Exportera data eller vyer

Du kan exportera data från en arbetsbok eller exportera en bild som representerar en vy till andra applikationer för presentationer och dokument.

Exporterar data

Du kan antingen kopiera ett dataurval från en vy som ska användas i ett annat program eller exportera alla data från kalkylbladet till en Access-databas.

Så här kopierar du data till Urklipp:

 1. Välj data i vyn som du vill kopiera.

 2. Högerklicka (kontrollklicka på Mac) på ditt val och välj Kopiera > Data.

 3. Öppna ett annat program som MS Word eller MS Excel och välj Redigera > Klistra in.

 

Obs! Du kan också kopiera data som en korstabell för användning i Microsoft Excel. Välj Kopiera > Korstabell i snabbmenyn.

 

Så här exporterar du data till Microsoft Access:

 1. Välj Arbetsblad > Exportera > Data.

 2. Ange en plats och ett namn för Access-databasen och klicka sedan på Spara.

 3. I dialogrutan Exportera data till Access anger du ett databasnamn och vilka data som ska exporteras och klickar sedan på OK.

Exportera en vy som en bild

Du kan antingen kopiera vyn för användning i en annan applikation eller exportera vyn som en bildfil.

Så här kopierar du vyn till Urklipp:

 1. Välj Arbetsblad > Kopiera > Bild.

 2. I dialogrutan Kopiera bild väljer du det innehåll som du vill inkludera och layouten på förklaringen om vyn innehåller en förklaring.

 3. Klicka på Kopiera.

 4. Öppna ett annat program som MS Word eller MS Excel och välj Redigera > Klistra in.

Obs! I vissa program kan du välja Klistra in special och ange ett format för bilden.

Så här exporterar du en vy till en bildfil:

 1. Välj Arbetsblad > Exportera > Bild.

 2. I dialogrutan Exportera bild väljer du det innehåll som du vill inkludera och layouten på förklaringen om vyn innehåller en förklaring. Klicka sedan på Spara.

 3. Klicka på Spara när du är klar.

 4. I dialogrutan Spara bild navigerar du till där du vill spara bildfilen och skriver ett filnamn i textrutan. Välj ett filformat i listrutan Spara som typ. Klicka på Spara när du är klar.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!