การตรวจสอบสิทธิ์การเชื่อมต่อข้อมูล

คุณสามารถกำหนดค่าการตรวจสอบสิทธิ์การเชื่อมต่อข้อมูลโดยใช้ Kerberos, OAuth และการลงชื่อเพียงครั้งเดียว

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ