การกำหนดค่า SSL

คุณสามารถเลือกกำหนดค่าการเข้ารหัส Secure Socket Layer (SSL) เพื่อเชื่อมต่อ Tableau Desktop และ Prep Builder ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ SSL ได้ คุณจะต้องแน่ใจว่าได้ติดตั้งใบรับรองรูทที่จำเป็นบนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Desktop และ Prep ไว้แล้ว

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้จนเสร็จสิ้นร่วมกับแผนก IT หรือผู้ดูแลระบบของคุณ

สำหรับข้อมูลเรื่องวิธีการกำหนดค่า Tableau Server เพื่อใช้การเข้ารหัส SSL ดูได้ที่ การกำหนดค่า SSL ภายนอก(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

การกำหนดค่า SSL สำหรับ Tableau Desktop และ Tableau Prep Builder

Windows

 1. คัดลอกไฟล์ใบรับรอง (.crt) ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Tableau Desktop หรือ Tableau Prep Builder อยู่

 2. ดับเบิลคลิกไฟล์ใบรับรอง คลิก Install Certificate (ติดตั้งใบรับรอง) จากนั้นคลิก ถัดไป

 3. เลือก Place all certificates in the following store (วางใบรับรองทั้งหมดในร้านค้าต่อไปนี้)

  เลือก Trusted Root Certification Authorities (หน่วยงานใบรับรองรูทที่ไว้ใจ) จากนั้นคลิก OK (ตกลง) > Next (ต่อไป) > Finish (เสร็จสิ้น)

 4. ตรวจสอบว่ามีการกำหนดค่าไฟล์ลูกโซ่ใบรับรอง SSL ใน Tableau Server

 5. รอให้การนำเข้าใบรับรองเสร็จสิ้น จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

 6. ตรวจสอบว่าไม่มีใบรับรองที่ซ้ำกันสำหรับ Tableau Server CA ในร้านค้าใบรับรองของ Windows

  1. จากเมนู “เริ่มต้น” พิมพ์ certmgr จากนั้นเปิด Manage computer certificates (จัดการใบรับรองคอมพิวเตอร์)

  2. ไปที่ Trusted Root Certification Authorities (หน่วยงานใบรับรองรูทที่ไว้ใจ)> ใบรับรอง

  3. หากมีใบรับรองสำหรับ Tableau Server ที่ซ้ำกัน ให้เปิดใบรับรองแต่ละอันและตรวจสอบ “หมายเลขซีเรียล” บนแท็บ Details (รายละเอียด)

  4. ลบใบรับรอง Tableau ทั้งหมดที่มีหมายเลขซีเรียลไม่ตรงกันกับใบรับรอง Tableau Server ที่ถูกต้อง

  5. ทำตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 สำหรับใบรับรอง Tableau ใดก็ตามที่ซ้ำกันใน Intermediate Certification Authorities (หน่วยงานใบรับรองสื่อกลาง) > ใบรับรอง

Mac

 1. ตรวจสอบว่ามีการกำหนดค่าไฟล์ลูกโซ่ใบรับรอง SSL ใน Tableau Server

 2. เพิ่มใบรับรองรูืทไปยังคีย์เชนของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานใบรับรองนั้นได้รับความไว้ใจจากคอมพิวเตอร์ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเพิ่มใบรับรองไปยังคีย์เชนโดยใช้ Keychain Access บน Mac(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ใน “ไซต์บริการช่วยเหลือของ Apple”

  ข้อจำกัดความรับผิดชอบ แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกถูกต้อง ทันสมัย และมีความเกี่ยวข้องกัน กระนั้น Tableau ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความสดใหม่ของหน้าต่างๆ ที่ผู้ให้บริการภายนอกเป็นผู้ดูแลได้ ติดต่อไซต์ภายนอกเพื่อขอคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับเนื้อหา

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ