Ange användarautentiseringstyp

På en Google-, OIDC-, Salesforce- eller SAML-aktiverad plats kan administratörerna ange användarnas autentiseringstyp. Till exempel vilka användare som har åtkomst till Tableau Cloud med inloggningsuppgifter för enkel inloggning.

Du kan tilldela autentiseringstyp när du lägger till användare i Tableau Cloud och när som helst efteråt.

  1. Välj Användare när du har loggat in på platsen Tableau Cloud.

  2. På sidan Platsanvändare markerar du kryssrutorna bredvid de användare som du vill tilldela en autentiseringstyp.

  3. På menyn Åtgärder väljer du Autentisering.

  4. I dialogrutan Autentisering väljer du autentiseringsmetod eller Tableau med MFA.

Observationer

  • Om du ändrar användarnas autentisering till från Tableau med MFA till Google kommer de vid nästa inloggningstillfälle att dirigeras till din identitetsleverantörs webbplats för att ange sina inloggningsuppgifter.

  • Om användare loggar in med sina externa inloggningsuppgifter för identitetsprovidern och du ändrar deras autentiseringstyp till Tableau och om de inte har befintliga inloggningsuppgifter för Tableau, får de ett e-postmeddelande från Tableau med instruktioner om hur de skapar nya inloggningsuppgifter för Tableau.

  • Tableau rekommenderar att du tilldelar ett platsadministratörskonto som alltid är konfigurerat för Tableau med MFA-autentisering. I händelse av ett problem med din identitetsprovider kan ett dedikerat Tableau-konto säkerställa att du alltid har åtkomst till din webbplats.

  • Se Flerfaktorsautentisering och Tableau Cloud för mer information om autentiseringsalternativen för Tableau med MFA.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!