Skapa ett cirkeldiagram

Använd cirkeldiagram för att visa andelar av en helhet.

De grundläggande byggstenarna för ett cirkeldiagram är följande:

Markeringstyp:

Cirkel

Färg:

Dimension

Vinkel:

Mätvärde

Så här skapar du en cirkeldiagramvy som visar hur olika produktkategorier bidrar till den totala försäljningen:

 1. Anslut till datakällan Urval - Superstore.
 2. Startsida i Tableau

 3. Dra mätvärdet Försäljning till Kolumner och dra Underkategorin dimension till Rader.
 4. I Tableau aggregeras mätvärdet Försäljning som en summa. Som standard visar Tableau ett stapeldiagram.

  Stapeldiagram över försäljning efter underkategori
 5. Klicka på Visa mig i verktygsfältet och välj sedan diagramtypen cirkeldiagram. Cirkeldiagram har minst en eller flera dimensioner eller ett eller två mätvärden. Aggregerade fält, såsom resultatkvot, bidrar inte till dessa krav.
 6. Menyn Visa mig visar flera diagramtyper

  Resultatet är en ganska liten cirkel. Om du vill göra diagrammet större går du till menyn Anpassa i verktygsfältet och väljer Hela vyn.

  Ett cirkeldiagram

 7. Lägg till etiketter genom att dra dimensionen Underkategori från rutan Data till Etikett på kortet Markeringar.
 8. Ett cirkeldiagram med etiketter för underkategorier.

Om du inte ser några etiketter trycker du på Ctrl + Skift + B (tryck på ñ + z på en Mac) för att kontrollera att de flesta av de enskilda etiketterna är synliga.

Du kan göra cirkeldiagrammet interaktivt i en instrumentpanel. Du hittar mer information i Åtgärder och instrumentpaneler.

Obs! Cirkeldiagram kan också användas som markeringstyp i en visualisering. Mer information finns i Sektormarkering.

Granska ditt arbete! Titta på steg 1–4:

En animering av att bygga ett cirkeldiagram.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!