ข้อมูลผลิตภัณฑ์พื้นฐาน

ตามค่าเริ่มต้น ผลิตภัณฑ์ Tableau จะส่งข้อมูลการใช้งานไปยัง Tableau เพื่อให้เราสามารถทำความเข้าใจวิธีที่ลูกค้าใช้ซอฟต์แวร์ของเรา และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดที่การใช้งานประสบความสำเร็จและจุดที่อาจประสบปัญหาที่เราสามารถจัดการได้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้เราเรียนรู้ได้ว่าจุดใดที่การอัปเกรดมักจะล้มเหลว และช่วยให้เราสามารถทำการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าว หรือระบุส่วนฐานผู้ใช้ของเราที่ต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัย ซึ่งมีผลกับ Tableau Server เวอร์ชันเฉพาะเจาะจง คุณสามารถปิดใช้งานการส่งข้อมูลนี้ได้ตอนติดตั้งหรือในภายหลัง หากต้องการรายละเอียดวิธีดำเนินการ โปรดดูคำแนะนำสำหรับ Tableau Desktop(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หรือ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ระบบจะส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์พื้นฐานบางอย่างไปยัง Tableau แม้ในขณะที่คุณปิดใช้งานการส่งข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์พื้นฐานนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการของผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่ทำงานอยู่ เวลาที่เปิด ระบบปฏิบัติการที่ใช้ทำงาน ข้อมูลการให้สิทธิ์อนุญาตซึ่งเครื่องหรือคลัสเตอร์เครื่องได้ส่งข้อมูล (โดยใช้ตัวระบุที่ใช้นามแฝงที่ไม่ซ้ำกัน) และข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์ได้กำหนดค่าให้ส่งข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือไม่

คุณสามารถปิดใช้งานการส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์พื้นฐานได้ในระดับเครื่องหรือในระดับองค์กรได้โดยบล็อกปริมาณการใช้งานที่ส่งไปยัง prod.telemetry.tableausoftware.com

การปิดใช้งานการแชร์ข้อมูลผลิตภัณฑ์พื้นฐานบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

ข้อสำคัญ: ขั้นตอนนี้มีการแก้ไขไฟล์ hosts ในเครื่องของคุณ หากคุณไม่ทราบว่าสิ่งนี้คืออะไร คุณไม่ควรทำการเปลี่ยน คุณควรทำการเปลี่ยนแปลงนี้ต่อเมื่อคุณเข้าใจความเกี่ยวข้องของการทำการเปลี่ยนแปลงไปยังไฟล์ รู้วิธีเปลี่ยนแปลงไฟล์ และได้สำรองข้อมูลไฟล์เพื่อความปลอดภัย

การแก้ไขไฟล์ hosts จะเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ คุณสามารถดูคำแนะนำโดยละเอียดในการแก้ไขไฟล์ hosts จากผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการต่างๆ เช่น Microsoft, Apple หรือ Linux Distributions

  1. ทำสำเนาไฟล์โฮสต์ที่มีอยู่ของคุณแล้วบันทึกไปยังคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ Tableau นี่จะเป็นการสำรองข้อมูลของคุณ ในกรณีที่คุณต้องย้อนกลับการเปลี่ยนแปลง อย่าเริ่มแก้ไขไฟล์จนกว่าคุณจะทำสำเนาสำรองข้อมูลก่อน

  2. แก้ไขไฟล์ hosts ของคอมพิวเตอร์ให้มีบรรทัดเหล่านี้
# Stops sending Product Usage to Tableau (prod.telemetry.tableausoftware.com).
# Learn more here: http:\\tableau.com\derived-data
127.0.0.1    prod.telemetry.tableausoftware.com

บรรทัดแรกและบรรทัดที่สองเป็นความคิดเห็นที่อธิบายบรรทัดที่สาม

บรรทัดที่สามจะป้องกันปริมาณการใช้งานทั้งหมดไปยัง prod.telemetry.tableausoftware.com (http://prod.telemetry.tableausoftware.com/) ไม่ให้ออกจากเครื่องภายในของคุณโดนส่งไปยังที่อยู่วนกลับโฮสต์ภายใน ข้อมูลจะไม่ส่งออกไปนอกคอมพิวเตอร์

การปิดใช้งานการแชร์ข้อมูลผลิตภัณฑ์พื้นฐานในระดับองค์กร

หากต้องการปิดใช้งานการส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์พื้นฐานในระดับองค์กร ให้แก้ไขไฟร์วอลล์เครือข่ายของคุณเพื่อป้องกันปริมาณการใช้งานขาออกไปยัง prod.telemetry.tableausoftware.com

Tableau ใช้โดเมนนี้เพื่อรับข้อมูลผลิตภัณฑ์พื้นฐานเกี่ยวกับการเปิดใช้และการปิดกระบวนการ มีการนำไปใช้งานกับข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่พบได้ทั่วไปมากกว่าเช่นกัน เมื่อบล็อกปริมาณการใช้งานไปยังโดเมนนี้ คุณจะป้องกันไม่ให้ข้อมูลทั้งสองประเภทส่งออกไป

ปริมาณการใช้งานไปยังโดเมนนี้จะเกิดขึ้นบนพอร์ต 80 (สำหรับการลงทะเบียนเริ่มต้นของไคลเอ็นต์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเรา) และพอร์ต 443 (สำหรับการรับส่งข้อมูลที่ตามมาทั้งหมด) หากต้องการป้องกันการส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ให้บล็อกปริมาณการใช้งานไปยังโดเมนนี้ทั้งหมด

หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าไฟร์วอลล์เครือข่าย โปรดสอบถามผู้ให้บริการของคุณหรือแผนก IT ภายในองค์กรของคุณ Tableau ไม่สามารถให้คำแนะนำเหล่านี้ได้

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ