เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ในการแก้ไขบนเว็บ

ขั้นตอนด้านล่างนี้อธิบายวิธีเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Tableau Server หรือ Tableau Cloud ดูรายละเอียดวิธีการแก้ไขเวิร์กบุ๊กและดูบนเว็บได้ในสร้างมุมมองบนเว็บและการใช้ Tableau บนเว็บ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่จาก Tableau Desktop ได้ใน Tableau Server หรือ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในรายการอ้างอิง “ตัวอย่างตัวเชื่อมต่อ” ในระบบช่วยเหลือนี้

เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ในสภาพแวดล้อมของการเขียนเว็บ

คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้หากคุณมีสิทธิ์สร้างและแก้ไขมุมมอง

  1. ขณะที่คุณเข้าสู่ระบบไซต์ Tableau Server หรือ Tableau Cloud เลือกมุมมองที่ต้องการแก้ไข

  2. ในโหมดแก้ไข คลิกไอคอนแหล่งข้อมูลใหม่

  3. ในกล่องโต้ตอบเชื่อมต่อกับข้อมูล ค้นหาและเลือกแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ แล้วคลิกเชื่อมต่อ

นอกจากนี้ คุณยังเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่แล้วได้ด้วยเมื่อคุณสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่โดยตรงบน Tableau Server หรือ Tableau Cloud

  1. เมื่อคุณเข้าสู่ระบบไซต์ ไปที่หน้าสำรวจ แล้วเลือกแหล่งข้อมูลทั้งหมด

  2. ในรายการแหล่งข้อมูล เลือกกล่องกาเครื่องหมายข้างแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิกการดำเนินการแล้วเลือกเวิร์กบุ๊กใหม่

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ