การจัดระเบียบพื้นที่ทำงาน

ทุกเวิร์กชีตจะประกอบไปด้วยการ์ด แถว คำอธิบาย และอื่นๆ มากมาย คุณสามารถจัดระเบียบพื้นที่ทำงานโดยการจัดเรียงการ์ดใหม่ ซ่อนและแสดงบางส่วนของพื้นที่ทำงาน และซ่อนทั้งหมดยกเว้นมุมมองโดยการใช้โหมดการนำเสนอ

การจัดระเบียบการ์ดใหม่

เวิร์กชีตประกอบไปด้วยการ์ดมากมายที่ประกอบไปด้วยแถว คำอธิบาย และตัวควบคุมอื่นๆ สามารถจัดระเบียบการ์ดแต่ละใบได้เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานแบบปรับแต่งเอง ในการเคลื่อนย้ายการ์ด ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ที่ส่วนชื่อของการ์ดที่คุณต้องการเคลื่อนย้าย เมื่อเคอร์เซอร์กลายเป็นเครื่องหมายเคลื่อนย้าย ให้คลิกและลากการ์ดไปยังตำแหน่งใหม่ ขณะที่คุณลากการ์ดไปในส่วนต่างๆ ของเวิร์กชีต ตำแหน่งที่เป็นไปได้สำหรับการ์ดนั้นจะไฮไลต์ขึ้นมาด้วยแถบที่ดำ

คุณสามารถคืนค่าหน้าต่างเวิร์กชีตเป็นสถานะเริ่มต้นได้โดยการเลือกที่รีเซ็ตการ์ดที่ส่วนควบคุมแถบเครื่องมือแสดง/ซ่อนการ์ด

การแสดงและซ่อนส่วนต่างๆ ของพื้นที่ทำงาน

เกือบทุกส่วนของพื้นที่ทำงานนั้นสามารถเปิดใช้งานและปิดใช้งานได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เวิร์กชีตแน่นขนัดเกินไปด้วยการ์ดและแถวที่ไม่จำเป็น

  • ในการแสดงและซ่อนแถบเครื่องมือหรือแถบสถานะ ให้เลือกหน้าต่างและเลือกสิ่งที่คุณต้องการซ่อน

  • ในการแสดงและซ่อนหน้าต่างที่ด้านซ้าย ที่ไม่ว่าจำเป็นแผงข้อมูล (สำหรับเวิร์กชีต) แผงแดชบอร์ด (สำหรับแดชบอร์ด) หรือแผงแดชบอร์ดและชีต (สำหรับเรื่องราว) ให้คลิกที่ปุ่มย่อ ที่มุมบนขวาของแผง แผงจะถูกย่อไปที่มุมล่างซ้ายของเวิร์กบุ๊ก คลิกที่ปุ่มเดิมอีกครั้งเพื่อคืนค่าแผง

  • ในการแสดงหรือซ่อนการ์ด ให้คลิกแสดง/ซ่อนการ์ดที่แถบเครื่องมือและเลือกการ์ดที่ต้องการแสดงหรือซ่อน

คุณสามารถคืนค่าหน้าต่างเวิร์กชีตเป็นสถานะเริ่มต้นได้โดยการเลือกที่รีเซ็ตการ์ดที่ส่วนควบคุมแถบเครื่องมือแสดง/ซ่อนการ์ด

โหมดการนำเสนอ

บางครั้งคุณอาจต้องการใช้ Tableau ในการนำเสนอผลลัพธ์ที่คุณได้ แทนที่จะซ่อนการ์ดหรือแถบแต่ละรายการทีละครั้ง คุณสามารถสลับเป็นโหมดการนำเสนอได้ โหมดการนำเสนอจะซ่อนทุกอย่างบนชีต ยกเว้นมุมมองและคำอธิบาย การ์ดตัวกรอง พารามิเตอร์การควบคุม และแท็บเวิร์กชีตที่เกี่ยวข้อง

  • ในการสลับเข้าและออกจากโหมดการนำเสนอ ให้คลิกที่ปุ่มโหมดการนำเสนอ ที่แถบเครื่องมือหรือเลือก หน้าต่าง > โหมดการนำเสนอ

ใช้การควบคุมของโหมดการนำเสนอที่มุมขวาล่างเพื่อเคลื่อนไปยังชีตแต่ละหน้าและอีกมากมาย การควบคุมแต่ละรายการสำหรับโหมดการนำเสนอนั้นจะอธิบายไว้ที่ด้านล่าง

แสดงแถบฟิล์ม - แสดงชีตเป็นรูปภาพขนาดย่อที่ด้านล่างของพื้นที่ทำงาน
แสดงแท็บ - แสดงแท็บชีตที่ด้านล่างของพื้นที่ทำงาน
ชีตก่อนหน้า/ชีตถัดไป - ไปข้างหน้าหรือย้อนกลับผ่านชีตในเวิร์กบุ๊ก
เข้าสู่/ออกจากหน้าจอแบบเต็ม - สลับระหว่างการขยายเวิร์กบุ๊กให้เต็มหน้าจอและการแสดงในหน้าต่าง
ออกจากโหมดการนำเสนอ - ส่งคืนเวิร์กบุ๊กเพื่อแสดงพื้นที่ทำงานทั้งหมด รวมถึงเมนู แถบเครื่องมือ และแผงข้อมูล
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ