สิทธิ์ บทบาทในไซต์ และใบอนุญาต

การเพิ่มผู้ใช้ไปยัง Tableau Cloud จำเป็นต้องมีใบอนุญาตที่พร้อมใช้งาน (และสามารถเพิ่มผู้ใช้เป็นแบบไม่มีใบอนุญาตและกำหนดค่าให้พวกเขาใช้ใบอนุญาตเมื่อลงชื่อเข้าใช้ครั้งแรกเท่านั้นได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู อนุมัติใบอนุญาตเมื่อเข้าสู่ระบบ) สำหรับแต่ละไซต์ที่ผู้ใช้นั้นมีส่วนร่วมด้วย พวกเขาจะมีบทบาทในไซต์เพียงบทบาทเดียวซึ่งกำหนดโดยใบอนุญาตของพวกเขาเท่านั้น ผู้ใช้มีสิทธิสำหรับเนื้อหาบนไซต์ โดยกำหนดตามสิ่งที่บทบาทในไซต์นั้นอนุญาต

ใบอนุญาตและบทบาทในไซต์นั้นมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ ความสามารถของสิทธินั้นขึ้นอยู่กับเนื้อหา

ใบอนุญาตจะมอบให้กับผู้ใช้เมื่อสร้างผู้ใช้ (หรือลงชื่อเข้าใช้เป็นครั้งแรก) บน Tableau Server หรือไซต์ Tableau Cloud ผู้ใช้จะได้รับใบอนุญาตเป็น Creator Explorer หรือ Viewer

 • ระดับของใบอนุญาตจะถูกใช้ตามบทบาทในไซต์ระดับสูงสุดที่ผู้ใช้สามารถมีได้บนเซิร์ฟเวอร์นั้น
  • บทบาทในไซต์ในฐานะผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์, Creator ผู้ดูแลไซต์ และ Creator นั้นจะใช้ใบอนุญาตสำหรับ Creator
  • บทบาทในไซต์ฐานะ Explorer ผู้ดูแลไซต์, Explorer (เผยแพร่ได้) และ Explorer นั้นจะต้องใช้ใบอนุญาต Explorer เป็นอย่างน้อย
  • บทบาทในไซต์ฐานะ Viewer จะใช้ใบอนุญาต Viewer เป็นอย่างน้อย
  • ผู้ใช้ที่ไม่มีใบอนุญาตอาจอยู่บนไซต์ได้ แต่พวกเขาจะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้เว้นแต่ว่าจะถูกเพิ่มด้วยการมอบบทบาทในเว็บไซต์เมื่อลงชื่อเข้าใช้
 • สำหรับ Tableau Server ผู้ใช้จะใช้ใบอนุญาตหนึ่งใบต่อเซิร์ฟเวอร๋เท่านั้น ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นสมาชิกของหลายไซต์ หากผู้ใช้เป็นสมาชิกของหลายไซต์ พวกเขาจำเป็นต้องมีระดับใบอนุญาตที่กำหนดด้วยบทบาทในไซต์ระดับสูงสุดที่ตนมี (ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้มีบทบาทในไซต์ฐานะ Creator ในไซต์หนึ่งและในฐานะ Viewer ในอีกสองไซต์ พวกเขาจะต้องใช้ใบอนุญาต Creator)

บทบาทในไซต์จะมอบให้แก่ผู้ใช้สำหรับแต่ละไซต์ที่ผู้ใช้รายนั้นเป็นสมาชิก

 • บทบาทในไซต์จะเป็นตัวกำหนดความสามารถสูงสุดที่ผู้ใช้รายนั้นมีในไซต์ (ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ที่มีบทบาทในไซต์ในฐานะ Viewer จะไม่สามารถดาวน์โหลดแหล่งข้อมูลได้ แม้จะได้รับมอบความสามารถนั้นมาสำหรับแหล่งข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งโดยเฉพาะก็ตาม)
 • บทบาทในไซต์นั้นไม่ได้มอบความสามารถใดโดยสืบต่อกันเอง ยกเว้นบทบาทของผู้ดูแลไซต์ ผู้ดูแลจะมีความสามารถทั้งหมดสำหรับระดับของใบอนุญาตนั้นเสมอ

ใบอนุญาตประกอบด้วยความสามารถต่างๆ เช่น ความสามารถในการบันทึกโครงการ แก้ไขเว็บของเวิร์กบุ๊ก เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลและอื่นๆ โดยจะเป็นของกลุ่มหรือผู้ใช้สำหรับเนื้อหานั้นๆ โดยเฉพาะ (โครงการ แหล่งข้อมูล เวิร์กบุ๊ก หรือโฟลว์)

 • ความสามารถตามสิทธินั้นไม่ได้มอบให้แก่กลุ่มหรือผู้ใช้โดยแยกกัน แต่เป็นไปตามบริบทของเนื้อหา ผู้ใช้อาจมีความสามารถต่างกันตามเนื้อหาที่ต่างกันออกไป
 • โดยจะประเมินสิทธิตามปฏิกิริยาของบทบาทในไซต์ของผู้ใช้และกฎของสิทธิของผู้ใช้หรือกลุ่มดังกล่าวที่ผู้ใช้รายนั้นเป็นสมาชิก
 • การดำเนินการบางรายการ เช่น การเขียนเว็บ อาจจำเป็นต้องใช้สิทธิรวมกันมากกว่าหนึ่ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกำหนดสิทธิ์สำหรับสถานการณ์เฉพาะ

บทบาทในไซต์และความสามารถสูงสุด

ตารางเหล่านี้จะอธิบายว่าบทบาทในไซต์มีความสามารถอะไรบ้าง อาจมีวิธีอื่นสำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทในไซต์ในการดำเนินการสิ่งที่คล้ายกัน ตัวอย่างเช่น ถึงแม้บทบาท Viewer จะไม่ได้รับความสามารถแบ่งปันที่ปรับแต่งในการแสดงมุมมองที่ปรับแต่งเองของพวกเขาให้ผู้อื่นได้มองเห็นบนเวิร์กบุ๊กอื่น แต่พวกเขาก็สามารถสร้างมุมมองที่กำหนดเองได้โดยการคัดลอก URL มุมมอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่บทบาทในไซต์แต่ละบทบาทสามารถทำได้ที่ ความสามารถทั่วไปที่อนุญาตกับบทบาทในไซต์แต่ละบทบาท

โครงการ

ความสามารถCreatorExplorer (สามารถเผยแพร่ได้)ExplorerViewer
มุมมอง
เผยแพร่

เวิร์กบุ๊ก

ความสามารถCreatorExplorer (สามารถเผยแพร่ได้)ExplorerViewer
มุมมอง
ตัวกรอง
ดูความคิดเห็น
เพิ่มความคิดเห็น
ดาวน์โหลดรูปภาพ/PDF
ดาวน์โหลดข้อมูลสรุป
เรียกใช้การอธิบายข้อมูล
แชร์ที่กำหนดเอง
ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด
แก้ไขเว็บ
ดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊ก/บันทึกสำเนา
เขียนทับ
สร้าง/รีเฟรชเมตริก
ย้าย*
ลบ
กำหนดสิทธิ์

† ก่อนหน้ารุ่น Tableau 2021.3 การใช้งานการอธิบายข้อมูลอยู่ภายใต้การควบคุมที่ระดับเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ด้วยการใช้ตัวเลือกเซตการกำหนดค่า tsm ของ ExplainDataEnabled ในรุ่น 2021.3 และหลังจากนั้น คุณสามารถควบคุมการใช้งานการอธิบายข้อมูลได้ในส่วนการตั้งค่าของไซต์และในเวิร์กบุ๊กโดยใช้ความสามารถ “รันการอธิบายข้อมูล” ความพร้อมใช้งานของการอธิบายข้อมูลในโหมดเยี่ยมชมนั้นควบคุมในเวิร์กบุ๊ก ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าข้อมูลอธิบาย

ก่อนหน้ารุ่น Tableau 2021.3 เมตริกการสร้าง/รีเฟรชความสามารถในการใช้สิทธิ์อยู่ในการควบคุมของความสามารถในการดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด

แหล่งข้อมูล

ความสามารถCreatorExplorer (สามารถเผยแพร่ได้)ExplorerViewer
มุมมอง
เชื่อมต่อ
ดาวน์โหลดแหล่งข้อมูล
เขียนทับ
ลบ
กำหนดสิทธิ์

บทบาทข้อมูล

ความสามารถCreatorExplorer (สามารถเผยแพร่ได้)ExplorerViewer
มุมมอง
เขียนทับ
ย้าย*
ลบ
กำหนดสิทธิ์

โฟลว์

หากต้องการเรียกใช้โฟลว์ตามกำหนดเวลา คุณจะต้องมีใบอนุญาต การจัดการข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าการตั้งค่าโฟลว์ โปรดดูสร้างและโต้ตอบกับโฟลว์บนเว็บ ผู้ใช้ใบอนุญาต Explorer สามารถเรียกใช้โฟลว์บน Tableau Cloud ได้

ความสามารถCreatorExplorer (สามารถเผยแพร่ได้)ExplorerViewer
มุมมอง
ดาวน์โหลดโฟลว์
แก้ไขเว็บ
เรียกใช้โฟลว์
เขียนทับ
ย้าย*
ลบ
กำหนดสิทธิ์

เลนส์สอบถามข้อมูล

ความสามารถCreatorExplorer (สามารถเผยแพร่ได้)ExplorerViewer
มุมมอง
เขียนทับ
ย้าย*
ลบ
กำหนดสิทธิ์

เมตริก

การเลิกใช้ฟีเจอร์เมตริกแบบเดิม

ฟีเจอร์เมตริกแบบเดิมของ Tableau จะเลิกใช้ใน Tableau Cloud ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 และ Tableau Server เวอร์ชัน 2024.2 ในเดือนตุลาคม 2023 Tableau ได้ยกเลิกความสามารถในการฝังเมตริกเดิมใน Tableau Cloud และ Tableau Server เวอร์ชัน 2023.3 สำหรับ Tableau Pulse เราได้พัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้ดีขึ้นในการติดตามเมตริกและถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างเมตริกด้วย Tableau Pulse เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่และสร้างและแก้ปัญหาเมตริก (เลิกใช้แล้ว) สำหรับฟีเจอร์ที่เลิกใช้แล้ว

ความสามารถCreatorExplorer (สามารถเผยแพร่ได้)ExplorerViewer
มุมมอง
เขียนทับ
ย้าย*
ลบ
กำหนดสิทธิ์

คอลเลกชัน

ความสามารถCreatorExplorer (สามารถเผยแพร่ได้)ExplorerViewer
มุมมอง

การเชื่อมต่อแบบเสมือน

การเชื่อมต่อแบบเสมือนต้องมีใบอนุญาตการจัดการข้อมูล ดูรายละเอียดที่เกี่ยวกับ การจัดการข้อมูล

ความสามารถCreatorExplorer (สามารถเผยแพร่ได้)ExplorerViewer
มุมมอง
เชื่อมต่อ
เขียนทับ
ย้าย*
ลบ
กำหนดสิทธิ์

 

* ถึงแม้ว่าบทบาท Explorer จะมีความสามารถเคลื่อนย้ายได้ แต่ก็ไม่มีความสามารถเผยแพร่ไปยังโครงการ และดังนั้นจึงไม่มีตำแหน่งที่จะย้ายเนื้อหาไป ความสามารถเคลื่อนย้ายนั้นจึงนับว่าไม่สามารถใช้ได้สำหรับบทบาทในไซต์ในฐานะ Explorer

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ