Skapa en prenumeration på en vy eller arbetsbok

Med en prenumeration får du med jämna mellanrum ett e-postmeddelande med en bild eller en PDF-fil över en vy eller arbetsbok, utan att du behöver logga in på .

Skapa en prenumeration för dig själv eller andra

När du öppnar en vy i , om du ser en prenumerationsikon () i verktygsfältet, kan du prenumerera på den vyn eller på hela arbetsboken. Du kan prenumerera på andra användare som har behörighet att se innehållet om du äger en arbetsbok, om du är projektledare med en lämplig webbplatsroll eller om du är administratör.

 1. Från sektionen Utforska på din webbplats väljer du Alla arbetsböcker eller Alla vyer eller öppnar projektet som innehåller den vy du vill prenumerera på.

  Meny för innehållstyper

 2. Öppna en vy antingen direkt, eller efter att ha öppnat arbetsboken som ingår.

 3. I verktygsfältet för vy väljer du Titta > Prenumerationer .

 4. Om du äger arbetsboken väljer du Prenumerera på mig.

  Obs! När du prenumererar på en grupp läggs varje användare till individuellt vid den tidpunkt då prenumerationen skapas. Om fler användare läggs till i gruppen senare måste du prenumerera på gruppen igen för att dessa nya användare ska få prenumerationen. På samma sätt kommer användare som senare tas bort från gruppen inte att få sina prenumerationer borttagna automatiskt om inte deras behörigheter till den prenumererade vyn tas bort.

 5. Välj om prenumerationsmejl inkluderar den aktuella vyn eller hela arbetsboken. Om vyn bara innehåller data när det finns högprioriterad information väljer du Skicka inte om vyn är tom.

 6. Välj format för din ögonblicksbild: som en PNG-bild, en PDF-bilaga eller båda.

  • Om PDF-filer, välj pappersstorlek och orientering som du vill ta emot.

 7. För att klargöra prenumerationsmejl, anpassa ämnesraden och lägg till ett meddelande.

  Obs! Om du vill uppdatera prenumerationsmeddelandet måste du avsluta den befintliga prenumerationen och skapa en ny prenumeration med ett annat meddelande. Mer information finns i Uppdatera eller avsluta en prenumeration.

 8. När arbetsboken använder ett dataextrakt på en publicerad anslutning kan du välja en frekvens:

  • När data uppdateras: Skickar endast när data i vyn eller arbetsboken uppdateras genom att köra uppdateringsscheman.
  • Vid valt schema: Välj ett schema för prenumerationen.
 9. Klicka på Prenumerera.

När du får ett prenumerationsmejl kan du välja den bild (eller länken i meddelandetexten för PDF-prenumerationer) som ska tas till vyn eller arbetsboken i .

Uppdatera eller avsluta en prenumeration

Du kan avsluta prenumerationen på en befintlig prenumeration eller göra ändringar i prenumerationsformat, schema, ämne eller tomt visningsläge.

 1. Öppna inställningarna för -kontot genom att göra något av följande:

  • Klicka på Hantera mina prenumerationer längst ner i ett prenumerationsmeddelande.

  • Logga in på . Längst upp på sidan väljer du din användarikon och sedan Mitt innehåll.

 2. Klicka på Prenumerationer.

 3. Markera kryssrutan bredvid den vy du vill avsluta prenumerationen på, klicka på Åtgärderoch klicka sedan på Avsluta prenumeration, eller välj det prenumerationsalternativ du vill ändra.

Återuppta eller radera inaktiverade prenumerationer

Ibland misslyckas prenumerationer på grund av ett problem med arbetsboken eller ett problem med att ladda vyn. Om en prenumeration misslyckas mer än fem gånger får du ett e-postmeddelande om att din prenumeration har inaktiverats. Det finns några sätt att återuppta en inaktiverad prenumeration om du är prenumerationsägare eller administratör:

 • I området Mitt innehåll på Tableaus webbsidor visas en ikon i kolumnen Senaste uppdatering som indikerar att prenumerationen har inaktiverats. Välj > Återuppta prenumeration för att återuppta.

 • På fliken Prenumerationer i den berörda arbetsboken visas en ikon i kolumnen för senaste uppdatering som indikerar att prenumerationen har inaktiverats. Välj > Återuppta prenumeration för att återuppta.

Du får ett e-postmeddelande när prenumerationen fungerar igen.

Se även

Hjälp om Ändra prenumerationsinställningar(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Desktop och webbredigering.

Administration på projektnivå(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Cloud, för att lära dig vilka webbplatsroller som tillåter fullständiga projektledarfunktioner.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!