แยกฟิลด์เป็นหลายๆ ฟิลด์

หากคุณมีฟิลด์สตริงในข้อมูลของคุณที่มีข้อมูลแตกต่างกัน (เช่น ชื่อและนามสกุลของลูกค้า) คุณก็อาจแยกค่าออกให้เป็นฟิลด์แยกกันได้

คุณสามารถใช้ตัวเลือกการแยกใน Tableau Desktop เพื่อแยกค่าตามตัวคั่น (อักขระคั่น) หรือแยกตามรูปแบบค่าซ้ำที่แสดงในแต่ละแถวได้ ในตัวอย่างที่เป็นชื่อลูกค้า ตัวคั่นทั่วไปคือฟิลด์ว่าง (" ") ระหว่างชื่อและนามสกุล

ค้นหาตัวเลือกการแยก

Tableau Desktop ที่ไม่ใช่การแก้ไขเว็บในเบราว์เซอร์ จะมีตัวเลือกเมนูสำหรับการแยกอัตโนมัติหรือแบบกำหนดเอง โดยจะขึ้นอยู่กับฟังก์ชันสตริง SPLIT ซึ่งคุณสามารถใช้ในการคำนวณได้ด้วยตนเองเพื่อควบคุมการแยกทั้งหมด

แหล่งข้อมูลบางแหล่งไม่รองรับ SPLIT คุณจะทราบว่าข้อมูลของคุณรองรับฟังก์ชัน SPLIT หรือไม่ด้วยการตรวจสอบตัวเลือกเมนู “แยก” และ “แยกแบบกำหนดเอง”:

 • ในหน้า “แหล่งข้อมูล” ให้เลือกเมนูสำหรับแยก และแยกแบบกำหนดเอง

 • จากแผงข้อมูล บนชีต ให้เลือกเมนูสำหรับ แปลง > แยก และแยกแบบกำหนดเอง

  เมนูคลิกขวาสำหรับฟิลด์ในแผงข้อมูล ซึ่งแสดงการแยกและการแยกแบบกำหนดเองที่ซ้อนกันภายใต้ตัวเลือกการแปลง

การแยกบนเว็บ

การเขียนเว็บไม่รองรับการแยกจากเมนู หากต้องการแยกข้อมูลขณะทำงานในเบราว์เซอร์ คุณก็สามารถสร้างการคำนวณ SPLIT ด้วยตนเองได้ ดูทางเลือกอื่นๆ ที่ใช้แทนการแยกจากเมนู

การแยกฟิลด์

ระบบสามารถแยกฟิลด์สตริงได้โดยอัตโนมัติตามตัวคั่นทั่วไปที่ Tableau ตรวจพบในฟิลด์ คุณยังสามารถกำหนดการแยกด้วยตนเองได้อีกด้วย

การแยกสามารถแยกค่าของฟิลด์ออกเป็นฟิลด์ใหม่โดยอัตโนมัติได้สูงสุดสิบฟิลด์ โดยขึ้นอยู่กับประเภทการเชื่อมต่อ

แยกฟิลด์โดยอัตโนมัติ

ในหน้า “แหล่งข้อมูล” ในตารางกริด ให้คลิกลูกศรดรอปดาวน์ถัดจากชื่อฟิลด์ จากนั้นเลือกแยก

ในแผงข้อมูล ให้คลิกขวาที่ฟิลด์ที่คุณต้องการแยก จากนั้นเลือกแปลง > แยก

ผลลัพธ์ของการแยกคือฟิลด์ที่คำนวณแบบมาตรฐาน ซึ่งสามารถแก้ไขหรือลบได้เช่นเดียวกับฟิลด์ที่คำนวณอื่นๆ ประเภทข้อมูลของฟิลด์ใหม่ที่สร้างโดยการแยกอาจแตกต่างกันไปตามการรวมรูปแบบที่ Tableau ตรวจพบ

แยกฟิลด์ด้วยการแยกแบบกำหนดเอง

ใช้ตัวเลือกการแยกแบบกำหนดเองเพื่อให้ควบคุมการแยกได้มากขึ้น คุณสามารถระบุตัวคั่นและเลือกที่จะแยกค่าของตัวคั่นที่เกิดขึ้น N ครั้งแรก, ที่เกิดขึ้น N ครั้งสุดท้าย หรือที่เกิดขึ้นทุกครั้งได้

ในหน้า “แหล่งข้อมูล” ในตารางกริด ให้คลิกลูกศรดรอปดาวน์ถัดจากชื่อฟิลด์ เลือกแยกแบบกำหนดเอง

จากแผงข้อมูล ในแผงข้อมูล ให้คลิกขวาที่ฟิลด์ที่คุณต้องการแยก จากนั้นเลือกแปลง > แยกแบบกำหนดเอง

ฟิลด์ใหม่ที่การแยกแบบกำหนดเองสร้างขึ้นจะส่งผลให้เกิดประเภทข้อมูลสตริงเสมอ

หมายเหตุ: ในบางกรณี หากการแยกอัตโนมัติใช้เวลาสร้างฟิลด์ใหม่นานเกินไปหรือ Tableau ไม่พบตัวคั่นทั่วไป ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบการแยกแบบกำหนดเองขึ้น

การแยกแบบกำหนดเองจะมีประโยชน์เมื่อแต่ละค่ามีจำนวนตัวคั่นแตกต่างกันไป ระบบจะไม่สามารถใช้การแยกอัตโนมัติได้ในกรณีเหล่านี้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าฟิลด์ “ข้อมูลพนักงาน” มีค่าต่อไปนี้:

 • jsmith| บัญชี | เหนือ
 • dnguyen | ทรัพยากรบุคคล
 • lscott | สรรหาบุคลากร| ตะวันตก
 • karnold |สรรหาบุคลากร |ตะวันตก

การแยกแบบกำหนดเองสามารถกำหนดค่าให้แยกเมื่อมีอักขระไปป์ ("|") และแยกคอลัมน์ทั้งหมดออกได้ สำหรับค่าที่ไม่มีภูมิภาค ผลลัพธ์ในฟิลด์ที่สามจะเป็นค่า null ในแถวนั้น

กล่องโต้ตอบการแยกแบบกำหนดเองที่มีอักขระไปป์เป็นตัวคั่น และมีตัวเลือกให้แยกคอลัมน์ทั้งหมดออกได้

ทางเลือกอื่นๆ ที่ใช้แทนการแยกจากเมนู

แยกด้วยตนเองโดยใช้ฟังก์ชัน SPLIT

ฟังก์ชัน SPLIT จะทำงานคล้ายกับการแยกแบบกำหนดเอง แต่จะส่งคืนฟิลด์ผลลัพธ์เพียงฟิลด์เดียวต่อหนึ่งการคำนวณ คุณจะกำหนดตัวคั่นและระบุค่าที่จะส่งคืนได้ด้วยการระบุหมายเลขโทเค็น

ตัวอย่างเช่น หากต้องการแยกชื่อลูกค้าออกเป็น “ชื่อจริง” และ “นามสกุล” ให้สร้างฟิลด์ที่คำนวณสองฟิลด์:

 • ชื่อจริง: SPLIT([Customer Name], " ", 1)
 • นามสกุล: SPLIT([Customer Name], " ", 2)

ตัวอย่างข้อมูลพนักงาน (เช่น "jsmith| accounting | north") จะใช้ฟิลด์ที่คำนวณสามฟิลด์ดังนี้:

 • ชื่อผู้ใช้: SPLIT([Employee Info], |, 1)
 • แผนก: SPLIT([Employee Info], |, 2)
 • ภูมิภาค: SPLIT([Employee Info], |, 3)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ฟังก์ชัน SPLIT

แยกด้วยตนเองโดยใช้ฟังก์ชัน LEFT และ RIGHT

หากกรณีการใช้งานของคุณเป็นการแยกส่วนของสตริงที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าแยกตามตัวคั่น คุณก็ใช้ฟังก์ชัน LEFT และ RIGHT ได้ การทำเช่นนี้จะส่งคืนเฉพาะส่วนหนึ่งของสตริงตามจำนวนอักขระที่ระบุ

ตัวอย่างเช่น หากค่าของแถวเป็น IGW8892:

การคำนวณผลลัพธ์
RIGHT([Value], 4)8892
LEFT([Value], 4)IGW8
LEFT(RIGHT([Value], 2) , 1)9

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู LEFT และ RIGHT ในฟังก์ชันสตริง

ใช้นิพจน์ปกติสำหรับฟิลด์ที่มีตัวคั่นผสมกัน

หากประเภทตัวคั่นต่างกัน จะไม่สามารถแยกฟิลด์โดยอัตโนมัติได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าฟิลด์มีค่าต่างๆ ต่อไปนี้:

 • smith.บัญชี
 • dnguyen-ทรัพยากรบุคคล
 • lscott_สรรหาบุคลากร
 • karnold_สรรหาบุคลากร

ในกรณีเช่นนี้ แนะนำให้นำนิพจน์ปกติมาใช้เพื่อดึงข้อมูลที่ต้องการ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูฟังก์ชันเพิ่มเติม

การทำงานกับการแยกและการแยกแบบกำหนดเอง

คุณต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้เมื่อทำงานกับการแยกและการแยกแบบกำหนดเอง

 • ไม่สามารถใช้ฟิลด์ใหม่เป็นคีย์ในการรวมตารางได้ แต่สามารถใช้เพื่อผสมผสานแหล่งข้อมูลได้

 • ไม่สามารถใช้ฟิลด์ใหม่ในการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลได้

 • ตัวเลือกการแยกและการแยกแบบกำหนดเองจะไม่รองรับสำหรับเซต กลุ่ม พารามิเตอร์ และกล่อง

 • Microsoft SQL Server อนุญาตให้แยกฟิลด์ได้สูงสุดสี่ฟิลด์เท่านั้น

 • หากต้องการสร้างฟิลด์ใหม่เกินสิบฟิลด์ แนะนำให้แยกหลายครั้ง คุณสามารถใช้การแยกซ้ำอีกครั้งบนฟิลด์ที่เกิดจากการแยกครั้งแรก ซึ่งยังคงมีข้อมูลอยู่จำนวนมากได้

การแก้ปัญหาการแยกและการแยกแบบกำหนดเอง

ปัญหาที่ทราบซึ่งคุณอาจพบเมื่อใช้การแยกและการแยกแบบกำหนดเอง:

 • ตัวเลือกการแยกและการแยกแบบกำหนดเองขาดหายไปจากชนิดแหล่งข้อมูลที่รองรับ: ตัวเลือกการแยกและการแยกแบบกำหนดเองจะมีให้ใช้งานสำหรับฟิลด์ที่เป็นประเภทข้อมูลสตริงเท่านั้น

 • ค่า null: หลังจากสร้างการแยกหรือการแยกแบบกำหนดเองแล้ว ฟิลด์ใหม่อาจมีค่า null หรือไม่มีค่าใดๆ เลย ค่า null หรือเซลล์ว่างจะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีค่าสำหรับฟิลด์ใหม่ที่คาดไว้

 • ข้อมูลถูกลบ: Tableau อาจใช้บางส่วนในค่าของฟิลด์เป็นตัวคั่น หากมีการใช้ค่าส่วนหนึ่งของฟิลด์เป็นตัวคั่น ค่าเหล่านั้นจะไม่ปรากฏในฟิลด์ใหม่อีกต่อไป

  ตัวอย่าง:

 • ค่าดั้งเดิมแยกค่าฟิลด์
  Zip-9810298102
  Zip-9810998109
  Zip-9811998199
  Zip-9819598195

  การแยกไม่ได้สร้างฟิลด์แยกต่างหากสำหรับ "Zip-" เนื่องจากระบบใช้สตริงทั้งหมดนั้นเป็นตัวคั่น

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ