กำหนดค่ากลุ่มการดูแลระบบ TSM ที่กำหนดเอง

หัวข้อนี้อธิบายวิธีกำหนดค่ากลุ่มการดูแล TSM ที่กำหนดเอง

ตามค่าเริ่มต้น กระบวนการติดตั้ง Tableau Server จะสร้างกลุ่มที่เรียกว่า tsmadmin ผู้ใช้ในกลุ่มนี้ได้รับอนุญาตในฐานะผู้ดูแลระบบของ TSM คุณสามารถเปลี่ยนกลุ่มเริ่มต้นนี้ระหว่างการติดตั้งได้ ดูที่เอาต์พุตความช่วยเหลือสำหรับสคริปต์ initialize-tsm

หากคุณได้ติดตั้ง Tableau Server แล้ว และต้องการเปลี่ยนกลุ่มที่ใช้สำหรับการดูแลระบบ TSM ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อนี้

คุณสามารถกำหนดค่า Tableau Server เพื่อใช้กลุ่มที่กำหนดเองเป็นกลุ่มผู้ดูแลระบบ TSM ที่กำหนดเองได้ เมื่อกำหนดค่าแล้ว ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มที่กำหนดเองจะสามารถจัดการ TSM ได้

ขั้นตอนที่ 1: สร้างกลุ่มใหม่

สร้างกลุ่มใหม่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ห้ามเปลี่ยนสิทธิ์ในกลุ่มเริ่มต้นที่สร้างโดย Linux

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่า Tableau Server

ชื่อกลุ่มการดูแล TSM ที่กำหนดเองจะจัดเก็บไว้ในคีย์การกำหนดค่า tsm.authorized.groups หากคุณต้องการระบุชื่อกลุ่ม (นอกเหนือจาก tsmadmin) คุณจะต้องอัปเดตคีย์การกำหนดค่า tsm.authorized.groups แล้วรีสตาร์ท Tableau Server

ใช้คำสั่งการกำหนดค่า TSM เพื่อตั้งค่าชื่อกลุ่ม ตัวอย่างเช่น หากต้องการเปลี่ยนชื่อกลุ่มการดูแลระบบ TSM เป็น myadmingroup ให้รันคำสั่งต่อไปนี้

tsm configuration set -k tsm.authorized.groups -v myadmingroup
tsm pending-changes apply

หมายเหตุ

  • การตั้งค่าคีย์การกำหนดค่า tsm.authorized.groups จะเขียนทับค่าที่มีอยู่ซึ่งจัดเก็บไว้ในคีย์นั้น
  • หากคุณมีผู้ใช้ในกลุ่ม tsmadmin ที่มีอยู่ และคุณเขียนทับคีย์การกำหนดค่า tsm.authorized.groups ด้วยค่าใหม่ ผู้ใช้ในกลุ่ม tsmadmin ที่มีอยู่จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ TSM อีกต่อไป
  • คุณสามารถระบุหลายกลุ่มได้โดยการป้อนรายการชื่อกลุ่มที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคเป็นค่า

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มผู้ใช้ในกลุ่มใหม่

หลังจากที่คุณตั้งค่า tsm.authorized.groups เสร็จแล้ว ผู้ใช้ในกลุ่มใหม่ที่คุณระบุจะมีสิทธิ์การดูแลระบบ TSM แบบเต็มบน Tableau Server

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ