Redigera anslutningar i Tableau Server

Administratörer och ägare av datakällor kan hantera informationen som beskriver hur en publicerad datakälla ansluter till underliggande data. Den här informationen inkluderar databasserverns namn eller adress, serverporten, databasens användarnamn och om lösenordet är inbäddat i anslutningen eller inte.

Obs! Möjligheten att redigera anslutningar fastställs i första hand av din platsroll, snarare än dina behörigheter gällande datakällan. För att redigera anslutningar måste platsrollen vara serveradministratör, serveradministratör eller Creator. Om din platsroll är Creator måste du även vara ägare av datakällan.

 1. Logga in på webbplatsen som har de datakällor du vill modifiera och välj UtforskaDatakällor på fliken Innehåll.

 2. Välj namnet på datakällan med anslutningen du vill uppdatera.

  Visa filter för att söka efter datakällan eller begränsa omfattningen av datakällans lista. Värdena du anger fälten Servernamn och Databasanvändarnamn behandlas som reguljära uttryck.

 3. Gå till vyn Anslutningar och välj menyn Åtgärder (...), för datakällan, och sedan Redigera anslutning.

  Redigera flera datakällor genom att välja de datakällor som ska redigeras och klicka sedan på menyn Åtgärder och Redigera anslutning.

 4. Uppdatera anslutningsinformationen.

  Om du vill använda en IP-adress för Servernamnet ska du se till att databasen eller dess drivrutin har stöd för den typen av anslutning. Ange databasserverns namn om så inte är fallet.

  Se även Autentiseringstyper för Google-, Salesforce- och WDC-data, senare i det här avsnittet.

  Obs! Knappen Testa anslutning är inaktiverad i version 2021.4 och senare när Fråga användaren om lösenord vid behov har markerats.

 5. Klicka på Spara.

 6. Uppdatera webbläsarsidan för att ändringarna ska träda i kraft.

Autentiseringstyper för Google-, Salesforce- och WDC-data

Google BigQuery, Google Analytics, Salesforce.com och många anslutningar för webbdatakopplingar (WDC) använder OAuth-autentiseringsstandarden, som använder säkra åtkomsttokens istället för ”råa” användarnamn och lösenordsuppgifter. Med OAuth behöver inte inloggningsuppgifter för databasen lagras i Tableau och alla användare ansluter via den här åtkomsttoken, inklusive användare av Tableau Desktop som vill skapa eller redigera arbetsböcker som ansluter till datakällan.

Följande avsnitt beskriver anslutningsalternativ för Google och Salesforce. Alternativen för webbdatakopplingar varierar. Alla involverar dock inloggning via leverantörens webbaserade inloggningsformulär för att upprätta åtkomsttoken.

Autentiseringsalternativ för Google

När du redigerar Google BigQuery- eller Google Analytics-anslutningar ska du välja ett av följande alternativ i dialogrutan Redigera anslutning:

 • Välj Bädda in Google BigQuery- (eller Google Analytics) inloggningsuppgifter i anslutningen för att autentisera via ett angivet konto. Välj sedan ett befintligt konto från listan eller välj autentisera konto nu ... för att lägga till ett nytt.

  När du lägger till ett nytt konto visas Googles inloggningssida. När du har angett dina inloggningsuppgifter för databasen ber Google dig att bekräfta Tableau-åtkomsten till dessa data. När du klickar på Acceptera returnerar Google en åtkomsttoken som kan användas för att ansluta till dessa data.

  Obs! Om du skapar extrakt av din Google-datakälla ska du välja det första alternativet vilket låter dig schemalägga uppdateringsuppgifter.

 • Välj Be användaren om inloggningsuppgifter för Google BigQuery/Analytics för att kräva att användare ansluter via sina egna individuella åtkomsttokens eller loggar in varje gång de ansluter.

Autentiseringsalternativ för Salesforce.com

Obs! Detta gäller endast om Tableau Server är konfigurerad att använda sparade inloggningsuppgifter för Salesforce med OAuth. Använd standardprocessen ovan för att modifiera anslutningar om servern inte är konfigurerad för detta. Se Ändra Salesforce.com OAuth till sparade inloggningsuppgifter, för mer information om att konfigurera Tableau Server till att använda sparade inloggningsuppgifter med OAuth.

När Salesforce.com-anslutningar redigeras kan du välja något av följande alternativ i dialogrutan Redigera anslutning:

 • Välj Inbäddade användarnamn och lösenord för Salesforce i anslutningen för att använda en traditionell autentiseringsmetod.

 • Välj Inbäddade Salesforce-inloggningsuppgifter i anslutningen för att använda en OAuth-anslutning och schemalägga uppdateringsuppgifter. Välj sedan ett befintligt konto från listan eller klicka på Lägg till ett Salesforce-konto för att lägga till ett nytt.

  När du lägger till ett nytt konto visas Salesforce.com-inloggningssidan. När du har angett dina inloggningsuppgifter för databasen ber Salesforce.com dig att bekräfta Tableau-åtkomsten till dessa data. När du tillåter åtkomst till Tableau skapar Salesforce.com en åtkomsttoken genom vilken den ansluter till dessa data.

 • Välj Ingen Salesforce-autentisering för att kräva att användare loggar in på Salesforce.com varje gång de ansluter. (Det här alternativet tillåter inte schemalagda extraktuppdateringar.)

Övervaka förlopp

När du sparar ändringarna i dialogrutan Redigera anslutning visar dialogrutan förloppet. Om du stänger dialogrutan fortsätter ändringarna att köras i bakgrunden till de är slutförda. Tableau Server gör så många ändringar som möjligt. Eventuella fel hoppas över men de förhindrar inte andra ändringar. Om du till exempel försöker ändra servernamnet och lägga till ett lösenord till flera anslutningar ändras servernamnen och lösenorden på arbetsböcker. Men då du inte kan lägga till ett lösenord till en datakälla, ändras inte lösenorden för datakällorna.

Se Bakgrundsaktiviteter för extrakt för information om hur du kontrollerar förloppet för dessa uppgifter.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!