Använda kontextfilter

Som standard bearbetas alla filter som ställs in i Tableau, oberoende. Det innebär att varje filter får åtkomst till alla rader i datakällan utan hänsyn till andra filter. Du kan dock ställa in ett eller flera kategoriska filter som kontextfilter för vyn. Du kan tänka på ett kontextfilter som ett oberoende filter. Alla andra filter som du ställer in definieras som beroende filter då de endast bearbetar data som passerar via kontextfiltret.

Du kan skapa ett kontextfilter för att:

 • Tvinga ett filter att tillämpas först.
 • Skapa ett beroende numeriskt- eller Bästa N-filter. Du kan ställa in ett kontextfilter för att endast inkludera data av intresse och sedan ställa in ett numeriskt- eller ett Bästa N-filter.

Anta till exempel att du ansvarar för frukostprodukter på en stor livsmedelskedja. Din arbetsuppgift är att hitta de tio bästa frukostprodukterna per lönsamhet över alla butiker. Om datakällan är mycket stor kan du ställa in ett kontextfilter till att endast inkluderar frukostprodukter. Du kan sedan skapa ett filter med topp tio per vinst som ett beroende filter vilket innebär att endast data som passerar genom kontextfiltret bearbetas.

Skapa kontextfilter

Välj Lägg till i kontext från snabbmenyn för ett befintligt kategoriskt filter, för att skapa ett kontextfilter. Kontexten bearbetas en gång för att generera vyn. Alla andra filter bearbetas sedan i förhållande till en kontext. Kontextfilter:

 • Visas högst upp på hyllan Filter.
 • Identifieras av en grå färg på hyllan Filter.
 • Kan inte placeras om på hyllan.

Som visas nedan är dimensionen Sändningstyp satt till att vara kontext för en vy. Filtret Region bearbetas endast med hjälp av data som passerar genom Sändningstyp.

Du kan modifiera ett kontextfilter genom att:

 • Ta bort fältet från hyllan Filter – om andra kontextfilter finns kvar på hyllan, bearbetas en ny kontext.
 • Redigera filtret – en ny kontext bearbetas varje gång du redigerar ett kontextfilter.
 • Välj Ta bort från kontext – filtret ligger kvar på hyllan som ett standardfilter. Om andra kontextfilter finns kvar på hyllan bearbetas ett nytt kontext.

Accelerera kontextfilter

Följ dessa allmänna regler för att förbättra prestandan på kontextfilter, och då särskilt på stora datakällor.
 • Att använda ett enda kontextfilter som avsevärt reducerar storleken på datauppsättningen är mycket bättre än att använda många olika kontextfilter.
 • Slutför all datamodellering innan du skapar ett kontext. Förändringar i datamodellen, såsom att konvertera dimensioner till mätvärden, kräver omräkning av kontext.
 • Ställ in nödvändiga filter för kontext och skapa ett kontext innan du lägger till fält på andra hyllor. Att utföra detta grundarbete först gör att frågorna körs snabbare när du släpper fält på andra hyllor.
 • Använd ett kontinuerligt datum för att ställa in ett kontextfilter på ett visst datum. Att använda datumfack såsom YEAR(date) eller kontextfilter på diskreta datum är dock mycket effektivt.

Obs! Kontextfilter kan negativt påverka eventuella förbättringar av frågeprestandan när du använder alternativet Anta referensintegritet i datakällans datameny. Mer information finns i Anta referensintegritet för kopplingar.

Exempel: Skapa kontextfilter

Det här exemplet visar hur ett kontextfilter skapas. Först filtreras en vy för att visa de tio bästa produkterna per försäljning. Sedan skapar du ett kontextfilter per produktkategori vilket låter dig se de tio bästa möbelprodukterna.

 1. Använd datakällan Urval - Superstore för att skapa den första vyn såsom visas nedan. Vyn visar försäljningen för alla underkategorier, sorterade med den högsta försäljningen överst.

 2. Skapa nu ett filter för de bästa tio att endast visa de mest sålda produkterna. Dra fältet Underkategori till hyllan Filter för att skapa det här filtret. I filterdialogrutan kan du byta till fliken Topp och definierar ett filter som är tio bästa per försäljningssumman. Se Filtrera data från dina vyer(Länken öppnas i ett nytt fönster) för att läsa mer om hur du definierar ett Bästa N-filter.

 3. Klicka på OK för att se att vyn är filtrerad till att visa de tio bästa produktunderkategorierna när det gäller försäljning.

 4. Låt oss nu lägga till ytterligare ett filter för att bara visa möbelprodukter. Dra fältet Kategori till hyllan Filter och välj endast Möbler. Klicka på OK när du är klar.

  Vyn är filtrerad men istället för tio produkter visar den nu tre. Detta beror på att alla filter utvärderas separat som standard och vyn visar skärningspunkten mellan resultaten. Den här vyn visar därför att tre av de tio övergripande produkterna är möbelprodukter.

 5. För att ta reda på vilka de tio bästa möbelprodukterna är måste vi göra filtret Kategori till ett kontextfilter. Högerklicka på fältet på hyllan Filter och välj Lägg till i kontext.

 6. Filtret är markerat som ett kontextfilter och vyn uppdateras för att visa de fyra bästa möbelprodukterna. Varför inte tio? På grund av att endast fyra av underkategorierna innehåller möbler. Men vi vet nu att filtret Topp tio utvärderas utifrån resultaten av detta kontext.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!