Åtkomst till tangentbord i Tableau-vyer

Interagera med vyer

Användare som skickar en länk till en WCAG-kompatibel vy eller arbetsbok i Tableau Cloud eller Tableau Server kan interagera och utforska med hjälp av vanliga WAI-ARIA-standarder för tangentbordsnavigering. Följande tangentbordsnavigering gäller även inbäddade vyer.

Alla komponenter

ÅtgärdTangenttryckningar
Flytta fokus till nästa navigeringskomponentTab
Flytta fokus till föregående navigeringskomponentShift+Tab
KnappaktiveringMellanslag eller Enter

Om du vill hoppa över navigeringsrutan och verktygsfältet väljer du Hoppa till innehåll.

ÅtgärdTangenttryckningar
Flytta fokus till nästa komponent i navigeringsrutanTab
Flytta fokus till nästa objekt i verktygsfältetHöger
Flytta fokus till föregående objekt i verktygsfältetVänster
Aktivera den markerade knappen i verktygsfältetEnter
Gå ur fönstret med verktygsfältknappenEsc
Flytta fokus mellan komponenter i fönstret med verktygsfältknappenTab
Flytta fokus för listrutemenyer i fönstret med verktygsfältknappenPiltangenter
Välj ett nytt menyalternativ från listrutemenyerEnter
Flytta fokus mellan personer eller grupper i en användarvalsrutaUpp/ner
Radera eller ta bort tillägg i ett markerat verktygsfältfönsterTa bort

Anpassade vyer för Verktygsfältets fönster

ÅtgärdTangenttryckningar
Byt namn på anpassad vyCtrl+R
Ange standard anpassad vyCtrl+D
Gör synligt för andra, växla på/avCtrl+P
Radera markerad anpassad vyWindows: Delete
Mac OS: Fn+Delete

Ruta Kommentar

ÅtgärdTangenttryckningar
Tillämpa kommentar till ögonblicksbild i vynEnter eller mellanslag
Radera kommentarDelete eller Backspace

Bladflikar

ÅtgärdTangenttryckningar
Flytta fokus till föregåendeVänster/uppåt
Flytta fokus till nästaHöger/nedåt
Navigera till den fokuserade flikenEnter

Förklaringar

ÅtgärdTangenttryckningar
Flytta fokus till föregåendeUppåt
Flytta fokus till nästaNedåt
(Enkel kolumn) flytta fokus till föregående, (Flerkolumn) flytta fokus till vänsterVänster
(Enkel kolumn) flytta fokus till nästa, (Flerkolumn) flytta fokus till högerHöger
Flytta fokus till första objektetHem
Flytta fokus till sista objektetSlut
Växla objektvalBlanksteg

Växla framhävning på eller av

Obs! Detta är tangentbordets motsvarighet till Framhävda valda objekt.

Enter

Rensa alla objektval

Obs! Markera enskilda förklaringsobjekt och växla sedan framhävning på eller av för att visa förklaringsobjektens text med mer kontrast.

Esc

Filter

ÅtgärdTangenttryckningar
Flytta fokus till föregående objektVänster/uppåt
Flytta fokus till nästa objektHöger/nedåt
Flytta fokus till första objektetHem
Flytta fokus till sista objektetSlut
Växla markering (markera/rensa kryssrutor, markera/rensa alternativknappar)Blanksteg
Tillämpa ändringar, om knapparna Avbryt eller Tillämpa är tillgängligaEnter
Återställ ändringarna till standardinställningarnaEsc

Filtrera kontroller och sök

ÅtgärdTangenttryckningar
Flytta fokus från filterobjekt till filterkontrollknappar (sökning, enkelt värde (lista)/flera värden (lista), enkelt värde (listrutemeny)/flera värden (listrutemeny), inkludera/uteslut värden). Tryck på mellanslagstangenten för att välja en knapp.Shift+Tab
Flytta fokus i listrutanPiltangenter
Välj ett menyobjektEnter
Tryck på sökknappen och ange sökordBlanksteg
Tryck för att rensa sökinmatning. Tryck på Esc igen för att avfärda Sök.Esc

Parameterkontroller

Enskilt värde (lista)

ÅtgärdTangenttryckningar
Flytta fokus till föregående objektVänster/uppåt
Flytta fokus till nästa objektHöger/nedåt
Verkställ val och uppdatera parametervärdeBlanksteg

Enskilt värde (listruta)

ÅtgärdTangenttryckningar

Listrutan doldes: Flytta fokus till föregående objekt och verkställ värdet,

Listruta öppen: Flytta fokus till föregående objekt och verkställ värde; verkställer inte värde

Uppåt

Listrutan doldes: Flytta fokus till nästa objekt och verkställ värdet,

Listruta öppen: Flytta fokus till nästa objekt och verkställ värde; verkställer inte värde

Nedåt

Listrutan doldes: Öppna eller stäng domänlistan,

Listruta öppen: Verkställ val av fokuserat objekt

Blanksteg
LIsruta öppen: Dölj domänlista utan att göra ett valEsc

Skjutreglage

ÅtgärdTangenttryckningar
Se föregående objekt i domän och verkställVänster/uppåt
Se nästa objekt i domän och verkställHöger/nedåt

Fönstret Visa data

Obs! Kortkommandona för Visa data finns tillgängliga i Tableau Cloud, Tableau Server och Tableau Desktop.

ÅtgärdTangenttryckningar
Flytta fokus till en visualisering (viz)Tryck på Enter på en instrumentpanel eller i en arbetsbok

Med en viz i fokus öppnar du fönstret Visa data

Obs! Skärmläsaren som används kan kräva någon kombination av modifieringstangenter (Shift, Ctrl, Alt, Cmd) tillsammans med Enter. Se dokumentationen för din skärmläsare.

Shift + Enter
Flytta fokus till valfri cell i datarutnätetPiltangenter
Flytta en kolumnI datarutnätet använder du piltangenterna för att flytta fokus till en cell i önskad kolumn. Tryck på Enter, använd nedåtpilen för att välja Flytta åt vänster eller Flytta åt högeroch tryck sedan på Enter.
Sortera efter kolumnI datarutnätet använder du piltangenterna för att flytta fokus till en cell i önskad kolumn. Tryck på Enter, använd nedåtpilen för att välja Sortera stigande eller Sortera fallandeoch tryck sedan på Enter.
Ta bort en kolumnI datarutnätet använder du piltangenterna för att flytta fokus till en cell i önskad kolumn. Tryck på Enter, använd nedåtpilen för att välja Ta bortoch tryck sedan på Enter.
Flytta fokus till en annan datatabellTryck på Tab för att flytta fokus till fliken Inställningar. Använd nedåtpilen för att flytta fokus till önskad datatabell i Flikrutan.
Redigera antalet raderTryck på Tab för att flytta fokus till fältet Antal rader. Skriv in önskat antal rader och tryck sedan på Enter.
Visa eller dölj aliasTryck på Tab för att flytta fokus till knappen Inställningar. Tryck på Enter för att visa alias och tryck på Enter igen för att dölja alias.
Lägga till eller ta bort fältTryck på Tab för att flytta fokus till knappen Visa fält. Tryck på Enter för att visa en lista med fält i datakällan. Använd piltangenterna för att flytta fokus till vart och ett av fältnamnen. Tryck på Enter för att ta bort eventuella oönskade fält från datarutnätet. Om du vill lägga till fält i datarutnätet igen trycker du på Enter i det önskade fältet för att markera det igen.
Ladda ner data som de visas i fönstret Visa dataTryck på Tab för att flytta fokus till knappen Ladda ner och tryck sedan på Enter. En CSV-fil som innehåller din anpassade vy av datanedladdningarna i din webbläsare.
Stäng fönstret Visa dataWindows: ALT+F4
Mac OS: Cmd+W

I fönstret Visa data finns det flera flikar där du kan anpassa de data som visas.

Exempeltabell som visas i fönstret Visa data med bildtexter som visar sekvensen av tabulatorer

 • A - Markerad cell i datarutnätet
 • B - Flikrutor, utöka/minimera
 • C - Flikrutor, aktuellt val
 • D - Fältet Antal rader
 • E - Knappen Inställningar
 • F - Knappen Visa fält
 • G - Knappen Ladda ner

Visualiseringsrubriker

ÅtgärdTangenttryckningar
Flytta fokus till en visualisering (viz)Tryck på Enter på en instrumentpanel eller i en arbetsbok
Med en viz i fokus flytta till rubrikerna till vänster, överst, höger eller längst nerPiltangenter
Navigera till en rubrikEnter

Navigera i en rubrik eller kapslad rubrik

Piltangenter
Växla framhävning av rubrik på eller avBlanksteg
Backa ur en rubrikEsc

Exempel: Navigera en vy i Tableau Cloud eller Tableau Server

Det här exemplet visar hur du kan navigera och interagera med en vy med hjälp av tangentbordsnavigering.

 1. Tryck på Tab för att flytta fokus till visualiseringen.

  Obs! Med knappen Hoppa till innehåll kan du hoppa över navigeringsrutan och verktygsfältet. Om du vill gå direkt till vysidan trycker du på Enter för att välja Hoppa till innehåll.

  Hoppa till innehållsknappen

  Obs! I en arbetsbok som har flera bladflikar, tryck på Tab för att flytta fokus till flikrutan och använd piltangenterna för att flytta fokus mellan flikar. Tryck sedan på Enter eller mellanslag för att öppna ett specifikt blad.

  En blå kant runt en visualisering talar om att fokus är på visualiseringen

  Den här bilden visar visualiseringsområdet i ett blad. En blå kant anger fokus.

 2. Navigera till filter och förklaringar i vyn genom att trycka på Tab.

  Om du vill ändra en filterinställning trycker du på Tab för att flytta fokus till filtret och trycker sedan på piltangenterna för att flytta mellan objekten.

  • Tryck på blanksteg för att växla objektval.
  • För listrutefilter - Tryck på Enter för att tillämpa filterändringar. Tryck Esc för att återställa ändringarna till standardinställningarna.

  För att framhäva förklaringsobjekt, tryck på Tab för att flytta fokus till förklaringen, och tryck sedan på piltangenterna för att flytta mellan objekten.

  • Tryck på blanksteg för att växla objektval.

   Obs! Markera enskilda förklaringsobjekt och växla sedan framhävning på eller av för att visa förklaringsobjektens text med mer kontrast.

  • Tryck på Enter för att framhäva de valda förklaringsobjekten i vyn. Tryck på Enter igen för att stänga av framhävningen.
  • Tryck på Esc för att rensa alla objektval.

  Se tabellen över tangenttryckningar i början av den här artikeln för en lista över tangenttryckningsalternativ för förklaringar och filter.

 3. För att komma åt underliggande data som kan läsas av din skärmläsare, tabba fokus till visualiseringsområdet och tryck sedan på Enter.

  Obs! Din skärmläsare kan kräva någon kombination av ändringstangenter (Shift, Ctrl, Alt, Cmd) tillsammans med Enter. Se dokumentationen för din skärmläsare för mer information.

  En blå kant runt en visualisering talar om att fokus är på visualiseringen

  Fönstret Visa data öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

  Exempeltabell som visas under fliken Sammanfattning i fönstret Visa data

  I fönstret Visa data är den första cellen i datarutnätet i fokus. Använd piltangenterna för att flytta fokus till valfri cell i datarutnätet.

  Med en cell i fokus trycker du på Enter för att öppna snabbmenyn för att flytta, sortera eller ta bort en kolumn.

  Exempeltabell som visas i fliken Sammanfattning i fönstret Visa data med snabbmenyn

  Tryck på Tab för att flytta fokus till Flikrutor. Tryck på Enter för att utöka eller minimera rutan.

  Om du vill ändra data som visas i tabellen trycker du på Tab för att flytta fokus i Flikrutan. Använd piltangenterna för att flytta fokus till en specifik datatabell och tryck på Enter.

  Tryck på Tab för att flytta fokus till fältet Antal rader. För att redigera antalet rader skriver du in önskat antal rader och trycker på Enter.

  Tryck på Tab för att flytta fokus till knappen Inställningar. Tryck på Enter för att Visa alias och tryck på Enter igen för att dölja alias.

  Tryck på Tab för att flytta fokus till knappen Visa fält. Tryck på Enter för att visa en lista med fält i datakällan. Använd piltangenterna för att flytta fokus till vart och ett av fältnamnen. Tryck på Enter för att växla valet av fält i datarutnätet.

  Exempeltabell som visas i fliken Sammanfattning i fönstret Visa data med menyn Visa fält

  Tryck på Tab för att flytta fokus till knappen Ladda ner. Tryck på Enter. En CSV-fil som innehåller dina anpassade data laddas ner i din webbläsare.

  Obs! Webbläsaren som används kan kräva en annan tangentkombination för att öppna nedladdade filer. Se dokumentationen för din webbläsare.

  Tryck på ALT+F4 (Windows) eller Cmd+W (Mac OS) för att stänga fönstret Visa data.

 4. För att komma åt knapparna i verktygsfältet, tabba fokus i verktygsfältområdet och använd sedan högerpilen för att gå till nästa knapp i verktygsfältet.

  Tryck på Enter för att aktivera knappen Kommentarer i verktygsfältet.

  Skriv din kommentar i fältet Lägg till en kommentar. Om du vill lägga till en ögonblicksbild i kommentaren trycker du på Tab för att flytta fokus till ögonblicksbildsknappen. Tryck på Enter för att lägga till en ögonblicksbild. Tryck på Tab för att flytta fokus till knappen Publicera. Tryck på Enter för att lägga till kommentaren.

  Tryck på Tab för att gå igenom alternativen i knappens fönster, inklusive att lämna fönstret.

Hantera innehåll

Använd följande tangentbordsinteraktioner för att hantera innehåll på Tableau Server eller Tableau Cloud.

Organisera dina favoriter eller samlingar

På sidan Favoriter eller samlingar som du äger kan du flytta objekt när innehållet visas i rutnätsvyn. Den ordning arrangerar objekt i visas som anpassad ordning under menyn Sortera efter. Mer information finns i Markera favoriter.

ÅtgärdTangenttryckningar
Hämta upp objektWindows: Alt+Upp Mac OS: Alternativ+Upp
Flytta objekt åt vänsterVänster
Flytta objekt till högerHöger
Ångra flyttEsc eller Tab
Släpp objektWindows: Alt+Down Mac OS: Alternativ+Down
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!