รักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

คุณสามารถรีเฟรชข้อมูลได้ด้วยตนเอง รวมทั้งกำหนดเวลารีเฟรชข้อมูลได้

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ