Administratörsvyer för flöden

Administrativa vyer kan användas för att övervaka aktiviteter kopplade till flöden, prestandahistorik och använt diskutrymme. Sidan Status innehåller en inbäddad Tableau-arbetsbok med olika administratörsvyer som kan användas för att övervaka olika typer av server- eller platsaktiviteter.

Vem kan göra detta?

Tableau-platsadministratörer kan visa och arbeta med administratörsvyer.

Åtgärd av alla användare

Använd denna vy för att få en inblick i hur flödena används. Detta inkluderar åtgärder som publicering, nedladdning och flödeskörningar. Du kan filtrera vyn efter åtgärder, plats och tidsintervall. Det totala antalet användare visar antalet användare som har utfört en åtgärd. Det här värdet påverkas inte av filtrering. Antalet aktiva användare visar antalet användare som har varit aktiva under den valda tidsperioden och som utfört en av de valda åtgärderna.

Åtgärd av en specifik användare

Använd den här vyn för att få en inblick i hur en enskild användare arbetar med flöden. Du kan filtrera vyn efter användarnamn, åtgärdstyp och tidsintervall.

Åtgärd av senaste användare

Den här vyn visar vilka användare som har varit aktiva på Tableau Cloud under de senaste 24 timmarna.

Detta kan vara användbart om du behöver göra underhållsaktiviteter på servern och vill veta vilka och hur många användare detta kommer att påverka, och vad de gör.

Vyn visar Aktiva, Nyligen aktiva och Inaktiva användare som för närvarande är inloggade på Tableau Cloud.

I den här vyn är en aktiv användare en som utfört en åtgärd under de senaste 5 minuterna, en nyligen aktiv användare är en som utfört en åtgärd under de senaste 30 minuterna och en inaktiv användare är en som senast utförde en åtgärd för mer än 30 minuter sedan.

Välj en användare om du bara vill visa de åtgärder den användaren nyligen har utfört. Hovra över en åtgärd om du vill visa mer information om den.

Fördröjningar av bakgrundsprocessorns uppgifter

Den här vyn visar fördröjningen för extraktuppdateringar samt prenumerations- och flödesuppgifter – det vill säga tiden mellan den schemalagda tiden och tiden när uppgifterna faktiskt körs. Du kan använda vyn för att identifiera platser där du kan förbättra serverprestandan genom att distribuera dina uppgiftsscheman och optimera uppgifterna.

Möjliga orsaker till fördröjningar och sätt att minska fördröjningarna innefattar följande:

 • Många uppgifter har schemalagts samtidigt.

  I exempelvyn grupperas uppgifter med långa fördröjningar samtidigt varje dag, vilket skapar toppar i väntetiden. Du kan ställa in filtret Tidslinje på en enda dag för att visa uppgiftsfördröjningar per timme och identifiera de timmar på dagen då många uppgifter schemaläggs samtidigt. En lösning är att fördela uppgifterna till timmar med låg belastning, för att minska belastningen på servern.

Bakgrundsaktiviteter för icke-extrakt

Bakgrundsprocessorns uppgifter skapas för att köra flöden (schemalagda och ad hoc). Du kan använda den här vyn för att se hur många flödesuppgifter som lyckats eller misslyckats på den här platsen. Hovra över uppgiftens ikon om du vill ha mer information.

Prestanda för flödeskörningar

Använd den här vyn för att visa prestandahistorik för alla flöden för en plats. Du kan filtrera efter flödesnamn, namn på utmatningssteg, flödesägare, körningstyp (schemalagd eller ad hoc) och den tid då flödeskörningarna startades.

Frågor som du kan svara på med hjälp av den här vyn innefattar:

 • Vilka flödesuppgifter är schemalagda just nu? – Det gör du genom att använda filtret Starttid och välja den tidsperiod du är intresserad av. Om du till exempel vill visa flödesuppgifter som är schemalagda inom de närmaste tre timmarna väljer du Timmar -> Nästa -> och skriver 3.

 • Vilken varaktighet har flödesuppgifter? – För att svara på detta, klicka på en markering i vyn för att se mer information, inklusive uppgiftens varaktighet.

 • Hur många flöden kördes ad hoc och hur många var schemalagda? – Besvara det genom att använda filtret Körningstyp och välja Ad hoc eller Schemalagt.

Du kan även se följande information med den här vyn:

 • Flöden med den högsta körningsfrekvensen har flest markeringar.

 • För att se flöden som för närvarande körs samtidigt måste du hovra över en markering som visar ”Pågående” eller ”Väntande” och välja ”Behåll endast” för att filtrera alla flödeskörningar som för närvarande körs.

 • För att se flöden som körs samtidigt under ett visst tidsintervall måste du välja ett intervall för filtret Starttid. Välj till exempel ”Närmaste tre timmar” för att se vilka flöden som kommer att köras under de närmaste tre timmarna.

Statistik för utrymmesanvändning

Använd den här vyn för att identifiera vilka flödesutmatningar som tar upp mest diskutrymme på servern. Användningen av diskutrymmet visas efter användare, projekt och storleken på flödesutmatningen och avrundas nedåt till närmaste tal.

Använd filtret Min storlek för att styra vilka flödesutmatningar som visas, baserat på hur mycket utrymme de tar upp. Använd filtret Objekttyp för flöden.

 • Vilka användare använder mest utrymme – Det här avsnittet visar vilka användare som äger de flöden (vid filtrering efter flöden) som tar upp mest utrymme. Klicka på ett användarnamn om du vill filtrera nästa två grafer för den användaren.

 • Vilka projekt använder mest utrymme – Det här avsnittet visar vilka projekt som äger de flöden (vid filtrering efter flöden) som tar upp mest utrymme.

 • Vilka arbetsböcker, datakällor och flöden använder mest utrymme – Det här avsnittet visar vilka flöden (vid filtrering efter flöden) som tar upp mest utrymme.

Vem kan göra detta?

 • Tableau-platsadministratörer:
  • Konfigurera e-postmeddelanden på webbplatsnivå
  • Visa fel
  • Återuppta uppskjutna uppgifter
  • Visa aviseringar
 • Flödesägare, projektledare och alla användare som beviljats behörigheter att visa flödet:
  • Visa fel
  • Återuppta uppskjutna uppgifter
  • Visa aviseringar (flödesägare)
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!