ใช้ตัวกรองกับหลายเวิร์กชีต

เมื่อคุณเพิ่มตัวกรองลงในเวิร์กชีต ตัวกรองจะมีผลกับเวิร์กชีตปัจจุบันตามค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม บางครั้งคุณอาจต้องการใช้ตัวกรองกับเวิร์กชีตอื่นในเวิร์กบุ๊ก

คุณสามารถเลือกบางเวิร์กชีตเพื่อใช้กับตัวกรองหรือใช้ตัวกรองกับเวิร์กชีตทั้งหมดที่ใช้แหล่งข้อมูลเดียวกันหรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีตัวกรองที่รวมเฉพาะภูมิภาคหรือผลิตภัณฑ์ที่สนใจเท่านั้น แทนที่จะเพิ่มตัวกรองนี้ทุกครั้งที่สร้างเวิร์กชีตใหม่ คุณสามารถสร้างตัวกรองเพียงครั้งเดียวแล้วนำไปใช้กับหลายเวิร์กชีต

หากต้องการดูตัวอย่างของตัวกรองที่ใช้ได้ทุกส่วน โปรดดูแท็บตัวกรองที่ใช้ได้ทุกส่วน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)บนเว็บไซต์ของ Ryan Sleeper(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) และการออกแบบแดชบอร์ด: การเพิ่มการโต้ตอบ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)บนบล็อก Interworks(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ใช้ตัวกรองกับเวิร์กชีตทั้งหมดที่ใช้แหล่งข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลือกนี้จะใช้ตัวกรองกับเวิร์กชีตทั้งหมดที่ใช้แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นแหล่งข้อมูลหลัก

หมายเหตุ: หากต้องการใช้ตัวกรองกับเวิร์กชีตที่ใช้แหล่งข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องในการเขียนเว็บ ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข้อมูลต้องได้รับการตั้งค่าใน Tableau Desktop แล้วเผยแพร่ไปยังเว็บ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูกรองข้อมูลในหลายแหล่งข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

หากต้องการใช้ตัวกรองกับเวิร์กชีตทั้งหมดที่ใช้แหล่งข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้อง

  • บนแผงตัวกรอง ให้คลิกขวาที่ฟิลด์และเลือกนำไปใช้กับเวิร์กชีต > ทั้งหมดที่ใช้แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ตัวกรองที่ใช้ตัวเลือกนี้เป็นตัวกรองรวมในเวิร์กบุ๊ก

ตัวกรองที่ใช้กับแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกทำเครื่องหมายด้วยไอคอน ตัวกรองจะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติบนเวิร์กชีตที่มีอยู่ และในเวิร์กชีตใหม่ทั้งหมดที่คุณสร้างซึ่งใช้แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณดำเนินการกับตัวกรองจะส่งผลต่อเวิร์กชีตทั้งหมด

ใช้ตัวกรองกับเวิร์กชีตทั้งหมดที่ใช้แหล่งข้อมูลหลักปัจจุบัน

ตัวเลือกนี้จะใช้ตัวกรองกับเวิร์กชีตทั้งหมดที่ใช้แหล่งข้อมูลหลักของเวิร์กชีตปัจจุบันเป็นแหล่งข้อมูลหลัก

หากต้องการใช้ตัวกรองกับเวิร์กชีตทั้งหมดที่ใช้แหล่งข้อมูลหลักปัจจุบัน

  • บนแผงตัวกรอง ให้คลิกขวาที่ฟิลด์และเลือกนำไปใช้กับเวิร์กชีต > ทั้งหมดที่ใช้แหล่งข้อมูลนี้

ตัวกรองที่ใช้ตัวเลือกนี้เป็นตัวกรองรวมในเวิร์กบุ๊ก

ตัวกรองที่ใช้กับเวิร์กชีตทั้งหมดจะถูกทำเครื่องหมายด้วยไอคอนแหล่งข้อมูล ตัวกรองจะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติบนเวิร์กชีตใหม่ทั้งหมดที่สร้างขึ้นหลังจากที่คุณลากฟิลด์ไปยังมุมมอง

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณดำเนินการกับตัวกรองจะส่งผลต่อเวิร์กชีตทั้งหมด

หมายเหตุ: หากคุณผสมผสานหลายแหล่งข้อมูลหลายในมุมมอง ทั้งหมดที่ใช้แหล่งข้อมูลนี้จะเพิ่มตัวกรองลงในเวิร์กชีตทั้งหมดที่ใช้แหล่งข้อมูลหลักเดียวกันในเวิร์กชีตปัจจุบัน เวิร์กชีตที่ใช้ตัวกรองจะไม่ได้ยึดตามแหล่งข้อมูลของฟิลด์ตัวกรอง

ใช้ตัวกรองเพื่อเลือกเวิร์กชีต

ตัวเลือกนี้จะเปิดกล่องโต้ตอบที่คุณสามารถเลือกได้จากรายการเวิร์กชีตที่ใช้แหล่งข้อมูลเดียวกันหรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการใช้ตัวกรองเพื่อเลือกเวิร์กชีต

  • บนแผงตัวกรอง ให้คลิกขวาที่ฟิลด์และเลือกนำไปใช้กับเวิร์กชีต > เวิร์กชีตที่เลือก

  • ในกล่องโต้ตอบ “ใช้ตัวกรองกับเวิร์กชีต” ให้เลือกเวิร์กชีตที่คุณต้องการใช้ตัวกรอง หากเวิร์กชีตใดมีตัวกรองในฟิลด์เดียวกันอยู่แล้ว กล่องโต้ตอบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวกรอง

    หากคุณเลือกชีตดังกล่าว ตัวกรองปัจจุบันจะแทนที่การเลือกตัวกรองที่มีอยู่

ตัวกรองที่ใช้กับการเลือกเวิร์กชีตจะถูกทำเครื่องหมายด้วยไอคอนเวิร์กชีต การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับตัวกรองจะส่งผลต่อเวิร์กชีตที่เลือกทั้งหมด

ใช้ตัวกรองกับเวิร์กชีตปัจจุบันเท่านั้น

ตัวเลือกนี้ใช้กับเวิร์กชีตปัจจุบันเท่านั้น ตัวเลือกนี้จะเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณสร้างตัวกรองใหม่ ตัวกรองที่อยู่ในเวิร์กชีตปัจจุบันจะแสดงโดยไม่มีไอคอนเพิ่มเติม

หากต้องการใช้ตัวกรองกับเวิร์กชีตปัจจุบันเท่านั้น

  • บนแผงตัวกรอง ให้คลิกขวาที่ฟิลด์และเลือกนำไปใช้กับเวิร์กชีต > เฉพาะเวิร์กชีตนี้

หากคุณใช้ตัวกรองกับเวิร์กชีตทั้งหมดหรือเวิร์กชีตที่เลือก แล้วเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อใช้ตัวกรองกับเวิร์กชีตปัจจุบันเท่านั้น ตัวกรองจะไม่ถูกนำออกจากเวิร์กชีตอื่นๆ ทั้งหมด แต่ตัวกรองจะถูกตัดการเชื่อมต่อและตัวกรองทั้งหมดจะถูกสร้างขึ้นภายในเวิร์กชีตที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถไปที่แต่ละเวิร์กชีตและลบตัวกรองหรือแก้ไขการเลือกได้

กรองเวิร์กชีตทั้งหมดบนแดชบอร์ด

ตัวเลือกนี้จะใช้ตัวกรองกับเวิร์กชีตทั้งหมดในแดชบอร์ดที่ใช้แหล่งข้อมูลเดียวกันหรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นแหล่งข้อมูลหลัก

หากต้องการกรองเวิร์กชีตทั้งหมดบนแดชบอร์ด:

  • ในแดชบอร์ด ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์บนการ์ดตัวกรอง แล้วเลือกนำไปใช้กับเวิร์กชีต > เวิร์กชีตที่เลือก

  • ในกล่องโต้ตอบ “ใช้ตัวกรองกับเวิร์กชีต” ให้คลิกทั้งหมดบนแดชบอร์ด แล้วคลิกตกลง

หมายเหตุ: ใน Tableau Desktop เวอร์ชันก่อนหน้า ตัวเลือกทั้งหมดที่ใช้กับแหล่งข้อมูลนี้จะเรียกว่า “ใช้กับทั้งหมด” และตัวเลือกเวิร์กชีตนี้เท่านั้นคือ “ใช้เฉพาะที่”

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ