จัดการใบอนุญาต

คุณสามารถจัดการใบอนุญาต Tableau Server ของตนเองและดูการใช้งานใบอนุญาตได้

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ