Tableau Server-containers för mikrotjänster

Som standard läggs en instans av interaktiv mikrotjänstbehållare till i varje nod där programservern (Vizportal) finns installerad och en instans av icke-interaktiv mikrotjänstbehållare läggs till för varje nod som har backgrounder installerad. Även om du inte kan lägga till en mikrotjänstbehållare direkt så kan du använda TSM CLI för att ändra antalet instanser för båda mikrotjänstbehållarna efter behov. Om alla instanser av backgrounder eller programservern tas bort från en nod så tas även behållarprocessen bort.

Mikrotjänstbehållare och mikrotjänsterna:

 • Interaktiv mikrotjänstbehållare:

  • MessageBus-mikrotjänst
  • Mikrotjänst för relationsfrågor
  • Tjänst för inloggningsuppgifter
 • Icke-interaktiv mikrotjänstbehållare:

  • Relationsinmatare-mikrotjänst
  • Extern innehållsleverantör-mikrotjänst
  • Flödesleverantör-mikrotjänst
  • Innehållsleverantör-mikrotjänst

Visa status för mikrotjänstbehållare

Du kan se status för mikrotjänstbehållarprocesserna från sidan TSM Status eller från kommandoraden med hjälp av kommandot tsm status -v. När du använder sidan TSM Status för att Visa serverprocesstatus, ser du status för varje behållarprocess men du kan inte se status för någon av mikrotjänsterna i behållarna. När du använder kommandoraden visas mer information, inklusive status för varje enskild mikrotjänst.

Status för mikrotjänstbehållare

Status för en behållarprocess beror på status på mikrotjänsterna i behållaren. När alla mikrotjänster inom en behållarprocess körs som förväntat så är behållarstatusen Aktiv (på sidan TSM Status) eller running (när du visar från TSM-kommandoraden). Om alla mikrotjänster inom en behållarprocess är stoppade är behållarstatusen Fel (på sidan TSM Status) eller stopped (från TSM-kommandoraden). Om en mikrotjänst är stoppad men minst en annan mikrotjänst körs så är behållarstatus Degraderad (på sidan TSM Status) eller degraded (från TSM-kommandoraden).

När alla mikrotjänster inom en behållarprocess har status körs så är behållarstatus Active. Om någon mikrotjänst i en behållare har ett feltillstånd (har status stopped ) så är behållarstatus degraded. Om alla mikrotjänster i en behållare har ett feltillstånd så är behållarstatus error.

Så här visar du status för mikrotjänstbehållaren från sidan TSM Status:

 1. Öppna TSM i en webbläsare:

  http://<tsm-computer-name>:8850

 2. Klicka på Status:

  Sidan visar status för de interaktiva mikrotjänstbehållarprocesserna och icke-interaktiva mikrotjänstbehållarprocesserna samt satus för andra processer som körs som en del av TSM eller Tableau Server.

  Du kan inte se status för enskilda mikrotjänster inom en behållarprocess, men om behållarprocessen har status Aktiv (en grön bock) så körs alla mikrotjänster den innehåller som förväntat. Se status för enskilda mikrotjänster med hjälp av TSM-kommandoraden.

  Obs! Status för behållarprocesserna visas inte på den äldre Tableau Server-statussidan. Information om de två statussidorna och hur de skiljer sig åt finns i Visa serverprocesstatus.

Så här visar du status för mikrotjänstbehållaren från TSM-kommandoraden:

 1. Öppna en kommandotolk som administratör på den ursprungliga noden (noden där TSM är installerad).

 2. Kör följande kommando:

  tsm status -v

  Utdata från kommandot visar dig status för behållartjänsterna och de mikrotjänster de innehåller:

  node1: TABLEAUSVR01
  Status: RUNNING
  'Tableau Server Gateway 0' is running.
  'Tableau Server Application Server 0' is running.
  'Tableau Server Interactive Microservice Container 0' is running.
    'MessageBus Microservice 0' is running.
    'Relationship Query Microservice 0' is running.
  'Tableau Server VizQL Server 0' is running.
  'Tableau Server VizQL Server 1' is running.
  'Tableau Server VizQL Server 2' is running.
  'Tableau Server VizQL Server 3' is running.
  'Tableau Server Cache Server 0' is running.
  'Tableau Server Cache Server 1' is running.
  'Tableau Server Coordination Service 0' is running.
  'Tableau Server Cluster Controller 0' is running.
  'Tableau Server Search And Browse 0' is running.
  'Tableau Server Backgrounder 0' is running.
  'Tableau Server Backgrounder 1' is running.
  'Tableau Server Non-Interactive Microservice Container 0' is running.
     'Relationship Ingestor Microservice 0' is running.
     'External Content Provider Microservice 0' is running.
     'Flow Provider Microservice 0' is running.
     'Content Provider Microservice 0' is running.
  'Tableau Server Data Server 0' is running.
  'Tableau Server Data Server 1' is running.
  'Tableau Server Data Engine 0' is running.
  'Tableau Server File Store 0' is running.
  'Tableau Server Repository 0' is running (Active Repository).
  'Tableau Server Tableau Prep Conductor 0' is running.
  'Tableau Server Elastic Server 0' is running.
  'Tableau Server Ask Data 0' is running.
  'Tableau Server Administration Agent 0' is running.
  'Tableau Server Administration Controller 0' is running.
  'Tableau Server Service Manager 0' is running.
  'Tableau Server License Manager 0' is running.
  'Tableau Server Client File Service 0' is running.
  'Tableau Server Database Maintenance 0' is stopped.
  'Tableau Server Backup/Restore 0' is stopped.
  'Tableau Server Site Import/Export 0' is stopped.
  'Tableau Server SAML Service 0' is stopped.
  c:\Program Files\Tableau\Tableau Server\packages\scripts.near.18.1216.1859>

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!