กำหนดค่าแคชข้อมูล

มุมมองที่เผยแพร่ไปยัง Tableau Server เป็นแบบโต้ตอบและบางครั้งก็มีการเชื่อมต่อแบบสดกับฐานข้อมูล เมื่อผู้ใช้โต้ตอบกับมุมมองในเว็บเบราว์เซอร์ ข้อมูลที่มีการค้นหาจะจัดเก็บในแคช โดยการเข้าชมครั้งต่อๆ ไปจะดึงข้อมูลจากแคชนี้หากมี ตามค่าเริ่มต้น Tableau Server จะแคชและนำข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ให้นานที่สุด คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะการทำงานนี้ได้โดยการกำหนดค่าตัวเลือกการแคชด้วยคำสั่ง tsm data-access caching set

 1. เรียกใช้คำสั่งนี้:

  tsm data-access caching set -r <value>

  ซึ่ง <value> เป็นตัวเลือกเหล่านี้

  • สตริงต่ำหรือว่าง ("") นี่คือค่าเริ่มต้นและระบุว่า Tableau Server ควรกำหนดค่าแคชและใช้ข้อมูลแคชเสมอเมื่อพร้อมใช้งาน
  • <value> "<value>" ระบุจำนวนนาทีสูงสุดที่ควรมีการแคชข้อมูล
  • เสมอหรือ 0 (ศูนย์) ค่าเหล่านี้ระบุว่า Tableau Server ควรรับข้อมูลล่าสุดเสมอและระบบควรรีเฟรชแคชในแต่ละครั้งที่โหลดหน้าเว็บใหม่
 2. ใช้การเปลี่ยนแปลงกับคำสั่ง tsm pending-changes apply โดยการดำเนินการนี้จะรีสตาร์ท Tableau Server

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ