Steg 2: Ta en första titt genom att dra och släppa

Skapa en vy

Du vill identifiera viktiga områden att förbättra, men var ska du börja? Med fyra års data bestämmer du dig för att fördjupa dig i övergripande försäljningsdata för att se vad du hittar. Börja med att skapa ett enkelt diagram.

Läs mer: Termer i det här avsnittet
VillkorBeskrivning
Aggregering

Data på radnivå summeras i en högre kategori, som till exempel försäljningssumma eller total vinst. Tableau gör detta automatiskt, så du kan bryta ned data till den detaljnivå du vill arbeta med.

Dimension kontra mätvärde

Dimensioner är kvalitativa data, såsom namn och datum. Som standard klassificerar Tableau automatiskt data som innehåller kvalitativ eller kategorisk information som en dimension, till exempel ett fält med text- eller datumvärden. Dessa fält visas oftast som kolumnrubriker för rader av data, som till exempel Kundnamn eller Orderdatum, och definierar även detaljnivån som visas i vyn.

Mätvärden är kvantitativa numeriska data. Som standard behandlar Tableau fält som innehåller den här typen av data som mätvärden, till exempel försäljningstransaktioner och vinst. Data som klassificeras som mätvärden kan aggregeras utifrån en given dimension, till exempel total försäljning (mätvärde) per region (dimension).

Kontinuerliga kontra diskret

Kontinuerliga fält kan innehålla ett oändligt antal värden. Det kan vara ett värdeintervall, som försäljning inom ett visst datumintervall eller i vissa kvantiteter. Kontinuerliga fält är grönfärgade i Tableau.

Diskreta fält innehåller ett ändligt antal värden, som land, län eller kundnamn. Diskreta fält är blåfärgade i Tableau.

Mer information om dimensioner och mätvärden finns i utbildningsbiblioteket.

Läs mer: Styrenheter och element i Tableau-arbetsytan

I det här avsnittet drar du fält till hyllorna Kolumner och Rader, och du kommer även att arbeta med kortet Markeringar. På bilden nedan visas några av de styrenheter och element du kommer att använda i arbetsytan.

En översikt över arbetsyteelement

ElementBeskrivning

A Ångra

Med Tableau kan du experimentera med data. Du kan alltid gå tillbaka till startpunkten med hjälp av knappen Ångra. Använd den här knappen för att ångra den senaste åtgärden i arbetsboken.

Du kan ångra ett obegränsat antal gånger, till den senaste gången du öppnade arbetsboken, även efter att du har sparat ditt arbete.

B Rutan Data

Visar namnet på datakällan som ingår i vyn och de tillgängliga fälten som dimensioner och mätvärden. Fält kan grupperas utifrån den överordnade tabellen eller utifrån mapp.

Mer information om rutan Data finns i utbildningsbiblioteket.

C and D Kort och hyllor

Kort är behållare för de olika styrenheter som finns tillgängliga i Tableau. Hyllor är en typ av kortkontroll. När du drar fält från rutan Data till någon av hyllorna Kolumner eller Rader läggs data till som en kolumn eller rad på axlarna i vyn.

När du drar fält från rutan Data till kortet Markeringar kan du styra visuella egenskaper som typ, färg, storlek, form och många fler. Endast markeringarna i vyn påverkas av den här åtgärden. Axlarna ändras inte.

Mer information om kort och hyllor finns i utbildningsbiblioteket.

E Visa/dölj kort

Råkade du dölja ett kort som du nu behöver? Inga problem! Nästan allt i Tableau-arbetsytan kan aktiveras eller inaktiveras, så att du har största möjliga utrymme att skapa dina egna visualiseringar.

Du kan dölja eller visa kort som Sidor, Filter och Förklaringar genom att klicka på pilen till listrutan för knappen Visa/dölj kortIkonen Visa/dölj kort i verktygsfältet och ta bort eller aktivera kryssmarkeringen för kortet.

Du kan till och med minimera rutan Data och analys till vänster om arbetsytan genom att klicka på knappen MinimeraMinimera rutan Data och analys högst upp till höger i rutan. Klicka på knappen igen för att återställa rutan till föregående tillstånd.

 1. Från rutan Data drar du Orderdatum till hyllan Kolumner.

  Obs! När du drar Orderdatum till hyllan Kolumner skapar Tableau en kolumn för varje år i datauppsättningen. Under varje kolumn finns en Abc-indikator. Den indikerar att du kan dra text- eller nummerdata hit, like ett kalkylblad i Excel. Om du skulle dra Försäljning till det här området skapar Tableau en korstabell (som ett kalkylblad) och visar den totala försäljningen för varje år.

 2. Från rutan Data drar du Försäljning till hyllan Rader.

  Tableau genererar följande diagram med försäljning som en summa (aggregerad). Du kan se den totala aggregerade försäljningen för varje år efter orderdatum.

 3. Linjediagram som använder Orderdatum för hyllan Kolumner och Summa(försäljning) för hyllan Rader

  När du först skapar en vy som innehåller tid (i det här fallet Orderdatum) genererar Tableau automatiskt ett linjediagram.

I detta linjediagram visas att försäljningen gick ganska bra och verkar öka med tiden. Det här är bra information, men den säger inte särskilt mycket om vilka produkter som säljer bäst eller om det finns några produkter som presterar bättre än andra. Efter du precis har börjat bestämmer du dig för att utforska vidare och se vad du mer kan hitta.

Läs mer: Utforska alternativen

Du kan snabbt ändra diagramtyp med hjälp av listrutemenyn på kortet Markeringar.

Till exempel kan du välja Område för att skapa ett områdesdiagram.

De olika diagramtyperna anges i menyn Markeringar

Tableau har stöd för många olika diagramtyper, kallade markeringstyper. Mer information finns under Mer information om markeringstyper i utbildningsbiblioteket.

Obs! Innan du går vidare i handledningen bör kontrollera att diagramtypen är inställd på Automatisk.

Granska ditt arbete! Se hur ”Skapa en vy” fungerar

Klicka på bilden för att spela upp igen.

Finjustera vyn

Om du vill få ökad insikt i vilka produkter som driver upp den totala försäljningen kan du prova att lägga till mer data. Börja med att lägga till produktkategorier för att titta på den totala försäljningen från en helt annan synvinkel.

 1. Från rutan Data drar du Kategori till hyllan Kolumner och placerar den till höger om ÅR(orderdatum).

  Vyn uppdateras till ett stapeldiagram. Genom att lägga till en andra diskret dimension till vyn kan du kategorisera data i diskreta bitar i stället för att titta på dina data kontinuerliga över tid. Detta skapar ett stapeldiagram och visar den totala försäljningen av varje produktkategori per år.

  Ett stapeldiagram som har År(orderdatum) och Kategori på hyllan Kolumner och Summa(försäljning) på hyllan Rader

 2. Läs mer: Visa siffrorna

  Du kan visa eller lägga till datapunktsinformation i vyn. I det här exemplet visar informationen den exakta totala försäljningen per kategori.

  Om du vill visa information om varje datapunkt (det vill säga markering) i vyn hovrar du över en av staplarna för att visa verktygstipset. I verktygstipset visas den totala försäljningen för den kategorin. Här är verktygstipset för kategorin Kontorsmaterial för 2021:

  Ett verktygstips som visar Försäljning av Kontorsmaterial 2021

  Om du vill lägga till datapunktsinformation som etiketter i vyn klickar du på Visa markeringsetiketter i verktygsfältet. Nedan visar vi den totala försäljningen per kategori och år.

  Obs! I handledningen Kom igång läggs inte textetiketter till i vyn.

  Ett stapeldiagram där ikonen Visa markeringsetiketter framhävs

  Läs mer: Ändra perspektiv

  Om du vill visa stapeldiagrammet i vågrätt läge i stället för lodrätt klickar du på Byt plats på rader och kolumner i verktygsfältet.

  Obs! Ångra den här åtgärden innan du fortsätter med Kom igång-handledningen.

  Ett stapeldiagram där ikonen Byt plats på rader och kolumner framhävs

  I vyn visas mycket tydligt försäljning per kategori – möbler, kontorsmaterial och teknik. Detta ger en intressant insikt!

  Från den här vyn kan du se att försäljningen av möbler ökar snabbare än försäljningen av kontorsmaterial, även om kontorsmaterial sålde riktigt bra under 2021. Du kanske kan rekommendera att företaget du arbetar för börjar fokusera på försäljning av möbler i stället för kontorsmaterial? Företaget säljer många olika produkter inom de kategorierna, så du behöver mer information innan du kan lämna en rekommendation.

  För att svara på frågan bestämmer du dig för att ta en titt på produkter efter underkategori, för att se vilka storsäljarna är. Till exempel vill du för kategorin Möbler se information om bokhyllor, stolar, inredning och bord. Genom att titta på dessa data kan du få insikter i försäljning och till slut den övergripande lönsamheten, så lägg till underkategorier till stapeldiagrammet.

 1. Dubbelklicka på eller dra Underkategori till hyllan Kolumner.
 2. Obs! Du kan dra och släppa eller dubbelklicka på ett fält för att lägga till den i vyn, men var försiktig. Tableau gör antaganden om var data ska läggas till, vilket kan innebära att de inte placeras där du förväntar dig att de placeras. Du kan alltid klicka på Ångra för att ta bort ett fält, eller dra bort det från området där Tableau placerade det, för att börja om från början.

  Underkategori är ett annat diskret fält. Det här fältet skapar en ny rubrik längst ner i vyn och visar en stapel för varje underkategori (68 markeringar), separerade i kategori och år.

  Ett stapeldiagram som visar Orderdatum, Kategori och Underkategori på hyllan Kolumner och Summa(försäljning) på hyllan Rader

Nu börjar vi komma någonvart, men det är mycket data att gå igenom visuellt. I nästa del får du lära dig hur du lägger till färg, filter och annat för att fokusera på ett specifikt resultat.

Läs mer: Använda en annan vy för att jämföra produktförsäljning

Om du vill se hur dina produkter bidrar till den övergripande försäljningen per kategori har du ytterligare ett alternativ i Tableau.

Om du drar Underkategori till Färg på kortet Markeringar skapar du ett stapeldiagram med ytterligare markeringar för varje underkategori som identifieras av en unik färg. Tableau visar automatiskt ett förklaringskort till höger för underkategorivärdena.

Obs! Ångra den här åtgärden innan du fortsätter med Kom igång-handledningen.

Ett stapeldiagram som visar Orderdatum och Kategori på hyllan Kolumner, Summa(försäljning) på hyllan Rader och Underkategori på Färg på kortet Markeringar

Här ser du antalet försäljningar som varje produkt bidrar med till totalsumman per kategori och år, och du ser omedelbart vilka som bidrar mycket och lite.

Underkategorierna visas som staplar i den ordning som de anges i förklaringen och inte enligt platsen på axeln Förklaring.

Till exempel visas i ovanstående vy att bokhyllor bidrog med 38 544 dollar i försäljning till totalsumman på 170 518 dollar för Möbler år 2019. Markeringen visas högst upp i stapeln eftersom Bokhyllor ligger över Stolar, Inredning och Bord i förklaringen. Underkategorierna visas i förklaringen så att du kan flytta dem och utvärdera data på ett sätt som är logiskt för dig.

Om ett stapeldiagram är rätt för dig beror på vilken analys du vill göra.

Granska ditt arbete! Se hur ”Finjustera vyn” fungerar

Klicka på bilden för att spela upp igen

Stegsammanfattning

Det här steget handlade om att lära känna data och börja ställ frågor om data för att få insikter. Du har lärt dig att:

 • Skapa ett diagram i en vy som fungerar för dig.

 • Lägg till fält för att få rätt detaljnivå i vyn.

Nu är du redo att börja fokusera på resultaten och identifiera mer specifika problemområden. I nästa del får du lära dig hur du använder filter och färger för att utforska data visuellt.

Gå vidare till Steg 3: Fokusera på dina resultat.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!