ คือ ตามบทบาทและตามคอร์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้สิทธิอนุญาตตามบทบาทและตามคอร์ โปรดดูที่ภาพรวมเกี่ยวกับการให้สิทธิ์อนุญาต

การให้สิทธิอนุญาตตามบทบาทจะกำหนดให้บัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชีอยู่ต้องใช้งานอยู่ภายใต้ใบอนุญาต โดยการให้สิทธิอนุญาตตามบทบาทนั้นมีการกำหนดความสามารถหรือจำนวนผู้ใช้ที่อนุญาตไว้เช่นกัน ผู้ใช้แต่ละรายจะได้รับชื่อผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันบนเซิร์ฟเวอร์ และจำเป็นต้องระบุตัวตนเมื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

การให้สิทธิอนุญาตตามคอร์จะไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนบัญชีผู้ใช้ในระบบ แต่จะจำกัดจำนวนคอร์ของตัวประมวลผลสูงสุดที่ Tableau Server สามารถใช้ได้ คุณสามารถติดตั้ง Tableau Server ได้ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไปเพื่อสร้างคลัสเตอร์ โดยที่ข้อกำหนดที่ว่าคอร์ทั้งหมดบนระบบเฉพาะจะอยู่ภายใต้ใบอนุญาต และจำนวนคอร์ทั้งหมดในเครื่องทั้งหมดจะต้องไม่เกินจำนวนคอร์ที่ได้รับอนุญาต

เซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานตามหน้าที่ที่ไม่มีใบอนุญาต

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่มีการให้สิทธิอนุญาตตามบทบาทที่ไม่มีใบอนุญาตคือ คีย์ผลิตภัณฑ์หมดอายุหรือสัญญาการบำรุงรักษาหมดอายุ

เซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานบนแกนประมวลผลที่ไม่มีใบอนุญาต

เซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานบนแกนประมวลผลอาจไม่ได้มีสิทธิอนุญาตด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น คีย์ผลิตภัณฑ์หมดอายุ หรือเมื่อโหนด Tableau Server ที่เรียกใช้กระบวนการที่มีใบอนุญาตไม่สามารถติดต่อโหนด Tableau Server ที่เรียกใช้บริการตัวจัดการสิทธิอนุญาต หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการที่มีใบอนุญาต โปรดดูที่กระบวนการของ Tableau Server

เมื่อเซิร์ฟเวอร์ไม่มีใบอนุญาต คุณอาจไม่สามารถเริ่มต้นหรือจัดการเซิร์ฟเวอร์ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถจัดการใบอนุญาตของคุณได้โดยใช้คำสั่ง tsm licenses

ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีใบอนุญาต

ผู้ดูแลระบบ Tableau Server ทุกรายต้องมีใบอนุญาตผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบ Tableau Server จะใช้บทบาทสูงสุดเท่าที่มีเสมอ หากเปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ของ Creator ผู้ดูแลระบบ Tableau Server จะใช้บทบาทนี้ หากบทบาทสูงสุดที่มีอยู่บน Tableau Server คือ Explorer ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์จะใช้บทบาท Explorer หากมีการเพิ่มใบอนุญาตสำหรับ Creator ลงในเซิร์ฟเวอร์ บัญชีผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ซึ่งใช้ใบอนุญาตสำหรับ Explorer จะแปลงไปใช้ใบอนุญาตสำหรับ Creator โดยอัตโนมัติ

บัญชีผู้ดูแลระบบ TSM ไม่จำเป็นต้องใช้ใบอนุญาต

หากใบอนุญาตที่ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ใช้นั้นหมดอายุ บัญชีนั้นจะไม่มีใบอนุญาตและไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้

ตรวจสอบวันหมดอายุของใบอนุญาตสำหรับผู้ดูแลระบบบนเซิร์ฟเวอร์:

หากวันที่ TSM ตรงกับวันที่ของพอร์ทัลและการดำเนินการรีเฟรชต่อไปนี้ล้มเหลว โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

หากใบอนุญาตสำหรับบัญชีผู้ดูแลระบบของคุณหมดอายุหรือจะหมดอายุในไม่ช้านี้ คุณจะต้องเปิดใช้งานใบอนุญาตใหม่สำหรับบัญชีดังกล่าว อีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถยกเลิกใบอนุญาตผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบเพื่อเพิ่มสิทธิอนุญาตสำหรับบัญชีผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ได้

หากผู้ดูแลระบบ Tableau Server ใช้ใบอนุญาต Creator, Explorer หรือ Viewer และใบอนุญาตหมดอายุ ผู้ดูแลระบบจะใช้ใบอนุญาตประเภทเดียวกันอื่นได้ หากมี หากไม่มีใบอนุญาต ผู้ใช้จะกลายเป็น "ไม่ได้มีสิทธิอนุญาต”

สำคัญ: อย่ารีสตาร์ท Tableau Server จนกว่าคุณจะเปิดใช้งานใบอนุญาตใหม่หรือถ่ายโอนบทบาทในไซต์สำหรับบัญชีผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์

แก้ปัญหาการให้สิทธิอนุญาตตามบทบาท

ส่วนนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเพิ่มใบอนุญาต Viewer, Explorer และ Creator ตามบทบาทให้กับ Tableau Server หรือ Tableau Cloud หรือเมื่อใบอนุญาตเหล่านี้หมดอายุ ประเภทใบอนุญาตสูงสุดที่ใช้งานได้คือ Creator ตามด้วย Explorer และสุดท้ายคือ Viewer หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้สิทธิอนุญาตตามบทบาท โปรดดูที่ภาพรวมเกี่ยวกับการให้สิทธิ์อนุญาต

ผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบไม่ได้มีสิทธิอนุญาตเนื่องจากใบอนุญาตหมดอายุ

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ใช้ไม่ได้มีสิทธิอนุญาตโดยไม่คาดคิดหรือย้ายไปยังบทบาทอื่นของไซต์ คุณควรดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ก่อนที่สิทธิอนุญาตที่ใช้อยู่จะหมดอายุ:

 • ต่ออายุและเปิดใช้งานใบอนุญาตทดแทน หากผู้ใช้มีใบอนุญาต Creator, Explorer หรือ Viewer และใบอนุญาตดังกล่าวหมดอายุ ผู้ใช้จะใช้ใบอนุญาตประเภทเดียวกันอื่นได้ หากมี
 • เปลี่ยนบทบาทในไซต์ของผู้ใช้เหล่านั้นเพื่ออนุญาตให้ใช้ใบอนุญาตที่ยังไม่ครบกำหนดหมดอายุได้

หากต้องการเรียนรู้วิธีที่สามารถเปลี่ยนแปลงบทบาทในไซต์เพื่อใช้ใบอนุญาตอื่น โปรดดูที่กำหนดบทบาทในไซต์ของผู้ใช้

การกำหนดผู้ใช้ใหม่ให้กับใบอนุญาตใหม่ควรเป็นไปตามตรรกะต่อไปนี้

 • เมื่อผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์มีใบอนุญาต Creator และใบอนุญาตดังลกล่าวหมดอายุ (โดยไม่มีใบอนุญาตทดแทน) ระบบจะผู้ใช้ให้กับใบอนุญาต Explorer ใหม่อีกครั้งหากมีใบอนุญาต Explorer ใดๆ การกำหนดใบอนุญาตใหม่นี้จะเกิดขึ้นตามลำดับของการเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์แทนผู้ใช้รายอื่นที่อาจกำลังใช้ใบอนุญาต Explorer อยู่ หากไม่มีใบอนุญาต Creator หรือ Explorer ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์จะไม่ได้มีสิทธิอนุญาต
 • เมื่อผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ใช้ใบอนุญาต Creator และใบอนุญาตดังกล่าวหมดอายุ (โดยไม่มีใบอนุญาตทดแทน) ผู้ใช้เหล่านั้นจะไม่ได้มีสิทธิอนุญาต เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ใช้เหล่านี้ไม่ได้มีสิทธิอนุญาต ให้เปลี่ยนบทบาทในไซต์ก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ การดำเนินการนี้สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทในไซต์เป็นผู้ดูแลไซต์ในฐานะ Creator ซึ่งต้องเปลี่ยนบทบาทในไซต์เป็นผู้ดูแลไซต์ในฐานะ Explorer ก่อนที่ใบอนุญาต Creator จะหมดอายุเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียความสามารถของผู้ดูแลระบบไซต์
 • เมื่อผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์มีใบอนุญาต Explorer หรือ Viewer และใบอนุญาตดังกล่าวหมดอายุ (โดยไม่มีใบอนุญาตทดแทน) ผู้ใช้ดังกล่าวจะได้รับการอัปเกรดเป็นใบอนุญาตประเภทที่สูงกว่า หากมีใบอนุญาตประเภทนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อใบอนุญาตหมดอายุ:
  • ผู้ใช้ที่มีใบอนุญาต Explorer จะเปลี่ยนเป็นใบอนุญาต Creator หากมี (โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทในไซต์)
  • ผู้ใช้ที่มีใบอนุญาต Viewer จะเปลี่ยนเป็นใบอนุญาต Explorer หากมี หากไม่มีใบอนุญาต Explorer ผู้ใช้เหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นใบอนุญาต Creator หากมี (โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทในไซต์)
  • หากไม่มีใบอนุญาตในประเภทใบอนุญาตที่สูงกว่า ผู้ใช้เหล่านั้นจะเปลี่ยนเป็น “ไม่ได้มีสิทธิอนุญาต”

ผู้ใช้จะได้รับการกำหนดใหม่ไปยังใบอนุญาตใหม่ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นตามลำดับของการเข้าสู่ระบบล่าสุด โดยประเภทใบอนุญาตที่ต่ำกว่าจะได้รับการกำหนดใหม่ก่อน (Viewer ก่อน จากนั้นเป็น Explorer และตามด้วย Creator)

ตัวอย่างเช่น: ผู้ใช้ 2 รายที่มีใบอนุญาต Viewer, ผู้ใช้คนหนึ่งมีใบอนุญาต Creator และผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ 2 รายที่มีใบอนุญาต Creator โดยที่ใบอนุญาตทั้งหมดนั้นหมดอายุ แสดงว่ามีใบอนุญาต Explorer ที่ยังไม่หมดอายุ 4 รายการสำหรับผู้ใช้เหล่านี้ ในสถานการณ์นี้ สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้นตามลำดับที่แสดงด้านล่าง:

 1. ผู้ใช้ที่มีใบอนุญาต Viewer ซึ่งเข้าสู่ระบบล่าสุดจะได้รับการกำหนดใหม่ให้เป็นใบอนุญาต Explorer
 2. ผู้ใช้คนที่สองที่มีใบอนุญาต Viewer จะได้รับการกำหนดใหม่ให้เป็นใบอนุญาต Explorer
 3. ผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ที่มีใบอนุญาต Creator ซึ่งเข้าสู่ระบบล่าสุดจะได้รับการกำหนดใหม่ให้เป็นใบอนุญาต Explorer จากนั้นผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์คนที่สองที่มีใบอนุญาต Creator จะได้รับการกำหนดใหม่ให้เป็นใบอนุญาต Explorer ที่เหลืออยู่
 4. ส่วนผู้ใช้ที่มีใบอนุญาต Creator จะกลายเป็นไม่ได้มีสิทธิอนุญาต

บทบาทในไซต์ของผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อใช้ใบอนุญาต Creator

ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์จะได้รับความสามารถ Creator หากมีใบอนุญาต Creator ใน Tableau Server โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อบทบาทในไซต์ ผู้ใช้ Tableau Server และ Tableau Cloud อื่นๆ ทั้งหมดจะได้รับใบอนุญาต Creator ก็ต่อเมื่อมีการกำหนดบทบาทในไซต์ที่มี Creator อยู่ในชื่อเท่านั้น

ใบอนุญาตไม่สามารถใช้ได้ในทันที

เมื่อคุณเพิ่มสิทธิอนุญาตตามบทบาทให้กับ Tableau Server ใบอนุญาตเหล่านั้นจะใช้งานได้สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดเมื่อคุณรีสตาร์ท Tableau Server

ผู้ใช้ที่มีใบอนุญาต Viewer จะไม่สามารถเปิดเวิร์กบุ๊ก Tableau Server หรือ Tableau Cloud จาก Tableau Desktop ได้

ผู้ใช้ที่มีใบอนุญาต Viewer ซึ่งมีใบอนุญาต Tableau Desktop แยกต่างหากด้วย จะไม่สามารถใช้ Tableau Desktop เปิดเวิร์กบุ๊กบน Tableau Server หรือ Tableau Cloud ได้ หากต้องการเปิดเวิร์กบุ๊ก เช่น โดยใช้ Tableau Desktop ผู้ใช้ดังกล่าวจะต้องมีใบอนุญาต Explorer หรือ Creator บน Tableau Server หรือ Tableau Cloud

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ