Använda certifiering för att hjälpa användarna att hitta betrodda data

I en självbetjäningsmiljö med flera utgivare är det vanligt att ett projekt i Tableau Server innehåller olika innehåll som namnges på liknande sätt, eller som baseras på samma eller liknande underliggande data, eller som publiceras utan någon beskrivande information. När så är fallet kan analytiker sakna förtroende för de data som de ska använda.

För att hjälpa dina användare att hitta data som är betrodd och som rekommenderas för deras typ av analys kan du certifiera de data som uppfyller organisationens datastandarder.

Certifieringen kompletterar funktioner Schema för rekommendationsinlärning genom att erbjuda ett sätt att marknadsföra data genom kuratering.

Förutom att certifiera publicerade datakällor, om du har en Datahantering-licens för Tableau Server eller Tableau Cloud kan du:

 • Du kan certifiera databaser och tabeller som är associerade med ditt Tableau-innehåll om du har aktiverat Tableau Catalog. (Mer information om Tableau Catalog finns i "Om Tableau Catalog" i hjälpen för Tableau Server eller Tableau Cloud.)
 • Från och med Tableau 2022.1 kan du certifiera virtuella anslutningar och virtuella anslutningstabeller.

Hur certifiering hjälper användarna att hitta betrodda data

När du certifierar en resurs ser användarna ett grönt märke eller en grön bockmarkering beroende på var resursen visas.

Certifierat märke i databasen

Certifierat märke i datakälla som det visas i webbredigering eller Desktop

Certifierat märke i datakälla som det visas i listvyn Server

Certifierade datakällor rankas högre i sökresultat och läggs till i rekommenderade datakällor.

Du kan dessutom tillhandahålla anteckningar om certifieringsstatus som visas när användare klickar på märket, eller i ett verktygstips när de för muspekaren över ikonen för datakälla i webbredigering eller Tableau Desktop. Informationen visar även vem som certifierade datakällan.

Skapa riktlinjer för att välja data som ska certifieras

Som med de flesta Tableau-funktioner är certifieringen flexibel. Du kan definiera vilka villkor som används i organisationen för att avgöra när en resurs ska certifieras. När du gör detta ska du dokumentera och dela med dig av dina riktlinjer. Riktlinjerna kan hjälpa dig och andra administratörer eller projektledare att vara konsekventa med certifieringsvalen. De kan också hjälpa användare att förstå vad certifieringen innebär.

Oavsett om du använder samma certifieringskriterier för alla projekt eller om du definierar unika kriterier för varje projekt är det viktigt att du är tydlig med vad certifiering innebär i din miljö.

Vem kan certifiera data

För att certifiera en datakälla måste du

 • vara server- eller platsadministratör eller
 • ha platsrollen Explorer (kan publicera) eller Creator och vara projektägaren eller ha rollen som projektledare för projektet som innehåller de data som du vill certifiera.

För att certifiera virtuella anslutningar och virtuella anslutningstabeller måste du ha en Datahantering-licens i miljön och du måste

 • vara server- eller platsadministratör eller
 • ha platsrollen Explorer (kan publicera) eller Creator och vara projektägaren eller ha rollen som projektledare för projektet som innehåller de data som du vill certifiera.

För att certifiera databaser eller tabeller måste du ha Tableau Catalog aktiverat i din miljö och du måste

 • vara server- eller platsadministratör eller
 • ha funktionen Ange behörigheter i databasen för att certifiera den databasen eller några tabeller i den databasen.

Hur du certifierar data

Vilka data du kan certifiera beror på vilka behörigheter du har och om du har en Datahantering-licens och Tableau Catalog aktiverat i miljön.

 • Alla användare med rätt behörigheter kan certifiera datakällor.
 • Om du har en Datahantering-licens kan användare med rätt behörighet även certifiera virtuella anslutningar och tabeller i virtuella anslutningar.
 • Om du har en Datahantering-licens och Tableau Catalog är aktiverat kan användare med rätt behörighet även certifiera databaser, tabeller och filer.

Så här certifierar du en resurs:

Obs! Från och med Tableau Cloud från februari 2024 lägger du till och tar bort certifieringar med hjälp av den sammanslagna dialogrutan Dataetiketter i stället för olika dialogrutor för olika etiketter. Mer information om dialogrutan Dataetiketter finns i Dialogrutan Dataetiketter. Den sammanslagna dialogrutan Dataetiketter finns inte i Tableau Server.

 1. Sök efter eller navigera till resursen. Stegen varierar beroende på vilken typ av resurs du vill certifiera:
  • Datakälla eller virtuell anslutning – på sidan Utforska väljer du Alla datakällor eller Alla virtuella anslutningar.
  • Virtuell anslutningstabell – på sidan Utforska väljer du Alla virtuella anslutningar och väljer den virtuella anslutning som innehåller den virtuella anslutningstabellen du vill certifiera. Välj sedan den virtuella anslutningstabellen.
  • Databas eller tabell – navigera till databasen eller tabellen på sidan Utforska. Du kan också gå till sidan Externa resurser och välja Databaser och filer eller Tabeller och objekt.
 2. På sidan väljer du menyn Fler åtgärder (...) bredvid det resursnamn du vill certifiera.
 3. Välj Dataetiketter > Certifiering (eller Redigera certifiering i Tableau Server 2023.1 och tidigare).
 4. Markera kryssrutan Certifierad. (I tidigare versioner av Tableau Server använder du reglaget.) 
 5. Lägg till ett meddelande om så önskas. I meddelandet kan du ange certifieringsstatusens sammanhang, den avsedda dataanvändningen och annan användbar information. Information som du lägger till i avsnittet Meddelande visas i certifieringsmärket eller i verktygstipset som nämndes tidigare i Hur certifiering hjälper användarna att hitta betrodda data. Det går att formatera texten i ett meddelande med fetstil, understrykning och kursiv stil samt inkludera en länk eller en bild. Om du vill visa textformateringstips klickar du på informationsikonen (i) ovanför knappen Spara. (Från och med Tableau Cloud från februari 2024 är meddelandet valfritt. I tidigare versioner av Tableau Cloud och Tableau Server var det obligatoriskt.)

 6. Välj Spara.

Anpassa certifieringen

Från och med Tableau Cloud från juni 2023 och Tableau Server 2023.3 kan en administratör, med hjälp av etiketthanteraren på sidan Dataetiketter eller REST API, ändra den certifieringsbeskrivning som användare ser i certifieringsdialogrutan. Mer information finns i Hantera dataetiketter.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!