ปิดใช้งาน Tableau Server ออฟไลน์

หาก Tableau Server ไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณสามารถใช้คำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อปิดใช้งาน Tableau Server ได้ คุณจะต้องใช้คอมพิวเตอร์อีกเครื่องที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อทำกระบวนการเปิดใช้งานนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: ในขณะนี้ คุณไม่สามารถปิดใช้งาน Tableau Server ได้ หากเปิดใช้งานบริการ ATR ในการปรับใช้ Tableau Server ของคุณ

 1. ในโหนดเริ่มต้นของ Tableau Server ให้สร้างไดเรกทอรีเพื่อจัดเก็บไฟล์การเปิดใช้งานออฟไลน์ที่จะสร้างขึ้นในขั้นตอนถัดไป

 2. เข้าสู่ระบบ TSM โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ Tableau จากนั้นเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  tsm licenses get-offline-deactivation-file -k <productkey> -o <deactivation-file-directory>

 3. ย้ายไฟล์ TableauOfflineDeactivationRequest.tlq จากไดเรกทอรีไฟล์การเปิดใช้งานที่ระบุในคำสั่งก่อนหน้าไปยังคอมพิวเตอร์ที่เชื่อถือได้ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

 4. เปิดเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อถือได้ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต แล้วไปที่หน้าการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ของ Tableau ทำตามคำแนะนำในหน้านั้นเพื่อส่งไฟล์ TableauOfflineDeactivationRequest.tlq

  สำคัญ: กระบวนการนี้ใช้ไม่ได้กับเบราว์เซอร์ Microsoft Edge

 5. เมื่อได้รับแจ้ง ให้บันทึกไฟล์คืนคีย์ผลิตภัณฑ์ (return.tlr) จากหน้าการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

 6. ย้ายไฟล์คืนคีย์ผลิตภัณฑ์ (return.tlr) จากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อถือได้ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไปยังโหนดเริ่มต้นของ Tableau Server ที่เรียกใช้บริการเซิร์ฟเวอร์การให้สิทธิ์อนุญาต

 7. เข้าสู่ระบบ TSM โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ Tableau จากนั้นเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  tsm licenses deactivate -f <path-to-license-key-return-file>

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ