หน้าเริ่มต้น

หน้าเริ่มต้นใน Tableau Desktop เป็นตำแหน่งศูนย์กลางซึ่งคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

  • เชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณ
  • เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณใช้งานล่าสุด
  • ค้นหาและสำรวจเนื้อหาที่สร้างโดยชุมชน Tableau

หน้าเริ่มต้นมี 3 แผง ได้แก่ เชื่อมต่อ เปิด และค้นหา

เชื่อมต่อ

เชื่อมต่อไปยังข้อมูล และเปิดแหล่งข้อมูลที่บันทึกไว้

บนแผงเชื่อมต่อ คุณสามารถดำเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้

  • เชื่อมต่อไปยังข้อมูล: ในส่วนไปยังไฟล์ ให้เชื่อมต่อไปยังข้อมูลที่เก็บอยู่ในไฟล์ Microsoft Excel ไฟล์ตัวอักษร ไฟล์การเข้าถึง ไฟล์การแยกข้อมูลของ Tableau และไฟล์ทางสถิติ เช่น SAS, SPSS และ R. ในส่วนไปยังเซิร์ฟเวอร์ ให้เชื่อมต่อไปยังข้อมูลที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล เช่น เซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL หรือ Oracle ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่แสดงในส่วนนี้จะเปลี่ยนไปตามเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเชื่อมต่อและความถี่

  • เปิดแหล่งข้อมูลที่บันทึกไว้: เปิดแหล่งข้อมูลที่คุณบันทึกไว้ล่วงหน้าไปยังไดเรกทอรี “ที่เก็บใน Tableau ของฉัน” อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ Tableau ยังมีตัวอย่างแหล่งข้อมูลที่บันทึกไว้ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อสำรวจฟังก์ชันของ Tableau Desktop ได้ หากต้องการทำตามตัวอย่างในเอกสาร Tableau Desktop คุณมักจะใช้แหล่งข้อมูล ตัวอย่าง – Superstore

เปิด

เปิดเวิร์กบุ๊กล่าสุด ปักหมุดเวิร์กบุ๊กไว้ที่หน้าเริ่มต้น และสำรวจแดชบอร์ดแบบด่วนและตัวอย่างเวิร์กบุ๊ก

บนแผงเปิด คุณสามารถดำเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้

  • เปิดเวิร์กบุ๊กที่เปิดล่าสุด: เมื่อคุณเปิด Tableau Desktop เป็นครั้งแรก แผงนี้จะว่างเปล่า เมื่อคุณสร้างและบันทึกเวิร์กบุ๊กใหม่ เวิร์กบุ๊กที่เปิดล่าสุดจะปรากฏที่นี่ คลิกภาพตัวอย่างเวิร์กบุ๊กเพื่อเปิดเวิร์กบุ๊ก หรือหากคุณไม่เห็นภาพตัวอย่างเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกลิงก์เปิดเวิร์กบุ๊กเพื่อหาเวิร์กบุ๊กอื่นที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • ปักหมุดเวิร์กบุ๊ก: คุณสามารถปักหมุดเวิร์กบุ๊กไปยังหน้าเริ่มต้นโดยคลิกไอคอนปักหมุดที่ปรากฏตรงมุมขวาบนของภาพตัวอย่างเวิร์กบุ๊กนั้น เวิร์กบุ๊กที่ปักหมุดไว้จะปรากฏบนหน้าเริ่มต้นเสมอ แม้จะไม่ได้เปิดล่าสุด หากต้องการลบเวิร์กบุ๊กที่เปิดหรือปักหมุดล่าสุด ให้วางเม้าส์เหนือภาพตัวอย่างเวิร์กบุ๊ก จากนั้นคลิกเครื่องหมาย “x” ที่ปรากฏ ภาพตัวอย่างเวิร์กบุ๊กจะถูกลบทันที แต่จะปรากฏอีกครั้งกับเวิร์กบุ๊กที่คุณใช้ล่าสุดในครั้งต่อไปที่คุณเปิด Tableau Desktop

  • สำรวจแดชบอร์ดแบบด่วน: เปิดและสำรวจแดชบอร์ดแบบด่วนและตัวอย่างเวิร์กบุ๊ก เวิร์กบุ๊ก Superstore และตัวชี้วัดของโลกเป็นตัวอย่างที่แสดงสิ่งที่คุณสามารถดำเนินการได้ด้วย Tableau เวิร์กบุ๊กอีกสามรายการเป็นแดชบอร์ดแบบด่วนจาก Tableau Exchange แดชบอร์ดแบบด่วนเป็นแดชบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าโดยมีเป้าหมายสำหรับอุตสาหกรรมและแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสามารถเพิ่มข้อมูลของคุณเพื่อการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว แดชบอร์ดแบบด่วนเพิ่มเติมจะแสดงแดชบอร์ดแบบด่วนทั้งหมดจาก Tableau Exchange ก่อนปี 2023.2 ส่วนนี้แสดงเฉพาะเวิร์กบุ๊กตัวอย่างเท่านั้น

ค้นหา

ดูมุมมองที่เป็นที่นิยมใน Tableau Public อ่านบล็อกโพสต์และข่าวเกี่ยวกับ Tableau และค้นหาวิดีโอฝึกอบรมและบทเรียนเพื่อช่วยคุณเริ่มต้นใช้งาน

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ