เกี่ยวกับ Resource Monitoring Tool ของ Tableau

เอกสารฉบับนี้มีภาพรวมของ Resource Monitoring Tool ของ Tableau

Resource Monitoring Tool คืออะไร

Resource Monitoring Tool เป็นเครื่องมือที่คุณสามารถใช้ตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพการทำงานของ Tableau Server ของคุณ โดยจะรวบรวมข้อมูลจาก Tableau Server เพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับสภาพของ Tableau Server ด้วยการใช้เครื่องมือนี้ คุณจะสามารถระบุสาเหตุของเวลาโหลดที่ช้า ความล้มเหลวของการแยกข้อมูล และปัญหาวิกฤติอื่นๆ หากต้องการใช้ Resource Monitoring Tool คุณต้องเปิดใช้งาน Advanced Management บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Advanced Managementโปรดดูเกี่ยวกับ Tableau Advanced Management ใน Tableau Server

Resource Monitoring Tool มีส่วนประกอบหลักสองรายการ: เซิร์ฟเวอร์ Resource Monitoring Tool (เซิร์ฟเวอร์ RMT) และเอเจนต์

  • เซิร์ฟเวอร์ RMT คือที่ที่ข้อมูลจาก Tableau Server จะถูกตรวจเทียบและแสดงผ่านอินเทอร์เฟซเว็บ และเป็นที่ที่คุณสามารถกำหนดค่า ตรวจสอบ และวิเคราะห์สภาพและประสิทธิภาพของ Tableau Server
  • เอเจนต์เรียกใช้โหนดแต่ละโหนดในคลัสเตอร์ Tableau ของคุณเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและกิจกรรม แผนผังต่อไปนี้จะแสดงการโต้ตอบระหว่างโหนด Tableau Server และเซิร์ฟเวอร์ RMT

 

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ