Hämta status för Eventing

Efter att du aktiverat Tableau Catalog (eller Tableau Metadata-API) i din Tableau Server-miljö så kan du använda Eventing-API för att mäta indexeringsprestanda.

Stegen som beskrivs nedan måste utföras av en serveradministratör.

Steg 1: Autentisera med hjälp av REST-API:et

För att komma åt Eventing-API måste du först autentisera dig mot Tableau Server och få en token. Du kan göra det med hjälp av Tableaus REST API. Mer information finns i Logga in och logga ut (autentisering)(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen om REST API:et.

Du kan också logga in i Tableau Server med dina inloggningsuppgifter som administratör.

Steg 2: Skicka en GET-begäran

Skicka följande GET-begäran eller klistra in URL:en i webbläsaren.

http://my_tableau_server/api/metadata/v1/control/eventing/status

Statusvärden från svaret

Följande värden returneras av Eventing-API.

  • contentType är den innehållstyp som senaste indexerades.
  • queueSize är antalet objekt i indexeringskön. Ju större köstorlek desto längre kan det ta innan objekt visas i Catalog- eller Metadata-API. Om köstorleken ökar med tiden så kan du behöva justera kapaciteten för backgrounder så den stödjer icke-interaktiva behållare och inxeringsprocessen. Du hittar mer information i Minne för icke-interaktiva mikrotjänstbehållare.
  • checkpointCreatedTime är den senaste registrerade tiden i UTC när ett objekt indexerades. Eventing-API kontrollerar efter det senast indexerade objektet var femte minut.

Exempelsvar

Begäran returnerar JSON-text. Om du vill visa JSON-koden i ett mer lättläst format kan du använda ett JSON-visningsverktyg eller ett webbläsartillägg.

{        

"contentType": "PublishedDatasource",

"queueSize": 312,

"checkpointCreatedTime": "2020-07-29T23:50:25.763Z"

}

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!