Hantera sparade inloggningsuppgifter för dataanslutningar

Sparade inloggningsuppgifter låter dig ansluta till en datakälla utan att bli tillfrågad efter dem. Inloggningsuppgifterna som sparas för din anslutning kan vara OAuth-åtkomsttoken eller andra inloggningsuppgifter såsom användarnamn och lösenord.

Om serveradministratören har tillåtit dig att spara inloggningsuppgifter kan du på Tableau Server hitta och hantera dem i avsnittet Sparade inloggningsuppgifter på sidan Mina kontoinställningar.

Obs!

 • Om du inte ser avsnittet Sparade inloggningsuppgifter pratar du med administratören om behörighet för att spara inloggningsuppgifter.
 • När du redigerar Tableau Prep-flöden på webben kan du ändå bli ombedd att autentisera dig igen.

Testa anslutningar med sparade inloggningsuppgifter

Om kopplingen har stöd för testfunktioner kan du testa anslutningen med sparade inloggningsuppgifter.

 1. Visa sidan Kontoinställningar medan du är inloggad på Tableau Server eller Tableau Cloud.

 2. I avsnittet Sparade inloggningsuppgifter klickar du på testlänken bredvid den sparade anslutning som du vill testa.

Det här testet bekräftar att Tableau Cloud eller Tableau Server kan komma åt ditt konto med motsvarande sparade inloggningsuppgifter. Om testet lyckas, men du fortfarande inte kan komma åt data via den här hanterade anslutningen, kontrollerar du att inloggningsuppgifterna du angav för den här anslutningen har behörighet att komma åt dessa data.

Om du till exempel skapade anslutningen av misstag med ditt personliga Gmail-konto och använder ett annat konto för att komma åt en Google Analytics-databas, måste du ta bort de sparade inloggningsuppgifterna och logga in med rätt Gmail-konto.

Uppdatera sparade inloggningsuppgifter

Vi rekommenderar att du uppdaterar dina sparade inloggningsuppgifter för att garantera oavbruten dataåtkomst till befintligt Tableau-innehåll efter att en anpassad OAuth-klient har konfigurerats för din plats. För att uppdatera sparade inloggningsuppgifter kan du ta bort tidigare sparade inloggningsuppgifter för en specifik anslutning och sedan lägga till dem igen.

När du lägger till sparade inloggningsuppgifter igen får både nytt och befintligt Tableau-innehåll åtkomst till data med den anpassade OAuth-klienten som har konfigurerats av din serveradministratör. Mer information om anpassade OAuth-klienter finns i Konfigurera anpassad OAuth för en plats.

 1. Logga in på Tableau Server och gå till sidan Mina kontoinställningar.

 2. Gör följande under Sparade inloggningsuppgifter för datakällor:

  1. Klicka på Ta bort bredvid de sparade inloggningsuppgifterna för en anslutning.

  2. Klicka på Lägg till bredvid samma koppling och följ anvisningarna för att 1) ansluta till den anpassade OAuth-klienten din platsadministratör informerade dig om och 2) spara de senaste inloggningsuppgifterna.

Rensa alla sparade inloggningsuppgifter

När du väljer Rensa alla sparade inloggningsuppgifter tas följande objekt bort från ditt användarkonto:

 • Alla sparade inloggningsuppgifter för anslutningar som är lagrade på ditt konto.

  Varning: Om någon av dessa sparade inloggningsuppgifter lagras med publicerade arbetsböcker eller datakällor tas även åtkomsten till datakällan bort från dessa platser. I praktiken är det som att ”byta lås” där de berörda sparade inloggningsuppgifterna används.

 • Lösenord som du har använt för att komma åt publicerade dataextrakt eller arbetsböcker som ansluter till dem.

Ta bort sparade inloggningsuppgifter

För att ta bort Tableaus åtkomst till data ska radera de associerade sparade inloggningsuppgifterna för dessa data, från ditt konto. När du har tagit bort inloggningsuppgifterna måste du logga in till data nästa gång du vill komma åt dem. Då skapas nya sparade inloggningsuppgifter.

Administratören kan välja att alla användare ska använda samma delade inloggningsuppgifter för att ansluta till en datakälla. Om så är fallet kopplas de sparade inloggningsuppgifterna till dataanslutningen för alla användare, och de visas sedan inte under Sparade inloggningsuppgifter på sidan Kontoinställningar.

Obs! Om du använder Tableau Server och inte kan ta bort sparade inloggningsuppgifter frågar du administratören om denne har avmarkerat alternativet Allow users to save data source access tokens (Tillåt användare att spara datakällans åtkomsttoken) i serverinställningarna.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!