Skapa ett stapeldiagram

Använd stapeldiagram för att jämföra data mellan kategorier. Du skapar ett stapeldiagram genom att placera en dimension på hyllan Rader och ett mätvärde på hyllan Kolumner eller vice versa.

Ett stapeldiagram använder markeringstypen Stapel. Tableau väljer denna markeringstyp när datavyn matchar en av de två fältarrangemang som visas nedan. Du kan lägga till ytterligare fält i dessa hyllor.

Mer information om markeringstypen Stapel finns i Stapelmarkering.

Obs! I slutet av proceduren är ett extra steg du kan ta för att visa summor längst upp staplarna.

Skapar vertikala staplarSkapar horisontella staplar

Följ dessa steg för att skapa ett stapeldiagram som visar den totala försäljningen under en fyraårsperiod:

 1. Anslut till datakällan Urval - Superstore.
 2. Startsida i Tableau

  Obs! I Tableau 2020.2 och senare versioner visar rutan Data inte längre Dimensioner och Mätvärden som etiketter. Fälten visas efter tabell eller mapp.

 3. Dra dimensionen Orderdatum till Kolumner och dra mätvärdet Försäljning till Rader.
 4. Observera att data aggregeras efter år och kolumnrubriker visas. Mätvärdet Försäljning aggregeras som en summa och en axel skapas samtidigt som kolumnrubrikerna flyttas längst ned i vyn. Tableau använder Rad som markeringstyp eftersom du har lagt till datumdimensionen.

 5. På kortet Markeringar, välj Stapel från listrutan.
 6. Vyn ändras till ett stapeldiagram.

  Markeringarna (som i detta fall är staplar) är vertikala eftersom axeln är vertikal. Längden på varje markering representerar försäljningssumman för det året. De faktiska siffrorna du ser här kanske inte matchar de siffror du ser – exempeldata ändras ibland.

 7. Dra dimensionen Sändningstyp till Färg på kortet Markeringar.
 8. Vyn visar hur olika leveranssätt har bidragit till den totala försäljningen över tid. Förhållandena har ett enhetligt utseende för varje år.

 9. Dra dimensionen Region till Rader och släpp den till vänster om Försäljningför att producera flera axlar för försäljning per region.
 10. Om du bara vill visa data i den västra regionen kan du filtrera bort de andra regionerna. För att göra detta drar du dimensionen Region igen, denna gång från rutan Data till hyllan Filter.
 11. I dialogrutan Filter [Region] avmarkerar du kryssrutorna Centrala, Östra och Södra och klickar sedan på OK.

Den här vyn ger dig en inblick i dina data, till exempel hur leveranssättet har förändrats i väst under fyraårsperioden.

Granska ditt arbete! Titta på steg 1–7 nedan.

Obs! I Tableau 2020.2 och senare versioner visar rutan Data inte längre Dimensioner och Mätvärden som etiketter. Fälten visas efter tabell eller mapp.

Ett steg längre: Lägg till summor i staplade fält

Ibland är det lika enkelt att lägga till summor längst upp på staplarna i ett diagram som att klicka på ikonen Visa etiketter i verktygsfältet. Men när staplarna är uppdelade efter färg eller storlek, skulle varje enskilt segment etiketteras, snarare än stapelns summa. Med några få steg kan du lägga till en etikett för summa längst upp på varje stapel även när staplarna är indelade som i den vy du just skapat. I följande procedur kommer du tekniskt sett att lägga till en referenslinje. Men genom att konfigurera ”raden” på ett visst sätt får du de etiketter du vill ha.

 1. Från rutan Analys drar du en Referenslinje i vyn och släpper den på Cell.

 2. I dialogrutan Redigera linje, band eller ruta anger du aggregeringen för SUMMA(Försäljningar) till Summa, anger Etikett till Värde och anger Linje under Formatering till Ingen:

  Klicka sedan på OK för att stänga dialogrutan Redigera referenslinje, band eller ruta.

 3. Din vy har nu valutasummor längst upp i varje fält:

  Du kan behöva justera vyn för att det ska se rätt ut. Om staplarna är för smala trunkeras siffrorna. För att åtgärda detta trycker du på Ctrl + Höger på tangentbordet för att göra staplarna bredare. Eller om du vill centrera summorna över staplarna – som standard är de vänsterjusterade. Gör följande:

 4. Högerklicka på någon av summorna i stapeldiagrammet och välj Format.

 5. I fönstret Format, i området Etikett för refererenslinje öppnar du kontrollen Justering och väljer alternativet Centrera för horisontell justering:

Andra resurser

Skapa ett grupperat stapeldiagram(Länken öppnas i ett nytt fönster) En kunskapsbasartikel med inbäddade videor som beskriver hur du skapar grupperade stapeldiagram, även kända som stapeldiagram sida vid sida.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!