Testa säkerhet på radnivå med Förhandsgranska som användare

Använd Förhandsgranska som användare för att testa din datapolicy. Du kan se data som användaren ser dem och se till att säkerhet på radnivå fungerar som förväntat. Det hjälper när datapolicyn förhindrar dig från att se raderna i tabellen (om till exempel bara säljare kan se rader och du inte är en säljare).

Så här förhandsgranskar du data när datapolicyn är tillämpad:

  1. Välj en tabell.
  2. I avsnittet Tabellinformation markerar du kryssrutan Med policy tillämpad.
  3. Klicka på Förhandsgranska som användare, välj en grupp (valfritt) och en användare.
  4. Verifiera att policyn visar rätt data för den användaren i tabellinformationen.
  5. Upprepa stegen för andra användare efter behov.

Tips: I tabellinformationen klickar du på för att visa värdeintervallet för en kolumn, inklusive vilka värden som visas och vilka som filtreras ut av datapolicyn. Välj en eller två kolumner som är goda indikatorer på att policyn filtrerar data korrekt.

Vem kan göra detta?

För att testa en virtuell anslutning måste du

  • ha inloggningsuppgifter till den databas som den virtuella anslutningen ansluter till, samt
  • vara server- eller platsadministratör eller Creator.

Nästa steg

Efter att du testat din datapolicy, när du är redo att dela den virtuella anslutningen med andra, kan du läsa Publicera en virtuell anslutning och ange behörigheter.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!