Anpassa Tableau Mobile med AppConfig

Om du använder MAM (Mobile Application Management) eller MDM (Mobile Device Management) kan du anpassa Tableau Mobile med nyckelvärdepar för appkonfiguration. De här nyckelvärdeparen stöds av Tableau Mobile-appen som driftsätts via MDM och av Tableau Mobile för BlackBerry-appen samt Tableau Mobile för Intune-appen för MAM. De stöds inte av Tableau Mobile for Workspace ONE-appen för MAM.

Information om just ert MDM- eller MAM-system finns i hjälpen från er leverantör nedan.

AppConfig-nycklar

Obs! Android Enterprise krävs för att använda nyckelvärdepar för appkonfiguration på Android.

NyckelExempelvärdeBeskrivning
AppServiceHosts
(sträng)
https://tableau.example.com,

https://tableau.example-sales.com

Visar en lista över servrar som användarna kan välja bland vid inloggning. Skilj servrarna åt med komman.
AppServiceHostLabels
(sträng)
Website Metrics,

Sales Analytics

Anger visningsnamnen för AppServiceHosts-posterna. Skilj namnen åt med komman.
CustomHostsTitle
(sträng)
My Company's Tableau ServersAnger titeln på den lista med standardservrar som visas vid inloggning. Om du inte anger det här värdet visas ”Anpassade servrar”.
DisableAppUsageUploads
(booleskt)
TrueFörhindrar att användningsdata och kraschloggar för appen skickas till Tableau. Information om hur Tableau samlar in och hanterar användningsdata finns i Produktanvändningsinformation för Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster).
DisableCopyPaste
(booleskt)
TrueFörhindrar användare från att kopiera innehåll från, och klistra in externt innehåll i, Tableau Mobile. Förhindrar även användare från att ladda ner data och kopiera länkar för att dela innehåll.
DisableDataDownload
(booleskt)
TrueI arbetsböcker som används på mobilenheter inaktiverar detta alternativet Visa data för verktygstips liksom alla alternativ på nedladdningsmenyn (Bild, Data, Korstabell och PDF).

Tips: Om du vill ange nedladdningsbehörigheter som ska gälla både mobilanvändare och datoranvändare använder du Tableaus standardalternativ(Länken öppnas i ett nytt fönster).

DisablePasswordAutofill
(booleskt)
TrueFörhindrar att iOS-funktionen för att fylla i lösenord automatiskt används, även om inställningen är aktiverad på enheten.
HideServerNameField
(booleskt)
TrueFörhindrar att användarna skriver ett servernamn vid inloggning.

Tableau Mobile har även stöd för det tidigare namnet på den här nyckeln, ”RestrictServers”.

OverrideDeviceBrowser
(sträng)
Safari (endast iOS), OS Default (använder iOS eller Android-standard), EdgeÄndrar den webbläsare som används för autentisering när RequireSignInWithDeviceBrowser är inställt på sant. Mer information finns i Åsidosätta den standardwebbläsare som används för autentisering.
RemoveTableauOnlineButton
(booleskt)
TrueTar bort Tableau Cloud-knappen från inloggningsalternativen.
RequireAppLock
(booleskt)
TrueFramtvingar ett applås, som kräver att användarna öppnar appen med biometrik eller en lösenkod.

Tips: För Tableau Server version 2019.4 och senare kan du även framtvinga applås med en platsinställning. Läs mer i Aktivera applås för extra säkerhet. Om platsinställningen har aktiverats eller om RequireAppLock är angett som sant framtvingas ett applås.

RequireSignInWithDeviceBrowser
(booleskt)
TrueTillåter att Tableau Mobile använder enhetens webbläsare (Safari, Chrome) för autentisering. Krävs för autentisering med OpenID Connect/Google och ömsesidig SSL. Mer information finns i Autentisering med enhetens webbläsare.

Åsidosätter användarinställningen ”Logga in med enhetens webbläsare”.

Exempelstruktur för en XML-egenskapslista

MobileIron, Citrix Endpoint Management och Microsoft Intune använder XML-egenskapslistfiler (.plist) för att ange AppConfig-värden. Nedan visas ett exempel på en XML-struktur som använder vissa av de nyckelvärdepar som stöds i Tableau Mobile. Du kan kopiera det här exemplet och anpassa det för er organisation.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
			<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
			<plist version="1.0">
			<dict>
			<key>AppServiceHosts</key><string>tableau.example.com,tableau.example-sales.com</string>
			<key>AppServiceHostLabels</key><string>Website Metrics,Sales Analytics</string>
			<key>RemoveTableauOnlineButton</key><true/>
			<key>RestrictServers</key><false/>
			</dict>
		</plist>
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!