เพิ่มผู้ใช้ไปยัง Tableau Server

คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ไปยัง Tableau Server ทีละรายหรือเป็นกลุ่มได้ โดยสามารถเพิ่มผู้ใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ในฐานะผู้ใช้ที่ไม่มีใบอนุญาต แล้วเพิ่มผู้ใช้ไปยังไซต์และกำหนดบทบาทในไซต์เมื่อเตรียมผู้ใช้ให้เริ่มต้นใช้งาน Tableau Server ได้ หรือจะเพิ่มผู้ใช้ไปยังไซต์และระบุบทบาทในไซต์ของผู้ใช้ได้พร้อมกัน ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้ใช้พร้อมเข้าสู่ระบบ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

 • หากมีการกำหนดค่า Tableau Server ด้วยที่เก็บข้อมูลประจำตัวภายนอก Active Directory ให้ตรวจสอบการจัดการผู้ใช้ในการปรับใช้ที่เก็บข้อมูลประจำตัวภายนอก เพื่อทำความเข้าใจว่าโดเมนหลายรายการ, การตั้งชื่อโดเมน, NetBIOS และรูปแบบชื่อผู้ใช้ Active Directory นั้นส่งผลต่อการจัดการผู้ใช้ Tableau อย่างไร

  หมายเหตุ: ในบริบทการซิงโครไนซ์ผู้ใช้หรือกลุ่ม Tableau Server ที่กำหนดค่าด้วยที่เก็บข้อมูลประจำตัว LDAP จะเทียบเท่ากับ Active Directory ฟีเจอร์การซิงโครไนซ์ Active Directory ใน Tableau Server ทำงานอย่างไร้รอยต่อร่วมกับโซลูชันไดเรกทอรี LDAP ที่กำหนดค่าไว้อย่างเหมาะสม

 • ตรวจสอบว่าคุณมีใบอนุญาตผู้ใช้และใบอนุญาตบทบาทเพียงพอสำหรับฐานผู้ใช้ หากคุณพยายามเพิ่มผู้ใช้สำหรับบทบาทในไซต์ที่คุณไม่มีใบอนุญาต คุณก็จะได้รับข้อผิดพลาด
 • หากต้องการเพิ่มใบอนุญาตผู้ใช้ไปยังการปรับใช้ Tableau Server โปรดไปที่พอร์ทัลลูกค้า Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) เพื่อซื้อใบอนุญาตและคีย์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณซื้อใบอนุญาตแล้ว โปรดดูเพิ่มความจุให้กับ Tableau Server เพื่ออัปเดตเซิร์ฟเวอร์ด้วยคีย์ใหม่
 • ขั้นตอนในหัวข้อนี้จะอธิบายวิธีเพิ่มผู้ใช้แต่ละรายและกำหนดบทบาทในไซต์ของผู้ใช้ หากต้องการเพิ่มผู้ใช้เป็นกลุ่ม โปรดดูนำเข้าผู้ใช้

การเพิ่มผู้ใช้ในระดับเซิร์ฟเวอร์เทียบกับระดับไซต์

ในสภาพแวดล้อมแบบไซต์เดียว ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์สามารถเพิ่มผู้ใช้ในหน้าผู้ใช้

หลังจากที่คุณเพิ่มไซต์ไปยัง Tableau Server แล้ว ไซต์ดังกล่าวจะกลายเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบหลายไซต์ที่มีหน้าผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์ (ผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์ทุกรายจากทุกไซต์จะปรากฏขึ้นที่นี่) และหน้าผู้ใช้ไซต์ มีเพียงผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงหน้าผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์ได้ นอกจากนี้ทั้งผู้ดูแลไซต์และผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ยังสามารถเข้าถึงหน้าผู้ใช้ไซต์ได้

หน้าผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์เป็นที่ที่เดียวที่คุณสามารถกำหนดผู้ใช้ไปยังหลายไซต์ ลบผู้ใช้ออกจากเซิร์ฟเวอร์ และรีเซ็ตรหัสผ่านผู้ใช้ได้หากเซิร์ฟเวอร์ใช้การตรวจสอบสิทธิ์ในเครื่อง

เพิ่มผู้ใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์

เมื่อเพิ่มผู้ใช้ เวิร์กโฟลว์จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับว่ามีการกำหนดค่าพูลข้อมูลประจำตัว(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)อย่างน้อยหนึ่งรายการสำหรับ Tableau Server หรือไม่

ไม่มีการกำหนดค่าพูลข้อมูลประจำตัว

หากไม่มีการกำหนดค่าพูลข้อมูลประจำตัว เช่น Tableau Server จะใช้เฉพาะการจัดสรรผู้ใช้และการตรวจสอบสิทธิ์ที่กำหนดค่าระหว่างการตั้งค่า Tableau Server (หรือเรียกว่าพูลเริ่มต้น (TSM ที่กำหนดค่า)) ให้ทำตามขั้นตอนที่อธิบายด้านล่างเพื่อเพิ่มผู้ใช้

 1. ในเมนูไซต์ ให้เลือกจัดการไซต์ทั้งหมด > ผู้ใช้ แล้วคลิกเพิ่มผู้ใช้

  หากต้องการเพิ่มผู้ใช้ไปยังไซต์ ให้เลือกไซต์และไปที่หน้าผู้ใช้

 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • หากมีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ในเครื่อง ให้คลิกผู้ใช้ใหม่และป้อนชื่อผู้ใช้ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ในเครื่อง วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของชื่อผู้ใช้คือการระบุที่อยู่อีเมลสำหรับชื่อผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น jsmith@example.com แทน jsmith

   ชื่อผู้ใช้จะไม่คำนึงถึงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก อักขระที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในชื่อผู้ใช้ ได้แก่ เครื่องหมายอัฒภาค (;) และเครื่องหมายทวิภาค (,)

  • หากมีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ Active Directory ให้คลิกผู้ใช้ Active Directory หากคุณเพิ่มผู้ใช้จากโดเมน Active Directory เดียวกันที่ Tableau Server ทำงาน ระบบจะถือว่าเป็นโดเมนเซิร์ฟเวอร์ และคุณสามารถพิมพ์ชื่อผู้ใช้ AD โดยไม่มีโดเมนได้

   หมายเหตุ: อย่าป้อนชื่อเต็มของผู้ใช้ เนื่องจากการดำเนินการนี้อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างกระบวนการนำเข้าได้

 3. หากเซิร์ฟเวอร์ใช้การตรวจสอบสิทธิ์ในเครื่อง ให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้

  • ชื่อที่แสดง—พิมพ์ชื่อที่แสดงสำหรับผู้ใช้ (เช่น John Smith)

  • รหัสผ่าน—พิมพ์รหัสผ่านสำหรับผู้ใช้

  • ยืนยันรหัสผ่าน—พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง

  • อีเมล—ข้อมูลนี้ไม่บังคับและสามารถเพิ่มในภายหลังได้ในตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้

  • ผู้ใช้ที่เลือกคือผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์: ระบุว่าผู้ใช้ควรเป็นผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์หรือไม่

  • ชื่อ (การเป็นสมาชิกไซต์) / บทบาทในไซต์: หากผู้ใช้ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถกำหนดผู้ใช้ไปยังไซต์ศูนย์รายการหรือมากกว่า พร้อมกับบทบาทในไซต์สำหรับแต่ละไซต์ได้ คุณไม่จำเป็นต้องเลือกการเป็นสมาชิกไซต์และบทบาทในไซต์พร้อมกัน หากคุณไม่ได้ระบุการเป็นสมาชิกไซต์และบทบาทในไซต์สำหรับผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์รายใหม่ ระบบจะเพิ่มผู้ใช้เป็นผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์เท่านั้น โดยมีบทบาท “ยังไม่ได้รับสิทธิ์อนุญาต” ในไซต์ หากต้องการรายละเอียด โปรดดูกำหนดบทบาทในไซต์ของผู้ใช้

 4. คลิกสร้าง

มีการกำหนดค่าพูลข้อมูลประจำตัวอย่างน้อยหนึ่งรายการ

เมื่อเพิ่มผู้ใช้ หากมีการกำหนดค่าพูลข้อมูลประจำตัวอย่างน้อยหนึ่งรายการ คุณต้องเลือกพูลข้อมูลประจำตัวหรือพูลเริ่มต้น (การกำหนดค่า TSM) ซึ่งเป็นการจัดสรรผู้ใช้และการตรวจสอบสิทธิ์ที่กำหนดค่าใน TSM ระหว่างการตั้งค่า Tableau Server

 1. ในเมนูไซต์ ให้เลือกจัดการไซต์ทั้งหมด > ผู้ใช้ แล้วคลิกเพิ่มผู้ใช้ > สร้างผู้ใช้ใหม่

  หากต้องการเพิ่มผู้ใช้ไปยังไซต์ ให้เลือกไซต์และไปที่หน้าผู้ใช้

 2. ในกล่องโต้ตอบ “เพิ่มผู้ใช้ใหม่” ให้เลือกพูลข้อมูลประจำตัวที่ต้องการเพิ่มผู้ใช้

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากมีการกำหนดค่าพูลข้อมูลประจำตัวที่เลือกในขั้นตอนที่ 2 สำหรับที่เก็บข้อมูลประจำตัวภายในเครื่องและการตรวจสอบสิทธิ์ภายในเครื่อง:

   1. ในกล่องโต้ตอบ “ผู้ใช้ใหม่” ให้ป้อนชื่อผู้ใช้ในกล่องข้อความชื่อผู้ใช้ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ในเครื่อง วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของชื่อผู้ใช้คือการระบุที่อยู่อีเมลสำหรับชื่อผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น jsmith@example.com แทน jsmith

    ชื่อผู้ใช้จะไม่คำนึงถึงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก อักขระที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในชื่อผู้ใช้ ได้แก่ เครื่องหมายอัฒภาค (;) และเครื่องหมายทวิภาค (,)

   2. ป้อนข้อความต่อไปนี้:

    • ชื่อที่แสดง—พิมพ์ชื่อที่แสดงสำหรับผู้ใช้ (เช่น John Smith)

    • รหัสผ่าน—พิมพ์รหัสผ่านสำหรับผู้ใช้

    • ยืนยันรหัสผ่าน—พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง

    • อีเมล (ไม่บังคับ)—ข้อมูลนี้ไม่บังคับและสามารถเพิ่มในภายหลังได้ในตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้

    • ผู้ใช้ที่เลือกคือผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์: ระบุว่าผู้ใช้ควรเป็นผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์หรือไม่

    • บทบาทในไซต์: หากผู้ใช้ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถมอบหมายบทบาทในไซต์ได้ คุณไม่จำเป็นต้องเลือกบทบาทในไซต์ในขณะนี้ หากคุณไม่ได้ระบุบทบาทในไซต์สำหรับผู้ใช้ใหม่ ระบบจะเพิ่มผู้ใช้เป็นผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์เท่านั้น โดยมีบทบาทในไซต์เป็น “ยังไม่ได้รับสิทธิ์อนุญาต” หากต้องการรายละเอียด โปรดดูกำหนดบทบาทในไซต์ของผู้ใช้

   3. เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิกสร้างผู้ใช้.
  • หากมีการกำหนดค่าพูลข้อมูลประจำตัวที่เลือกในขั้นตอนที่ 2 สำหรับที่เก็บข้อมูลประจำตัวภายในเครื่องด้วยการตรวจสอบสิทธิ์ OIDC:

   1. ในกล่องโต้ตอบ “ผู้ใช้ใหม่” ให้ป้อนชื่อผู้ใช้ในกล่องข้อความชื่อผู้ใช้ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ในเครื่อง วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของชื่อผู้ใช้คือการระบุที่อยู่อีเมลสำหรับชื่อผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น jsmith@example.com แทน jsmith

    ชื่อผู้ใช้จะไม่คำนึงถึงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก อักขระที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในชื่อผู้ใช้ ได้แก่ เครื่องหมายอัฒภาค (;) และเครื่องหมายทวิภาค (,)

   2. ป้อนข้อความต่อไปนี้:

    • ชื่อที่แสดง—พิมพ์ชื่อที่แสดงสำหรับผู้ใช้ (เช่น John Smith)

    • รหัสผ่าน—พิมพ์รหัสผ่านสำหรับผู้ใช้

    • ตัวระบุ (ไม่บังคับ)—พิมพ์ตัวระบุที่ต้องการเชื่อมโยงกับผู้ใช้ ตัวระบุมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจับคู่ข้อมูลประจำตัว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูชื่อผู้ใช้และตัวระบุใน Tableau

    • อีเมล (ไม่บังคับ)—ข้อมูลนี้ไม่บังคับและสามารถเพิ่มในภายหลังได้ในตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้

    • ไซต์และบทบาทในไซต์—หากผู้ใช้ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถมอบหมายผู้ใช้ไปยังไซต์ศูนย์รายการหรือมากกว่า พร้อมกับบทบาทในไซต์สำหรับแต่ละไซต์ได้ คุณไม่จำเป็นต้องเลือกการเป็นสมาชิกไซต์และบทบาทในไซต์พร้อมกัน หากคุณไม่ได้ระบุการเป็นสมาชิกไซต์และบทบาทในไซต์สำหรับผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์รายใหม่ ระบบจะเพิ่มผู้ใช้เป็นผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์เท่านั้น โดยมีบทบาท “ยังไม่ได้รับสิทธิ์อนุญาต” ในไซต์ หากต้องการรายละเอียด โปรดดูกำหนดบทบาทในไซต์ของผู้ใช้

    • ตั้งผู้ใช้ที่เลือกเป็นผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์: ระบุว่าผู้ใช้ควรเป็นผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์หรือไม่

   3. เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิกสร้างผู้ใช้.
  • หากมีการกำหนดค่าพูลข้อมูลประจำตัวที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 2 สำหรับที่เก็บข้อมูลประจำตัว ACTIVE_DIRECTORY หรือ LDAP:

   1. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ AD หรือ LDAP โดยไม่มีโดเมน ในเวิร์กโฟลว์นี้ คุณกำลังเพิ่มผู้ใช้จากโดเมน Active Directory เดียวกันกับที่มีการกำหนดค่า Tableau Server ด้วย TSM ระหว่างการตั้งค่า Tableau Server ดังนั้น ระบบจะถือว่าเป็นโดเมนเซิร์ฟเวอร์ และคุณสามารถพิมพ์ชื่อผู้ใช้ AD หรือ LDAP ได้โดยไม่ต้องมีโดเมน

    หมายเหตุ: อย่าป้อนชื่อเต็มของผู้ใช้ เนื่องจากการดำเนินการนี้อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างกระบวนการนำเข้าได้

   2. เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิกนำเข้าผู้ใช้
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ