Snabbstart: behörigheter

En behörighetsregel är en uppsättning funktioner som definierar vilken åtkomst en grupp användare har till ett visst innehåll, t.ex. en arbetsbok, ett projekt eller en datakälla.

Så hanterar du behörigheter effektivt:

 • Ta bort behörigheter från gruppen Alla användare innan flera grupper skapas
 • Konfigurera mallbehörigheter på Standard-projektet innan fler projekt skapas
 • Hantera behörigheter för grupper och inte användare.
 • Hantera behörigheter för projekt och inte innehåll

Skapa regler med gruppbehörigheter för projekt

Se huvudartikeln om behörigheter för mer information om följande steg. Den här snabbstartsguiden är en översikt och framhäver få viktiga detaljer om behörigheter och behörighetshantering.

1. Lägg till användare till grupper

Ett vanligt sätt att hantera behörigheter är att använda grupper för användare som ska ha samma behörigheter.

 1. Lägg till användare på platsen efter behov.
 2. Välj Grupper på en plats.
 3. Skapa efter behov en grupp med alternativet Lägg till grupp.
 4. Klicka på ett gruppnamn för att öppna det och använd sedan knappen Lägg till användare för att lägga till befintliga användare i gruppen.

2. Få åtkomst till behörighetsinställningar på projektnivå

Sidan Utforska visar innehållet på platsen. Använd listrutan för att visa projekt på toppnivå eller alla projekt (för att även se kapslade projekt).

Gå till projektet som ska uppdateras och öppna menyn Åtgärder () samt välj Behörigheter.

3. Skapa en behörighetsregel

Välj + Lägg till grupp/användarregel för att skapa en ny behörighetsregel.

Mallen listruta erbjuder en genväg för att tillämpa en initial uppsättning kapaciteter för gruppen.

Behörighetsregeln kan efter behov anpassas genom att klicka på en kapacitet och ange den som Beviljad eller Nekad eller lämna inställningen som Ospecificerad.

Huruvida en användare kan ange behörigheter beror på dess platsroll, innehållsägande och hur kapaciteten Ange behörigheter är konfigurerad.

4. Se en användares gällande behörigheter

När behörighetsregeln för gruppen har sparats kan de behörigheter som har tillämpas för varje användare visualiseras. Klicka på ett gruppnamn för att visa gruppens användare och deras behörigheter. Hovra över en funktionsruta så visas ett verktygstips som anger om funktionen har beviljats eller inte.

Platsroller

En användares platsroll avgör det högsta antalet tillåtna behörigheter för användaren.

 • Server- och platsadministratörer kan komma åt och arbeta med allt platsinnehåll.
 • Ägare har alltid fullständig åtkomst till det innehåll som de har publicerat. Om de överordnade projektbehörigheterna inte är låsta kan ägare ändra behörigheter för sitt publicerade innehåll.

Mer information finns i Ställa in användarnas platsroller och Använda projekt för att hantera åtkomst till innehåll.

Tillståndslogik

 • Nekad har högre prioritet än Beviljad.
 • Ospecificerat fungerar som Nekad om inga andra behörigheter anges.
 • Innehållsbehörigheter på användarnivå har högre prioritet än innehållsbehörigheter på gruppnivå. Det betyder att användarbehörigheter åsidosätter gruppbehörigheter.

Mer information finns i Gällande behörigheter.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!