Inaktivera automatisk klientautentisering

När Tableau-anslutna klienter (Tableau Desktop, Tableau Mobile, Tableau Prep Builder) och personliga åtkomsttoken (PAT) lyckats logga in på Tableau Server autentiseras de automatiskt i framtiden. Både anslutna klientsessioner och PAT:er hanteras av uppdateringstokens.

Som standard återställs -token efter ett år. En klienttoken som inte har använts på 14 dagar förfaller. Som serveradministratör kan du ändra dessa värden genom att konfigurera alternativen refresh_token.absolute_expiry_in_seconds och refresh_token.idle_expiry_in_seconds. Läs mer i Alternativ för tsm configuration set.

Som Tableau Server-administratör kan du även inaktivera automatisk autentisering för anslutna klienter. I det här fallet styrs sessionens tidsgräns enbart av Tableau Server-sessionens beteende, som i sin tur hanterar webbredigeringssessioner. Läs mer i 10. Verifiera konfiguration av sessionens livslängd. Webbredigeringssessioner anses inte vara en "ansluten klient" och använder inte uppdateringstokens.

Så här kopplar du omedelbart bort anslutna klienter från Tableau Server och kräver att användare loggar in varje gång de ansluter:

  1. Logga in på Tableau Server som serveradministratör.

  2. Klicka på Hantera alla webbplatser på webbplatsmenyn och klicka sedan på Inställningar > Allmänt.

  3. Under Anslutna klienter avmarkerar du kryssrutan Låt klienter ansluta till Tableau Server automatiskt.

  4. Klicka på Spara överst eller nederst på sidan.

OBS! Inställningen som beskrivs ovan gäller endast för anslutna klienter och påverkar inte skapandet och inlösen av PAT:er.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!