Ange standardstartsida för alla användare

När användarna loggar in till Tableau Server-webbredigeringsmiljön i en ny driftsättning tas de till startskärmen som visar en rollbaserad välkomstbanderoll. Startsidan visar även nyligen visade vyer, favoriter och platsens mest visade innehåll. Som serveradministratör kan du ändra användarnas standardlandningssida på såväl server- som platsnivå. Du kan till exempel visa alla arbetsböcker, och när användaren loggar in ser hen de arbetsböcker som hen har åtkomst till.

Ange standardstartsida för alla användare

  1. Visa den sida eller filtrerade vy som du vill ska vara den standardsida som användarna ser när de loggar in på platsen.

  2. Välj din profilikon i sidans övre högra hörn.

  3. Så här ställer du in startsidan för:

    • Alla användare på en plats: Klicka på Ställ in som startsida och För användare av den här platsen.
    • Alla användare på servern: Klicka på Ställ in som startsida och För alla serveranvändare.

Startsidor och hierarki som ställts in av användare

Användarna kan ställa in sina egna startsidor från sina respektive profilikoner, och de kan återställa sina startsidor från sina kontoinställningar (se Få åtkomst till din profil och dina kontoinställningar(Länken öppnas i ett nytt fönster)).

Om en användare ställer in sin egen startsida åsidosätts alla startsidor som angetts av en serveradministratör. Nästa gång användaren loggar in öppnas den nya startsidan. Om en serveradministratör ställt in startsidor för både server och plats hamnar användarna i första hand på den startsida de själva ställt in (om en sådan finns), i andra hand på startsidan för platsen och i sista hand på startsidan för servern. Om varken någon användare eller någon administratör har angett en startsida hamnar användarna automatiskt på startsidan.

 

Tack för din feedback!