เนื้อหาเก่า

ใช้มุมมองเนื้อหาเก่าเพื่อระบุหาเนื้อหาที่ไม่ได้ถูกใช้หรือเข้าถึงในช่วงระยะเวลาที่ระบุ (แสดงเป็นเกณฑ์การเข้าถึงเก่า) คุณสามารถเลือกช่วงเวลาเป็นช่วงวันได้ ค่าต่ำสุดของช่วงวันคือ 1 วันและสูงสุดคือ 120 วัน

มุมมองนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ดิสก์ที่ใช้ไปกับเนื้อหาเก่าและเนื้อหาที่ใช้งานอยู่อีกด้วย

ใน Tableau Server เวอร์ชันก่อนหน้า มุมมองผู้ดูแลระบบทั้งหมดจะแสดงในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน โดยจะอยู่ในแท็บแยกกัน อย่างไรก็ตาม มุมมองผู้ดูแลระบบใหม่สองมุมมองจะแสดงเป็นเวิร์กบุ๊กแยกต่างหาก และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเวิร์กบุ๊กมุมมองผู้ดูแลระบบที่มีอยู่แล้ว คุณสามารถไปยังมุมมองผู้ดูแลระบบใหม่ได้จากหน้า “สถานะเซิร์ฟเวอร์” หรือ “สถานะเว็บไซต์”:

สรุปและตัวกรอง

ก. - ที่ด้านบนของมุมมอง คุณจะเห็นคำอธิบายที่สรุปจำนวนของพื้นที่ที่ถูกใช้ไปโดยเนื้อหาเก่าเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดที่ใช้ไป พื้นที่ทั้งหมดที่ใช้ไปนั้นเป็นผลรวมของพื้นที่ดิสก์ที่ใช้ไปโดยเนื้อหาที่ใช้งานอยู่และเนื้อหาเก่า

ข. - ผลสรุปนี้จะตามด้วยแผนภูมิที่ให้ข้อมูลแยกย่อยที่บ่งบยอกประเภทของข้อมูลเก่าและข้อมูลที่นับว่ายังใช้งานอยู่ ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่มีการเข้าถึงในช่วงระยะเวลาที่ไม่ถึงเกณฑ์เก่า คุณสามารถคลิกที่แผนภูมิแท่งและนำไปใช้เพื่อกรองข้อมูลที่แสดงในมุมมองได้

ข. - คุณสามารถดูตัวเลือกและใช้ตัวเลือกการกรองอื่นๆ ได้โดยการคลิกที่ไอคอนตัวกรอง แผงตัวกรอง ประกอบไปด้วย:

• เกณฑ์เก่า

• สถานที่

• โครงการ

• เจ้าของเนื้อหา

• ขนาด

• ประเภทเนื้อหา

ตัวกรองเหล่านี้จะนำไปใช้กับทั้งมุมมอง

รายละเอียด

มุมมองเนื้อหาเก่านั้นประกอบไปด้วยสามส่วนตามที่อธิบายด้านล่าง ซึ่งจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับ:

  1. ส่วนด้านซ้ายบน แสดงพื้นที่ทั้งหมดที่ถูกใช้ไปโดยเนื้อหาที่เลือก แกน X แสดงจำนวนของวันที่ล่วงเลยมาแล้วนับตั้งแต่เปิดใช้งานเนื้อหาดังกล่าวครั้งล่าสุด และแกน Y แสดงถึงขนาด แผนภูมินั้นยังแสดงเกณฑ์เก่าอีกด้วย

    คุณสามารถกำหนดเกณฑ์ความเก่าที่ต้องการ และใช้มุมมองนี้ในการระบุหาเนื้อหาที่เก่าที่สุดได้ คลิกที่ เวิร์กบุ๊กเก่า หรือ แหล่งข้อมูลเก่า ที่แถบด้านบนเพื่อกรองเนื้อหาที่สนใจ เลือกเครื่องหมายที่ด้านขวาของเกณฑ์การเข้าถึงเก่าเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา รายละเอียดจะแสดงในส่วนด้านล่างซ้าย

  2. ส่วนด้านขวาบน แสดงจำนวนพื้นที่ทั้งหมดที่ถูกใช้ไปโดยแต่ละเนื้อหาที่เลือก ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกเวิร์กบุ๊กเก่า จะแสดงพื้นที่ที่ถูกใช้ไปโดยเวิร์กบุ๊กเก่า คุณสามารถใช้ส่วนนี้ในการหาว่าเนื้อหาใดที่เก่าที่สุด หรือกินพื้นที่ที่สุดได้

    ส่วนนี้จะช่วยบอกเนื้อหาที่ไม่ได้ใช้งานมานานแล้ว คลิกที่ เวิร์กบุ๊กเก่า หรือ แหล่งข้อมูลเก่า ที่แถบด้านบน เลือกชุดเนื้อหาที่ไม่ได้ใช้ที่เก่าที่นสุด (ทำสัญลักษณ์ไว้ไกลที่สุดที่ด้านขวา) เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดจะแสดงในส่วนด้านล่างซ้าย ชุดเนื้อหานี้อาจเป็นชุดเนื้อหาถัดไปที่ควรพิจารณาเก็บถาวรหรือลบทิ้ง เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่ไม่มีใครใช้แล้ว โดยไม่คำนึงถึงขนาด

  3. ส่วนด้านล่าง แสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาที่เลือก ตามที่แสดงด้านล่าง:

เก็บถาวรหรือลบเนื้อหาเก่า

เริ่มตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.3 มุมมองผู้ดูแลสำหรับเนื้อหาเก่านั้นจะมีฟีเจอร์ที่ทำให้คุณสามารถเลือกและแท็กเนื้อหาว่าเก่าได้ คุณสามารถเลือกเนื้อกาได้ทั้งหมดส่วนด้านล่างหรือส่วนด้านขวาบน เมื่อคุณทำการเลือก คุณจะเห็นจำนวนอ็อบเจ็กต์และประเภทของเนื้อหาที่ถูกเลือกได้ ตามภาพถ่ายหน้าจอด้านล่าง คลิกที่ปุ่ม แท็กอ็อบเจ็กต์ เพื่อแท็กเนื้อหาที่เลือก

ในภาพถ่ายหน้าจอด้านล่าง เนื้อหาที่ไม่ได้มีการเปิดใช้ในช่วง 160 วันที่ผ่านมาหรือมากกว่านั้นจะถูกเลือกให้ถูกแท็กเป็นเนื้อหาเก่า

ในการดูเนื้อหาที่ถูกแท็กทั้งหมด ที่อินเทอร์เฟซเว็บของ Tableau Server ให้ไปที่ สำรวจ เลือกตัวกรอง เนื้อหาเก่า เพื่อดูเนื้อหาทั้งหมดที่มีแท็กเนื้อหาเก่า คุณสามารถเลือกเนื้อหาทั้งหมดหรือย้ายเนื้อหาไปยังโครงการที่คุณใช้เพื่อเก็บถาวร หรือลบเนื้อหาได้

หากคุณมี Advanced Management บน Tableau Server คุณสามารถใช้ Content Migration Tool ของ Tableau เพื่อจัดการเนื้อหาเก่าที่เก็บถาวรไว้ตามกำหนดการประจำได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแผนที่จะทำงานตามกำหนดเวลาปกติที่สามารถรับเนื้อหาที่แท็กเป็นเนื้อหาเก่าและย้ายเนื้อหาดังกล่าวไปยังโปรเจกต์เก็บถาวรได้โดยอัตโนมัติ หลังจากผ่านไประยะหนึ่ง จะสามารถล้างเนื้อหาในโปรเจกต์นี้ออกจากระบบได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ แผนการย้าย: เวิร์กบุ๊ก

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ