Skapa en framhävningstabell eller värmekarta

Använd framhäv tabeller för att jämföra kategoriska data med färg.

I Tableau skapar du en framhäv tabell genom att placera en eller flera dimensioner i hyllan Kolumner och en eller flera dimensioner i hyllan Rader. Därefter väljer du Ruta som markeringstyp och placerar ett mätvärde av intresse på hyllan Färg.

Du kan utöka den här grundläggande framhäv tabellen genom att ange storlek och form på tabellens celler för att skapa en värmekarta.

Skapa en framhäv tabell som utforskar hur vinst varierar mellan regioner, en produkts underkategorier och kundsegment genom att följa dessa steg:

 1. Anslut till datakällan Urval - Superstore.

 2. Dra dimensionen Segment till Kolumner.

  Tableau skapar rubriker med etiketter som tas från dimensionsmedlemmarnas namn.

 3. Dra dimensionerna Region och Underkategori till Rader och släpp Underkategori till höger om Region.

  Nu har du en kapslad tabell med kategoriska data (det vill säga dimensionen Underkategori är kapslad inom dimensionen Region).

 4. Dra mätvärdet Vinst till Färg på kortet Markeringar.

  I Tableau aggregeras mätvärdet som en summa. Färgförklaringen motsvarar det kontinuerliga dataintervallet.

  I den här vyn kan du se data för endast den centrala regionen. Bläddra ner för att se data för andra regioner.

  I den centrala regionen visar det sig att kopiatorer är den mest lönsamma underkategorin och pärmar och kontorsvaror den minst lönsamma.

 5. Klicka på Färg på kortet Markeringar för att visa konfigurationsalternativ. I listmenyn Kantlinje väljer du en halvgrå färg för cellens kantlinjer som i följande bild:

  Nu är det enklare att se de enskilda cellerna i vyn:

 6. Standardfärgpaletten är divergerande orange-blått. En palett med divergerande rött-grönt kan lämpa sig bättre för vinst. Ändra färgpalett och gör att färgerna står ut mer genom att göra följande:

  • För muspekaren över färgförklaringen SUM(Vinst), klicka på listmenypilen som visas och välj Redigera färger.

  • I dialogrutan Redigera färger i fältet Palett väljer du Divergerande rött-grönt från listmenyn.

  • Markera kryssrutan Använd färgintervall, klicka på Tillämpa och därefter på OK.

   När du markerar det här alternativet tilldelar Tableau förstasiffran en full intensitet och slutsiffran en full intensitet. Om intervallet är från -10 till 100 ändras färgen som representerar negativa tal nyans mycket snabbare än de som representerar positiva tal.

   När du inte väljer Använd fullständigt färgintervall tilldelar Tableau färgintensitet som om intervallet var från -100 till 100 så nyansändringen är densamma på bägge sidor om noll. Effekten blir att färgkontrasterna i din vy blir mycket mer distinkta.

   Mer information om färgalternativ finns i Färgpaletter och effekter.

Ändra storleken för att skapa en värmekarta

 1. Dra mätvärdet Försäljning till Storlek på kortet Markeringar för att styra storleken på rutorna efter försäljningsmätvärdet. Du kan jämföra absoluta försäljningssiffror (efter storlek på rutorna) och vinst (efter färg).

  Inledningsvis ser markeringarna ut så här:

 2. Förstora markeringarna genom att klicka på Storlek på kortet Markeringar för att få upp ett storleksreglage:

 3. Dra skjutreglaget till höger tills rutorna i vyn är optimal storlek, Nu är vyn klar:

Granska ditt arbete! Titta på steg 1–9 nedan:

Obs! I Tableau 2020.2 och senare versioner visar rutan Data inte längre Dimensioner och Mätvärden som etiketter. Fälten visas efter tabell eller mapp.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!