ทดสอบความปลอดภัยระดับแถวกับการดูตัวอย่างในฐานะผู้ใช้

ใช้การดูตัวอย่างในฐานะผู้ใช้เพื่อทดสอบนโยบายข้อมูลของคุณ คุณจะเห็นข้อมูลเหมือนกับที่ผู้ใช้เห็น และตรวจสอบได้ว่าการรักษาความปลอดภัยระดับแถวทำงานได้ตามที่คาดการณ์ กระบวนการนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อนโยบายข้อมูลทำให้คุณไม่เห็นแถวในตาราง (ตัวอย่างเช่น หากมีเฉพาะพนักงานขายที่จะเห็นแถวต่างๆ และคุณไม่ได้เป็นพนักงานขาย)

วิธีการดูตัวอย่างข้อมูลเมื่อมีการใช้นโยบายข้อมูล

  1. เลือกตาราง
  2. ในส่วนรายละเอียดตาราง ให้เลือกช่องมีการใช้นโยบาย
  3. คลิกแสดงตัวอย่างในฐานะผู้ใช้ แล้วเลือกกลุ่ม (ไม่บังคับ) และผู้ใช้
  4. ตรวจสอบยืนยันว่านโยบายแสดงข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับผู้ใช้รายนั้นในรายละเอียดตาราง
  5. ทำซ้ำสำหรับผู้ใช้รายอื่นตามความจำเป็น

เคล็ดลับ: ในรายละเอียดตาราง ให้คลิก เพื่อแสดงช่วงค่าของคอลัมน์ ซึ่งรวมทั้งค่าที่แสดงและค่าที่ถูกกรองออกตามนโยบายข้อมูล เลือกหนึ่งหรือสองคอลัมน์ที่บ่งบอกได้ดีว่านโยบายกรองข้อมูลอย่างถูกต้อง

ใครสามารถดำเนินการนี้ได้บ้าง

หากต้องการการทดสอบการเชื่อมต่อแบบเสมือน คุณต้อง

  • มีข้อมูลเข้าสู่ระบบไปยังฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อแบบเสมือน และ
  • เป็นผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์หรือผู้ดูแลไซต์ หรือ Creator

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากทดสอบนโยบายข้อมูลแล้ว เมื่อคุณพร้อมจะแชร์การเชื่อมต่อแบบเสมือนกับคนอื่นๆ โปรดดูเผยแพร่การเชื่อมต่อเสมือนและกำหนดสิทธิ์

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ