การตรวจสอบสิทธิ์ที่เชื่อถือได้

เมื่อคุณฝังมุมมอง Tableau Server ลงในหน้าเว็บ ทุกคนที่เข้าชมดูต้องเป็นผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตบน Tableau Server เมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมหน้า ผู้ใช้จะได้รับแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้ Tableau Server ก่อนจึงจะสามารถเห็นมุมมองได้ หากคุณมีวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้บนเว็บเพจหรือในเว็บแอปพลิเคชันอยู่แล้ว คุณสามารถเลี่ยงข้อความแจ้งนี้และช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้สองครั้งด้วยการตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์ที่เชื่อถือได้

การตรวจสอบสิทธิ์ที่เชื่อถือได้หมายความว่าคุณได้ตั้งค่าความสัมพันธ์ที่เชื่อถือได้ระหว่าง Tableau Server และเว็บเซิร์ฟเวอร์ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป เมื่อ Tableau Server ได้รับคำขอจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อถือได้เหล่านี้ จะถือว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ของคุณจัดการการตรวจสอบสิทธิ์ถูกต้องทุกอย่างที่จำเป็น

หมายเหตุ: จะต้องกำหนดค่าเบราว์เซอร์ของไคลเอ็นต์ให้อนุญาตคุกกี้บุคคลที่สาม หากคุณต้องการใช้การตรวจสอบสิทธิ์ที่เชื่อถือได้กับมุมมองแบบฝัง

วิธีการทำงานของการตรวจสอบสิทธิ์ที่เชื่อถือได้

แผนภาพด้านล่างจะอธิบายวิธีการทำงานของการตรวจสอบสิทธิ์ที่เชื่อถือได้ระหว่างเว็บเบราว์เซอร์ของไคลเอ็นต์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ของคุณ และ Tableau Server

การเข้าชมหน้าเว็บของผู้ใช้: เมื่อผู้ใช้เข้าชมหน้าเว็บที่มีมุมมอง Tableau Server แบบฝัง หน้าเว็บจะส่งคำขอ GET ถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ของคุณสำหรับ HTML ของหน้านั้น

ส่ง POST ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปที่ Tableau Server: เว็บเซิร์ฟเวอร์จะส่งคำขอ POST ถึง Tableau Server ที่เชื่อถือได้ (ยกตัวอย่างเช่น https://<server_name>/trusted ไม่ใช่ https://<server_name>) คำขอ POST ต้องมีพารามิเตอร์ username ค่า username ต้องเป็นชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้ Tableau Server ที่ได้รับสิทธิ์อนุญาต หาก Tableau Server โฮสต์หลายไซต์เอาไว้ และมุมมองอยู่บนไซต์อื่นที่ไม่ใช่ไซต์เริ่มต้น จะต้องเพิ่มคำขอ POST เข้าในพารามิเตอร์ target_site ด้วย

Tableau Server จะสร้างตั๋ว: Tableau Server จะตรวจสอบที่อยู่ IP หรือชื่อโฮสต์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ (192.168.1.XXX ในแผนภาพข้างต้น) ที่ส่งคำขอ POST หากมีระบุเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นโฮสต์ที่เชื่อถือได้ Tableau Server จะสร้างตั๋วในรูปแบบสตริงที่ไม่ซ้ำกัน ต้องแลกตั๋วภายในสามนาทีหลังจากออกตั๋วแล้ว Tableau Server จะตอบกลับคำขอ POST โดยใช้ตั๋วนั้น หรือหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นและไม่สามารถสร้างตั๋วได้ Tableau Server จะตอบกลับด้วยค่า -1 เซิร์ฟเวอร์ต้องมีที่อยู่ IPv4 ระบบไม่รองรับที่อยู่ IPv6 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูTableau Server ได้ส่งคืนค่าตั๋วเป็น -1

เว็บเซิร์ฟเวอร์จะส่งผ่าน URL เป็นเบราว์เซอร์: เว็บเซิร์ฟเวอร์จะสร้าง URL ให้กับมุมมองและแทรกลงใน HTML ของหน้า โดยจะรวมตั๋วด้วย (ยกตัวอย่างเช่น https://<server_name>/trusted/<unique_ticket>/views/<view_name>). เว็บเซิร์ฟเวอร์จะส่ง HTML กลับไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของไคลเอ็นต์

เบราว์เซอร์จะส่งคำขอมุมมองจาก Tableau Server: เว็บเบราว์เซอร์ของไคลเอ็นต์จะส่งคำขอ GET ถึง Tableau Server โดยจะเพิ่ม URL ให้กับตั๋ว

Tableau Server จะแลกตั๋ว: Tableau Server จะแลกตั๋ว สร้างเซสชัน นำผู้ใช้เข้าสู่ระบบ ลบตั๋วออกจาก URL แล้วจึงส่ง URL สุดท้ายของมุมมองแบบฝังให้กับไคลเอ็นต์

เซสชันจะอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงมุมมองที่ผู้ใช้จะเห็น หากพวกเขาเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ หากต้องการกำหนดค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ที่ได้รับการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตั๋วที่เชื่อถือได้จะมีการเข้าถึงที่จำกัดเฉพาะมุมมองที่มีเท่านั้น ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงเวิร์กบุ๊ก หน้าโครงการ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ได้

หากต้องการเปลี่ยนการใช้งาน ให้ดูตัวเลือก wgserver.unrestricted_ticket ที่ตัวเลือกการกำหนดค่า tsm ที่ตั้งค่าไว้

วิธีการจัดเก็บตั๋วที่เชื่อถือได้

Tableau Server จะจัดเก็บตั๋วที่เชื่อถือได้ในที่เก็บของ Tableau Server โดยใช้กระบวนการต่อไปนี้

  1. Tableau Server สร้างตั๋วสองส่วน โดยส่วนแรกคือ ID ไม่ซ้ำกันที่เข้ารหัสแบบ Base64 (UUID) และส่วนที่สองคือสตริงลับแบบสุ่ม 24 อักขระ
  2. Tableau Server จะแฮชสตริงลับและจัดเก็บพร้อมกับ ID ที่ไม่ซ้ำในที่เก็บ การแฮชจะใช้สตริงลับเป็นอินพุต และใช้อัลกอริทึมในการคำนวณสตริงที่ไม่ซ้ำ สตริงที่ไม่ซ้ำนี้จะปกป้องความปลอดภัยของสตริงลับจากผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
  3. Tableau Server จะส่ง UUID แบบ Base64 และสตริงสุ่ม 24 อักขระดั้งเดิมถึงไคลเอ็นต์
  4. ไคลเอ็นต์จะส่ง UUID แบบ Base64 และสตริงลับ 24 อักขระดั้งเดิมถึง Tableau Server เป็นส่วนหนึ่งของคำขอมุมมอง
  5. Tableau Server จะค้นหาคู่สตริงที่ใช้ UUID แบบ Base64 จากนั้นจึงแฮชสตริงลับเพื่อตรวจสอบว่าตรงกับแฮชที่จัดเก็บไว้ในที่เก็บ

กระบวนการนี้จะช่วยรับรองว่าเนื้อหาของตั๋วที่เชื่อถือได้ที่จัดเก็บเอาไว้ใน Tableau Server จะไม่สามารถนำไปใช้เพื่อปลอมแปลงเป็นผู้ใช้หรือเข้าถึงเนื้อหาที่ป้องกันโดยการตรวจสอบสิทธิ์ แต่เนื่องจากตั๋วที่เชื่อถือได้เต็มรูปแบบจะส่งผ่าน HTTP ระหว่าง Tableau Server และไคลเอ็นต์ กระบวนการจึงอาศัยการส่งข้อมูล HTTP ที่ปลอดภัยและเข้ารหัส ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณปรับใช้เฉพาะตั๋วที่เชื่อถือได้บน SSL/TLS หรือการเข้ารหัสเครือข่ายอีกชั้นหนึ่งเท่านั้น

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ