tsm pending-changes

Använd tsm pending-changes-kommandon för att ändra, ignorera eller visa väntande konfigurations- och topologiändringar i Tableau Server.

Lösenord och hemligheter som du anger under TSM-konfigurationen krypteras när du har sparat dem. Hemligheter förblir krypterade tills, medan och efter att du tillämpar väntande ändringar. Mer information om hemlig lagring finns i Hantera serverhemligheter.

tsm pending-changes apply

Använd tsm pending-changes apply-kommandon för att tillämpa väntande konfigurations- och topologiändringar i Tableau Server.

Om de väntande ändringarna kräver att servern startas om visar kommandot pending-changes apply en kommandotolk så att du vet att en omstart kommer att ske. Kommandotolken visas även om servern stoppas, men i så fall sker ingen omstart. Du kan utelämna tolken med alternativet --ignore-prompt, men det påverkar inte omstartsbeteendet. Om ändringarna inte kräver omstart används de utan någon kommandotolk.

Synopsis

tsm pending-changes apply [global options]

Alternativ

-iw, --ignore-warnings

Valfritt.

Ignorera varningsnivåbegränsningar.

--ignore-prompt

Valfritt.

Visa inte uppmaning om omstart. Detta undertrycker bara uppmaningen. Omstartsbeteendet är oförändrat.

--request-timeout <timeout in seconds>

Valfritt.

Vänta så länge som anges på att kommandot ska slutföras. Standardvärdet är 1800 (30 minuter).

tsm pending-changes discard

Använd tsm pending-changes discard-kommandot för att tillämpa väntande konfigurations- och topologiändringar i Tableau Server.

Synopsis

tsm pending-changes discard [options] [global options]

Alternativ

--config-only

Valfritt.

Ta bort enbart väntande konfigurationsändringar.

--topology-only

Valfritt.

Ta bort enbart väntande topologiändringar.

tsm pending-changes list

Skapar en lista över väntande konfigurations- och topologiändringar i Tableau Server. Alla ändringar som inte kräver en serveromstart visas som om de inte kräver en omstart. Det ingen av de väntande ändringarna kräver en serveromstart visas ett meddelande om att ändringarna inte kräver at servern startas om. Om någon ändring i listan kräver en omstart kommer hela listan över väntande ändringar att resultera i en omstart. Mer information om dynamisk konfiguration eller dynamiska topologiändringar finns i Dynamiska topologiförändringar för Tableau Server.

Synopsis

tsm pending-changes list [options] [global options]

Alternativ

--config-only

Valfritt.

Lista enbart väntande konfigurationsändringar.

--topology-only

Valfritt.

Lista enbart väntande topologiändringar.

Globala alternativ

-h, --help

Valfritt.

Visa hjälp för kommandot.

-p, --password <lösenord>

Krävs tillsammans med -u eller --username om ingen session är aktiv.

Ange lösenordet för användaren som anges i -u eller --username.

Ange lösenordet inom citattecken om det innehåller mellanslag eller specialtecken.

--password 'my password'

-s, --server https://<värdnamn>:8850

Valfritt.

Använd den angivna adressen för Tableau Services Manager. Webbadressen måste börja med https, inkludera port 8850 och använda servernamnet inte IP-adressen. Till exempel https://<tsm_hostname>:8850. Om ingen server finns angiven antas https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert

Valfritt.

Använd den här flaggan för att lita på det självsignerade certifikatet på TSM-styrenheten. Mer information om certifikatförtroende och CLI-anslutningar finns i Ansluta TSM-klienter.

-u, --username <användare>

Krävs tillsammans med -p eller --password om ingen session är aktiv.

Ange ett användarkonto. Om du inte inkluderar det här alternativet körs kommandot med de autentiseringsuppgifter du loggat in med.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!