ยกเลิกงาน TSM

คุณสามารถยกเลิกงาน TSM ผ่านเว็บอินเตอร์เฟส TSM หรือ TSM CLI ได้ งาน TSM มีจำนวนมากแต่เมื่องานเหล่านั้นอยู่ระหว่างดำเนินการแล้ว คุณจะสามารถยกเลิกได้เพียงเฉพาะบางรายการเท่านั้น คุณจะสามารถยกเลิกงานที่ยังไม่ได้เริ่มต้นได้โดยการใช้ TSM CLI

เว็บอินเตอร์เฟส TSM: สำหรับงานที่สามารถยกเลิกได้ในขณะที่กำลังทำงานอยู่ จะมีตัวเลือก “ยกเลิก” พร้อมให้บริการอยู่ในกล่องโต้ตอบ “งาน” ตามที่แสดงไว้ด้านล่างดังนี้

 

TSM CLI: หากต้องการยกเลิกงานต่างๆ โดยใช้ TSM CLI โปรดดูที่tsm jobs

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน TSM โดยทั่วไป โปรดดูที่งานของ Tableau Service Manager

การยกเลิกงานที่กำลังดำเนินการ

เฉพาะบางงานเท่านั้นที่สามารถยกเลิกได้ในขณะที่กำลังทำงานอยู่: ล้างข้อมูล, เลิกใช้ที่เก็บไฟล์, สร้างการสำรองข้อมูล, รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์, เปิดใช้เซิร์ฟเวอร์ ลักษณะการยกเลิกอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับงานและสถานะของงานนั้นๆ ณ เวลาที่ยกเลิก มีคำอธิบายโดยละเอียดด้านล่างดังนี้

 • การล้างข้อมูล: หากคุณยกเลิกงานการล้างข้อมูล จะเป็นการหยุดบริการใดๆ ที่เริ่มต้นไว้เพื่อดำเนินการล้างข้อมูล ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเวลาที่ยกเลิก โดยบางไฟล์อาจถูกลบและบางไฟล์อาจยังไม่ถูกลบ แต่ก็ยังส่งผลให้มีการล้างข้อมูลบางส่วนได้อยู่
 • การยกเลิกการใช้งานการจัดเก็บไฟล์: หากคุณยกเลิกงานนี้ ระบบจะส่งคืนโทโพโลยีการจัดเก็บไฟล์ของ Tableau Server กลับเป็นสถานะก่อนที่จะเริ่มกระบวนการเลิกใช้งาน
 • สร้างการสำรองข้อมูล: หากคุณยกเลิกงานนี้ ระบบจะหยุดบริการใดๆ ที่ใช้สำหรับการสำรองข้อมูล และ Tableau Server จะพยายามลบไฟล์ที่สร้างขึ้นไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสำรองข้อมูลนั้นๆ
 • รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์:
  • ระบบจะยกเลิกงานเมื่อกระบวนการของ Tableau Server กำลังจะหยุดทำงาน: ระบบจะยกเลิกงานแต่บริการจะพยายามเข้าสู่สถานะหยุดทำงาน
  • ระบบจะยกเลิกงานในขณะที่กระบวนการ Tableau Server กำลังเริ่มต้นใหม่: ระบบจะยกเลิกงานแต่บริการจะพยายามเริ่มต้นใหม่
 • เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์: ระบบจะยกเลิกงานแต่กระบวนการจะยังคงพยายามที่จะเริ่มต้น
 • เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์: ระบบจะยกเลิกงานแต่กระบวนการยังคงพยายามที่จะเริ่มต้น

สาเหตุหลักบางประการที่คุณอาจต้องการยกเลิกงานมีดังต่อไปนี้

 1. เนื่องจากงาน tsm สามารถเรียกใช้งานได้ครั้งละเพียงหนึ่งงานเท่านั้น คุณจึงอาจจะต้องยกเลิกงานปัจจุบันก่อนหากคุณต้องการเรียกใช้งานอื่นแทน
 2. หากงานที่อยู่ในกระบวนการได้แก่การเปลี่ยนแปลงใน Tableau Server ที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะที่จะทำ
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ