เส้นที่โยงไปยังแกน

ใช้เส้นที่โยงไปยังแกนเพื่อแยกแยะเครื่องหมายต่างๆ และระบุตำแหน่งในมุมมอง ตัวอย่างเช่น ในมุมมองที่เต็มไปด้วยเครื่องหมายที่กระจายตัวอยู่ คุณสามารถเปิดเส้นที่โยงไปยังแกนเพื่อแสดงตำแหน่งจุดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง เมื่อคุณเพิ่มเส้นที่โยงไปยังแกน เส้นจะขยายจากเครื่องหมายไปยังแกนใดแกนหนึ่ง คุณสามารถแสดงเส้นที่โยงไปยังแกนได้ทุกเมื่อหรือเฉพาะตอนที่เลือกเครื่องหมาย

หมายเหตุ: เส้นที่โยงไปยังแกนไม่ได้แสดงขึ้นเมื่อคุณเผยแพร่มุมมองไปยัง Tableau Server หรือ Tableau Cloud

หากต้องการเพิ่มเส้นที่โยงไปยังแกนในมุมมอง ให้คลิกขวา (กด Control แล้วคลิกบน Mac) ที่แผงแล้วเลือกเส้นที่โยงไปยังแกน > แสดงเส้นที่โยงไปยังแกน

โดยค่าเริ่มต้น เส้นที่โยงไปยังแกนจะกำหนดให้แสดงเฉพาะเมื่อเลือกเครื่องหมายเท่านั้น คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้และระบุตัวเลือกอื่นๆ ได้ในกล่องโต้ตอบเส้นที่โยงไปยังแกน

คลิกขวา (กด Control แล้วคลิกบน Mac) ที่แผงแล้วเลือกเส้นที่โยงไปยังแกน > แก้ไขเส้นที่โยงไปยังแกนเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบเส้นที่โยงไปยังแกน

ในกล่องโต้ตอบเส้นที่โยงไปยังแกน ให้เลือกแกนที่จะวาดเส้นโยงไป เลือกว่าจะให้แสดงเส้นที่โยงไปยังแกนตลอดหรือไม่ และเลือกว่าจะแสดงป้ายกำกับหรือไม่

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ