Etiketter med anpassade kategorier

Tableau erbjuder flera dataetiketter – certifierings-, kvalitetsvarnings- och känslighetsetiketter – som omfattar en mängd olika sätt att klassificera data. Ändå kan det finnas tillfällen då användare behöver andra etiketter och kategorier för att matcha andra användningsfall. Från och med Tableau Cloud från oktober 2023 och Tableau Server 2023.3 kan användare klassificera resurser med hjälp av etiketter med anpassade kategorier som en administratör har definierat. En administratör kan till exempel skapa en kategori som heter ”Avdelning” med etiketter för försäljnings-, service- och driftavdelningarna och som därefter är redo att användas för resurser.

Etiketter med anpassade kategorier kräver en Datahantering-licens med Tableau Catalog aktiverat och kan kopplas till samma typer av resurser som andra dataetiketter kan. Etiketter med anpassade kategorier visas dock inte för resurser nedströms på det sätt som datakvalitetsvarnings- och känslighetsetiketter gör.

Obs! Om du är administratör och vill skapa anpassade kategorier och etiketter finns det mer information i Hantera dataetiketter.

Koppla etiketter med anpassade kategorier till en resurs

Obs! Från och med Tableau Cloud från februari 2024 lägger du till och tar bort etiketter med anpassade kategorier med hjälp av den sammanslagna dialogrutan Dataetiketter i stället för olika dialogrutor för olika etiketter. Mer information om dialogrutan Dataetiketter finns i Dialogrutan Dataetiketter. Den sammanslagna dialogrutan Dataetiketter finns inte i Tableau Server.

Så här kopplar du en etikett med en anpassad kategori till en resurs:

I Tableau Cloud:

 1. Sök efter eller navigera till resursen. Stegen varierar beroende på vilken typ av resurs du vill lägga till etiketten för:
  • Datakälla eller virtuell anslutning – på sidan Utforska väljer du Alla datakällor eller Alla virtuella anslutningar.
  • Virtuell anslutningstabell – på sidan Utforska väljer du Alla virtuella anslutningar och väljer den virtuella anslutning som innehåller den virtuella anslutningstabellen du vill certifiera. Välj sedan den virtuella anslutningstabellen.
  • Databas eller tabell – navigera till databasen eller tabellen på sidan Utforska. Du kan också gå till sidan Externa resurser och välja Databaser och filer eller Tabeller och objekt.
  • Kolumn – navigera till tabellen på sidan Utforska. Du kan också gå till sidan Externa resurser, välja Tabeller och objekt och navigera till tabellen. Leta sedan upp kolumnen i listan.
 2. Välj åtgärdsmenyn (…) bredvid resursen och välj sedan Dataetiketter > Alla dataetiketter.
 3. Välj den lodräta fliken till vänster i dialogrutan som motsvarar den anpassade etikettkategorin. Om du vet vad den etikett du vill ha heter kan du också söka efter den längst upp i dialogrutan.
 4. Markera kryssrutan bredvid de etiketter som du vill koppla till resursen.
 5. Om du vill kan du ange ett meddelande som ska visas för användarna. Det går att formatera texten i ett meddelande med fetstil, understrykning och kursiv stil samt inkludera en länk eller en bild. Om du vill visa textformateringstips håller du muspekaren över informationsikonen (i) ovanför knappen Spara.
 6. Upprepa steg 3 till 5 för varje etikett som du vill lägga till.
 7. Välj Spara.
  Dialogrutan Dataetiketter med fliken Anpassad kategori

I Tableau Server 2023.3

 1. Välj åtgärdsmenyn (…) bredvid resursen och välj sedan Dataetiketter > Fler dataetiketter.
 2. Välj listrutan Etiketter. Etikettnamnen är ordnade efter etikettkategori och du kan bläddra igenom dem.
  Välja en etikett i dialogrutan Fler dataetiketter
 3. Välj etiketten som ska kopplas och därefter Lägg till bredvid listrutan Etiketter. Etiketten visas i listan Tillämpade etiketter till höger i dialogrutan.
 4. Om du vill lägga till ett valfritt etikettmeddelande för den aktuella resursen väljer du pennan i kolumnen Meddelanden (valfritt) och därefter Spara.
  Lägga till ett meddelande i dialogrutan Fler dataetiketter
 5. Upprepa steg 2 till 5 för varje etikett som du vill lägga till.
 6. Stäng dialogrutan när du är klar med att lägga till etiketter. (Välj X i dialogrutans övre högra hörn eller välj något utanför dialogrutan för att stänga den.)

Ta bort etiketter med anpassade kategorier från en resurs

Obs! Från och med Tableau Cloud från februari 2024 lägger du till och tar bort etiketter med anpassade kategorier med hjälp av den sammanslagna dialogrutan Dataetiketter i stället för olika dialogrutor för olika etiketter. Mer information om dialogrutan Dataetiketter finns i Dialogrutan Dataetiketter. Den sammanslagna dialogrutan Dataetiketter finns inte i Tableau Server.

Så här tar du bort en etikett med en anpassad kategori från en resurs:

I Tableau Cloud:

 1. Sök efter eller navigera till resursen. Stegen varierar beroende på vilken typ av resurs du vill lägga till etiketten för:
  • Datakälla eller virtuell anslutning – på sidan Utforska väljer du Alla datakällor eller Alla virtuella anslutningar.
  • Virtuell anslutningstabell – på sidan Utforska väljer du Alla virtuella anslutningar och väljer den virtuella anslutning som innehåller den virtuella anslutningstabellen du vill certifiera. Välj sedan den virtuella anslutningstabellen.
  • Databas eller tabell – navigera till databasen eller tabellen på sidan Utforska. Du kan också gå till sidan Externa resurser och välja Databaser och filer eller Tabeller och objekt.
  • Kolumn – navigera till tabellen på sidan Utforska. Du kan också gå till sidan Externa resurser, välja Tabeller och objekt och navigera till tabellen. Leta sedan upp kolumnen i listan.
 2. Välj åtgärdsmenyn (…) bredvid resursen och välj sedan Dataetiketter > Alla dataetiketter.
 3. Välj den lodräta fliken till vänster i dialogrutan som motsvarar den anpassade etikettkategorin. Du kan också använda den lodräta fliken Valda etiketter för att visa alla etiketter som är kopplade till resursen. Om du vet vad den etikett du vill ha heter kan du också söka efter den längst upp i dialogrutan.
 4. Avmarkera kryssrutan bredvid de etiketter som du vill ta bort från resursen.
 5. Upprepa steg 3 och 4 för varje etikett som du vill ta bort.
 6. Välj Spara.

I Tableau Server 2023.3

 1. Välj åtgärdsmenyn (…) bredvid resursen och välj sedan Dataetiketter > Fler dataetiketter.
 2. I delen Tillämpade etiketter i dialogrutan väljer du papperskorgen på raden för etiketten som du vill ta bort.
  Ta bort en etikett i dialogrutan Fler dataetiketter
 3. Upprepa steg 2 för varje etikett som du vill ta bort.
 4. Stäng dialogrutan när du är klar med att ta bort etiketter. (Välj X i dialogrutans övre högra hörn eller välj något utanför dialogrutan för att stänga den.)

Var visas etiketter med anpassade kategorier?

Anpassade etiketter visas för resurser när du navigerar i Tableau Cloud och Tableau Server.

Etiketter med anpassade kategorier visas på tabellsidan

I Tableau Cloud-webbredigering kan du välja en datakälla eller en kolumn och sedan välja Katalogdetaljer för att se alla dess etiketter.

Till skillnad från kvalitetsvarnings- och känslighetsetiketter visas inte etiketter med anpassade kategorier nedströms från resurser som de är kopplade till. Anta till exempel att din organisation har en anpassad etikettkategori med namnet ”Avdelning”, som en anpassad etikett med namnet ”Försäljning” tillhör. Om du kopplar etiketten ”Försäljning” till en tabell som heter ”Order” visas etiketten bara i tabellen ”Order” och inte i arbetsböcker nedströms från den.

Vem kan lägga till anpassade kategorietiketter?

För att kunna lägga till en etikett med en anpassad kategori för en resurs (eller för att ta bort en från en resurs) måste du antingen

 • vara server- eller platsadministratör eller
 • ha kapaciteten att skriva över resursen.

Anpassa en etikett med en anpassad kategori

Mer information om hur administratörer kan skapa eller redigera anpassade kategorier och etiketter som visas i dialogrutan Fler dataetiketter finns i Hantera dataetiketter.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!